eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościPublikacje › Ekstranet dla zaufanych i wybranych

Ekstranet dla zaufanych i wybranych

2004-05-07 13:30

Przeczytaj także: Wirtualna Polska ostatecznie zmienia właściciela


Mając na uwadze stricte polski rynek warto zauważyć pewną prawidłowość: dominującą rolę we wdrażaniu ekstranetów odgrywają reprezentanci zagranicznych koncernów. Przykłady obecnych ekstranetowo przedstawicielstw w Polsce takich podmiotów, jak Siemens, Nokia czy też Allianz (Port Allianz) wydają się potwierdzać tę regułę. Świadomość, a co za tym idzie potrzebę efektywnej komunikacji z partnerami zgłaszają coraz częściej duże polskie przedsiębiorstwa i organizacje. Część z nich, tak jak ERA (Polska Telefonia Cyfrowa) czy też Biuro Reklamy TVP S.A. już wykorzystują w swoich działaniach handlowych i marketingowych ekstranety.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Popyt na rozwiązania intranetowe i ekstranetowe dynamicznie rośnie. Podstawą powodzenia takiego projektu jest z jednej strony zdefiniowanie celów i problemów, jakie ma rozwiązać system, zaś z drugiej umiejętne zaprojektowanie rozwiązania.

Kluczowe elementy wymagające szczególnej rozwagi i głębokiego zastanowienia przed realizacja projektu to:

Ilość i jakość publikowanych informacji
W miarę precyzyjne ustalenie rodzaju informacji oraz stopnia szczegółowości danych ograniczy potencjalne konflikty i dylematy redaktorów ekstranetu w procesie publikacji. Ryzyko udostępnienia zbyt szczegółowych wiadomości, a z drugiej strony informacje dostępne szerokiemu ogółowi stwarza problem wyselekcjonowania odpowiednich treści grupie docelowej partnerów.

Bezpieczeństwo w dostępie do ekstranetu
Inne zagrożenie stanowi bezpieczeństwo i ochrona danych zamieszczanych na stronach www ekstranetu. Zaufanie do partnerów odgrywa tu kluczową rolę, stąd też powszechne zjawisko gradacji partnerów poprzez definiowanie ich statusu. To właśnie od statusu partnera uzależniony jest jego dostęp do szczegółowych danych, wybranych funkcjonalności i mechanizmów. Oczywiste jest wsparcie technologiczne ekstranetu poprzez wykorzystanie systemu autoryzacji, szyfrowania przesyłanych danych, zabezpieczeń fizycznych serwera etc.

Aspekt społeczny
Nakłonienie i przekonanie partnerów do korzystania z nowych technologii odgrywa niezwykle istotną rolę. Użyteczne informacje i rozwiązywanie problemów komunikacyjnych na linii firma-partner mają zachęcić do korzystania z systemu. Warta rozważenia jest promocja ekstranetu wśród potencjalnych użytkowników. Stosowanie wszelkich form zachęty oraz uświadomienie realnych korzyści partnerom organizacji jest podstawą powodzenia przedsięwzięcia.

Czy warto? - opinie, badania, prognozy
Z końcem minionego stulecia ponad 40 procent wielkich koncernów w Europie miało wykorzystywać ekstranety do komunikacji ze swoimi dostawcami i klientami. Autorzy raportu Gartner Group prognozowali wówczas, iż sieci ekstranetowe spowodują największe zmiany w sposobie prowadzenia działalności gospodarczej od czasu wynalezienia komputera osobistego. I choć trudno bezkrytycznie zgodzić się z tym stwierdzeniem, to jednak należy przyznać, iż ekstranety rzeczywiście cieszą się rosnącą popularnością. Amerykański rynek był szacowany w roku 2000 na 134 mld USD, gdy jeszcze 4 lata wcześniej zaledwie na 1 mld USD. Gartner szacował, iż w Europie do 2005 roku ponad 60 procent dużych instytucji wdrażających intranet będzie potrzebowało bezpiecznej komunikacji z jakąś instytucją zewnętrzną.

Ekstranety są postrzegane jako siła napędowa handlu elektronicznego w relacji B2B, które nadają działalności firm nowe oblicze. Jak skrupulatnie wyliczał EDS, koszt jednej transakcji w ekstranecie został obniżony do 25 centów i był 10-krotnie niższy od transakcji w EDI (Electronic Data Interchange).

Abstrahując od liczb, danych i szacunków - udanych przykładów wdrożeń oraz funkcjonowania systemów kierowanych do partnerów można upatrywać m.in. w:
- usprawnieniu komunikacji pomiędzy organizacją a jej partnerami,
- efektywnym zarządzaniu relacjami z partnerami biznesowymi,
- profilowaniu partnerów poprzez nadawanie im różnorodnych statusów,
- skróceniu obsługi partnera oraz udostępnieniu szeregu użytecznych danych,
- automatyzacji wielu procesów (np. monitoring stanów magazynów, zamówienia online).

Artur Maciorowski jest Brand Managerem w Grupie Super Media. Specjalizuje się w strategii produktowej w zakresie marketingu interaktywnego i e-biznesu. Współpracował m.in.z takimi klientami, jak Alcatel Polska S.A. i PKN Orlen S.A. e-mail: amaciorowski@supermedia.pl


Jeżeli chcesz zamówić prenumeratę miesięcznika Marketing w Praktyce wejdź .

poprzednia  

1 2

oprac. : Artur Maciorowski / Marketing w Praktyce Marketing w Praktyce

Więcej na ten temat: ekstranet, serwis www, portal

Przeczytaj także


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: