eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaŚwiat › Tydzień 37/2002 (09-15.09.2002)

Tydzień 37/2002 (09-15.09.2002)

2002-09-16 08:07

  • OPEC zadeklarowała, że zapewni dostawy ropy naftowej na rynki w wypadku ataku USA na Irak.

  • Ceny ropy spadły o kilkanaście centów na baryłce, jest to skutek dania irackim władzom 30 dni na wpuszczenie międzynarodowych kontrolerów.

  • Deficyt obrotów bieżących USA wzrósł w II kwartale tego roku do rekordowego poziomu 129,959 mld USD ze 112,454 mld w I kwartale.

  • Nastąpiło spowolnienie wzrostu gospodarczego w USA w ciągu ostatnich kilku tygodni. Bardzo prawdopodobne jest obniżenie stóp procentowych w celu zapobieżenia recesji gospodarczej.

  • W sierpniu Chiny zanotowały nadwyżkę w handlu zagranicznym, tym razem wyniosła ona 2,2mld USD. Po 8 miesiącach wynosi ona 18mld USD (rok wcześniej było to 11,5mld USD). W sierpniu eksport wzrósł o 25% do 29mld USD, natomiast import o 23% do 27mld USD.

  • Samsung (koreańska firma) wchodzi na chiński rynek telefonów komórkowych.


Mikrokomentarz do wydarzeń gospodarczych

ŚWIATOWA ORGANIZACJA HANDLU (WTO) od szeregu już lat odgrywa ważną rolę w światowej gospodarce. Stoi na straży reguł przyjętych przez jej członków za obowiązujące, tworzy nowe rozwiązania prawne i organizacyjne, ustala procedury. Obecnie w dobie rozwijających się procesów globalizacyjnych rola tej organizacji szybko wzrasta. Dynamiczne procesy przemian w gospodarce światowej wymuszają szybkie wprowadzanie korekt w dotychczasowe rozwiązania prawne, a także przewidując kierunki przemian rynkowych WTO tworzy nowe rozwiązania.

Światowy biznes to obecnie globalna konkurencja we wszystkich prawie dziedzinach życia gospodarczego. Ta rywalizacja nie zawsze jest grą czystą, a rywale nie zawsze przestrzegają reguł, które kiedyś sami uznali za słuszne i obowiązujące. Skłonność do lekceważenia przyjętych zobowiązań wzrosła, gdy gospodarka światowa weszła w okres spowolnienia. Nierzadko w genewskiej siedzibie WTO rozpatruje się skargi, rozstrzyga spory i podejmuje decyzje o sankcjach.

Współczesny świat jest dzisiaj jednobiegunowy. STANY ZJEDNOCZONE swoim potencjałem dominują nad gospodarką światową.
Mają więc skłonność do postępowania zgodnie z interesami swojej gospodarki nawet wtedy, gdy jest to sprzeczne z regułami WTO. Tegorocznym przykładem może być tryb wprowadzenia ceł zaporowych na stal i konstrukcje stalowe.

Ostatnio WTO ustosunkowała się do jednej z takich zakazanych praktyk rządu amerykańskiego, zaskarżoną przez UNIĘ EUROPEJSKĄ. UNIA oceniła na ponad 4 miliardy dolarów rocznie swoje straty spowodowane polityką fiskalną amerykańskiego rządu, który przyznaje swoim eksporterom 30-procentową ulgę podatkową, STANY ZJEDNOCZONE kwestionują te szacunki i twierdzą, że są one 4 razy mniejsze. WTO rozstrzygnęła spór i zgodziła się, by UNIA nałożyła na USA sankcje w wysokości ponad 4 miliardów dolarów. Sankcje mają skłonić administrację amerykańską do zmiany swojej polityki.

UNIA nie chce otwartej wojny gospodarczej z USA. Uzyskała prawo do nałożenia sankcji, ale nie robi tego. Traktuje decyzję WTO jako element dodatkowego nacisku na potentata.

Sankcje na poziomie ponad 4 miliardów dolarów są najwyższymi w historii WTO. W ramach sankcji Unia będzie mogła podnieść cła na wybrane amerykańskie produkty nawet do stu procent.

oprac. : Magdalena Kolka / Global Economy Global Economy

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: