eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Studia techniczne: kobiety wciąż rzadkością

Studia techniczne: kobiety wciąż rzadkością

2010-04-14 00:30

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundacja Edukacyjna Perspektywy rozpoczęły wspólny projekt pt. "Dziewczyny na politechniki". Celem akcji jest zachęcenie uczennic szkół ponadgimnazjalnych do podejmowania studiów inżynierskich, zwłaszcza na kierunkach stricte technicznych. W ramach akcji zostało przeprowadzone również badanie dotyczące obecności kobiet na uczelniach technicznych.

Przeczytaj także: Dlaczego wybieramy studia techniczne?

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundacja Edukacyjna Perspektywy zauważają, że na studiach inżynieryjnych kobiet jest wciąż za mało, mimo, że część z nich – ta, która osiąga dobre wyniki z przedmiotów ścisłych i ma wszechstronne zainteresowania mogłaby tam właśnie najpełniej rozwinąć swoje skrzydła. Dziewczyny wybierają tymczasem chętniej studia humanizujące, uznawane za bardziej „kobiece”, niekoniecznie zapewniające dobrą pozycję na rynku pracy, niekoniecznie też kluczowe dla rozwoju państwa i budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Eksperci wskazują, że wynika to z jednej strony z ogólnej tendencji młodych ludzi do odchodzenia od uznawanych za wymagające studiów technicznych (jest to zjawisko obserwowane na całym świecie), z braku rzetelnej informacji o potrzebach gospodarki i rynku pracy oraz z braku dobrego systemu poradnictwa zawodowego na poziomie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nie pomaga tu też funkcjonujący wciąż w społeczeństwie przestarzały wizerunek nauk technicznych jako tych niezwykle trudnych, żmudnych i „brudnych”, wymagających często tężyzny fizycznej i ponadprzeciętnej odporności psychicznej.

Z drugiej strony w społeczeństwie wciąż pokutuje również stereotypowy podział zawodów na „męskie” i „żeńskie”. Jak pokazują wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy – kobiety na uczelniach technicznych to wciąż pewne novum. Zwłaszcza na wydziałach stricte inżynierskich. Bardzo mało kobiet decyduje się na karierę naukową w naukach technicznych, a już naprawdę „rodzynki” trafiają do władz takich uczelni.

Doświadczenia innych krajów europejskich („Girls’ Day” – Niemcy, Austria, Szwajcaria) i Stanów Zjednoczonych („Women in Engineering” i inne) pokazują, że promowanie studiów na uczelniach technicznych specyficznie wśród kobiet wydatnie wpływa na ich wybory edukacyjne. Warto dodać, że dzięki takim akcjom zwiększa się zainteresowanie studiami technicznymi w ogóle, także wśród „płci mniej pięknej”.

Wyniki drugiej edycji akcji "Dziewczyny na politechniki!" (kwiecień 2009) tezę tę potwierdzają. W ostatniej rekrutacji (na rok akad. 2009/2010) widać wyraźny przyrost liczby studentek na uczelniach biorących udział w akcji – w niektórych przypadkach nawet o ponad 6%. Eksperci zauważają jednak, że aby osiągnąć trwałe efekty akcja prowadzona być musi systematycznie przez dłuższy okres czasu. Dużo czasu i „pracy u podstaw” dzieli nas również od trwałej zmiany świadomości społecznej w zakresie stereotypów związanych z wyborem kierunku studiów, a potem kariery zawodowej w dziedzinach uznawanych dotychczasowo za „męskie”. Akcja "Dziewczyny na politechniki!" jest jednym z katalizatorów tych zmian.

 

1 2 3

następna

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: