eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › E-faktury w Polsce

E-faktury w Polsce

2012-04-05 10:50

W naszym kraju wystawia się obecnie ok. 1,5 mld faktur rocznie. Zaledwie 8-11 proc. rachunków jest prze­syłanych elektronicznie. Reszta to tradycyjne, papierowe faktury - drukowane i wysy­łane pocztą. Pod względem liczby e-faktur zajmujemy jedno z ostatnich miejsc w Europie - wynika z raportu "E-faktury w Polsce", przygotowanego przez PKPP Lewiatan.

Przeczytaj także: Faktura VAT: oryginał papierowy kopia elektroniczna

Gdyby wszystkie faktury w Polsce wysyłane były drogą elektroniczną, uda­łoby się uratować od wycinki 255 tys. drzew rocznie. Zanieczyszczeniu uległoby też ponad 6,5 mld litrów wody mniej.

Z badań wynika, że spora grupa klientów chciałaby korzystać z e-faktur. Dostrzegają oni, że elektroniczne rozliczanie to wygoda i oszczędność czasu. Ko­rzystanie z takiej formy pozwala unikać kolejek do „okienka”, wypisywania druków przelewu oraz archiwizowania papierowych potwierdzeń. Brak szerokiej informacji na temat zasad funkcjonowania e-faktur powoduje jednak, że duża grupa konsu­mentów w ogóle nie zdaje sobie sprawy z korzyści jakie niesie takie rozwiązanie. Bardziej zachowawczy są przedsiębiorcy, zwłaszcza właściciele mniejszych firm. Duże przedsiębiorstwa potrafią już z reguły przeliczyć to rozwiązanie na oszczędność czasu i pieniędzy, mniejsze nie zawsze dostrzegą jego zalety.

Chociaż w 2011 roku weszły w życie nowe, uproszczone przepisy, dotyczące stosowa­nia e-faktur i liczba ich użytkowników rośnie, to nie zniknęła jedna z najważniejszych przeszkód ograniczających rozwój tej formy rozliczeń – rozbieżności w in­terpretacji przepisów prawnych. Wątpliwości wzbudzają m.in. zapisy dotyczące obowiązku zachowania integralności oraz autentyczności faktury oraz sposobów udzielania przez klienta zgody na otrzymywanie e- faktury.

„Klienci dostrzegają wady faktur papierowych. Aż 69 proc. osób ma do nich zastrzeżenia. Zwracają głównie uwagę na negatywny wpływ na śro­dowisko naturalne, kłopoty związane z archiwizowaniem oraz opóźnienia w otrzymywaniu faktur na czas. Z drugiej strony, wykazują duże zain­teresowanie rozliczaniem elektronicznym. Część z nich wręcz oczekuje od firm, by te zrezygnowały z wysyłania papierowych dokumentów. Z badań przeprowadzonych w 2011 r. wynika, że ponad 60 proc. klientów jest otwarta na zmiany i chętnie zamieniłaby tradycyjne faktury na elektroniczne” – mówi Zbigniew Gajewski, z-ca dyrektora generalnego PKPP Lewiatan.

Polskie przedsiębiorstwa zazwyczaj chętnie adaptują technologiczne nowinki, jednak w spra­wie e-faktur nadal odstają od wzorców europejskich. O ile duże firmy szybciej wdrażają zmia­ny, o tyle mały i średni biznes nie nadąża za nimi. Przedsiębiorcy często nie tylko nie planują takich zmian w rozliczeniach, ale wręcz nie chcą, by tego typu ułatwienia wprowadzili ich kontrahenci. W badaniach przeprowadzonych już po libe­ralizacji przepisów dotyczących e-faktury, jedynie 13 proc. ankietowanych chętnie zrezygnowałoby z papierowego obiegu dokumentów.

Przedsiębiorcy tłumaczyli, że spotykają się z oporem kontrahentów oraz brak im wyszkolonego persone­lu i odpowiednich narzędzi. Najczęściej jednak wskazywali, że za mało wiedzą o nowych przepi­sach i zasadach działania e-faktur. Dlatego przeszkody natury prawnej i technicznej są dla nich na razie kluczowe. Często nie są także mentalnie przygotowani na tego typu zmianę.

Wygoda i korzyści płynące ze stosowania e-faktur prędzej czy później przekonają do nich Polaków. Startujemy jednak z niższego poziomu. Dlatego potrzebujemy szybszego tempa zmian, aby dogonić kraje, w których jest to narzędzie powszechne. Dla promowania nowoczesnych form rozliczeń PKPP Lewiatan powołała Koalicję „Wybieram e-fakturę”.

oprac. : Katarzyna Sikorska / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Monitor Rynku Pracy II 2012

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: