eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Bezrobocie w Polsce I 2007

Bezrobocie w Polsce I 2007

2007-02-23 11:15

W styczniu 2007 r. w porównaniu do grudnia 2006 r. odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopy bezrobocia - podał Główny Urząd Statystyczny. Większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy. W stosunku do analogicznego okresu ub. roku nastąpił spadek liczby bezrobotnych i jednocześnie obniżyła się stopa bezrobocia.

Przeczytaj także: Bezrobocie w styczniu wzrosło

W tym samym okresie zmniejszyła się liczba bezrobotnych nowo zarejestrowanych, ale większa była liczba osób wyrejestrowanych. Mniej osób uczestniczyło w aktywnych formach przeciwdziałaniu bezrobociu. W styczniu 2007 r. do urzędów pracy zgłoszono więcej ofert pracy niż w grudniu 2006 r.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu stycznia 2007 r. wyniosła 2365,8 tys. osób (w tym 1321,2 tys. kobiet) i była wyższa niż przed miesiącem o 56,4 tys. osób (o 2,4%) oraz niższa o 500,9 tys. (o 17,5%) od liczby bezrobotnych zarejestrowanych przed rokiem (w styczniu 2006 r. w porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zwiększyła się o 93,7 tys. osób, tj. o 3,4%). Z ogólnej liczby bezrobotnych 43,5% mieszkało na wsi.

W stosunku do grudnia 2006 r. wzrost liczby bezrobotnych odnotowano we wszystkich województwach, najbardziej znaczący w podlaskim (o 4,1%), warmińskomazurskim (o 3,4%), łódzkim (o 3,3%) i małopolskim (o 3,1%) W porównaniu do analogicznego okresu 2006 roku bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich województwach, najbardziej istotny spadek wystąpił w województwach: dolnośląskim (o 22,0%), pomorskim (o 21,7%), wielkopolskim (o 21,2%) oraz lubuskim (o 19,8%).

Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu stycznia 2007 r. stanowili 15,1% cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w grudniu 2006 r. – 14,9%; w styczniu 2006 r. – 18,0%). Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińskomazurskim (24,2%), zachodniopomorskim (22,1%), kujawsko-pomorskim oraz lubuskim (po 19,6%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: małopolskie (11,6%), mazowieckie oraz wielkopolskie (po 12,0%).

Najwyższą stopę napływu (stosunek liczby bezrobotnych nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych zawodowo w danym miesiącu) bezrobotnych do urzędów pracy w styczniu 2007 r. zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (2,8%), lubuskim (2,7%), zachodniopomorskim (2,5%) oraz kujawsko-pomorskim (2,1%), zaś najniższą - w mazowieckim (1,2%) i małopolskim (1,3%).

 

1 2 3

następna

oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: