eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Ceny ziemi rolnej w III kw. 2010

Ceny ziemi rolnej w III kw. 2010

2010-11-08 13:13

Ceny ziemi rolnej w III kw. 2010

Średnie ceny gruntów rolnych w III kw. 2010 r. w podziale na województwa © fot. mat. prasowe

Według najnowszych danych Agencji Nieruchomości Rolnych średnia cena gruntów w III kwartale 2010 r. wyniosła 15 044 zł za 1 ha. W porównaniu do II kw. br. nastąpił wzrost średniej ceny o 164 zł, czyli o 1,1%. Natomiast porównując III kwartał 2009 r. do III kwartału 2010 r. cena zmalała o ponad 1326 zł, czyli o 8,1%, ale nie ma to wpływu na obecny poziom cen. W ciągu roku cena państwowych gruntów rolnych wzrosła o 565 zł (z 14 479 zł za 1 ha w IV kwartale 2009 r. do 15 044 zł za 1 ha w III kwartale br.). Tym samym wszystko wskazuje na to, że cena gruntów rolnych ulega stabilizacji.

Przeczytaj także: Ceny gruntów rolnych stabilne

Cena gruntów za III kwartał br. została określona na podstawie 2,7 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ok. 16,2 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: łódzkim, śląskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i opolskim, a najniższe w województwach: lubuskim i lubelskim.

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej 300 ha i więcej - 21,8 tys. zł/1 ha, a następnie dla nieruchomości o powierzchni do 1 ha – 19,4 tys. zł za 1 ha. Najniższe ceny uzyskano w grupie obszarowej 1–10 ha – 13,3 tys. zł/1 ha. Wzrost cen w trzecim kwartale 2010 r. odnotowano głównie w województwach: łódzkim, świętokrzyskim i mazowieckim.

Według wstępnych danych na koniec III kwartału br. Agencja Nieruchomości Rolnych trwale rozdysponowała 75,8 ha, z czego 54,2 tys. ha w formie sprzedaży (podobnie kształtowała się sprzedaż na koniec III kwartału 2009 r. – 55,5 tys. ha). Najwięcej sprzedały Oddziały Terenowe w Olsztynie (6,8 tys. ha), Gdańsku (5,7 tys. ha) i Szczecinie (4,9 tys. ha).

fot. mat. prasowe

Średnie ceny gruntów rolnych w III kw. 2010 r. w podziale na województwa

Średnie ceny gruntów rolnych w III kw. 2010 r. w podziale na województwa


Wśród innych trwałych form rozdysponowania nieruchomości Zasobu dominują nieodpłatne przekazania uprawnionym podmiotom, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego (głównie gminom), Lasom Państwowym i kościelnym osobom prawnym. Największe powierzchnie przekazały: OT Olsztyn, Filia w Koszalinie i OT Gdańsk.

W procesie rozdysponowania gruntów Zasobu nieustannie maleje znaczenie dzierżawy, o czym świadczy m.in. fakt, że w ciągu trzech kwartałów br. jednostki organizacyjne Agencji wydzierżawiły jedynie 16,5 tys. ha, przede wszystkim na terenie działania oddziałów w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Według danych na koniec września br. w dzierżawie pozostaje 1,64 mln ha (ok. 76% powierzchni pozostającej w Zasobie), głównie na terenie oddziałów w Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu i Olsztynie (728 tys. ha - 44% dzierżawionej powierzchni).

W Zasobie pozostaje 2,16 mln ha gruntów, z czego 94 tys. ha zajmują tzw. „grunty obce”, tj. takie, które z mocy prawa przeszły na własność lub w zarząd innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokólarnie przez nie przejęte. Do rozdysponowania jest 311 tys. ha gruntów. Najwięcej posiadają oddziały terenowe we Wrocławiu, Szczecinie, Olsztynie i Gdańsku – łącznie 142 tys. ha (45%), natomiast najmniej znajduje się na terenie Filii w Pile (5 tys. ha) i OT w Bydgoszczy (5,6 tys. ha).

Do końca września 2010 r. Agencja przeprowadziła ponad 62 tys. przetargów, tj. o 10 tys. przetargów więcej niż w analogicznym okresie 2009 r.

oprac. : Katarzyna Sikorska / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: