eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Delegowanie pracowników. Wysyłasz za granicę? Spodziewaj się kontroli

Delegowanie pracowników. Wysyłasz za granicę? Spodziewaj się kontroli

2020-10-27 09:00

Delegowanie pracowników. Wysyłasz za granicę? Spodziewaj się kontroli

Delegowanie pracowników © NAN - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Zmiany w zakresie wynagrodzeń, okresu delegowania oraz wprowadzenie wspólnych ram prawnych dla wszystkich krajów UE. To główne cele, które przyświecały obowiązującej od 4 września br. nowelizacji przepisów dotyczących delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Okazuje się jednak, że stosowanie lokalnych przepisów obowiązujących w kraju, do którego delegowani są pracownicy, wzbudzają obawy co 3. przedsiębiorcy. Jednocześnie taki sam odsetek firm nie do końca zdaje sobie sprawę z samej konieczności stosowania lokalnych regulacji. To dość istotny problem tym bardziej, że kontrole delegowanych pracowników wcale nie są rzadkością.

Przeczytaj także: Delegowanie pracowników: od dziś zmiany w prawie, będzie chaos?

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:


  • Gdzie polskie firmy najczęściej delegują swoich pracowników?
  • Jakie dodatkowe świadczenia zapewniają im najczęściej ?
  • Co jest podstawą delegowania pracowników?


Przeprowadzona przez firmę KPMG analiza dowodzi, że polskie firmy delegują pracowników przede wszystkim do Niemiec. Taką deklarację składa więcej niż co drugie przedsiębiorstwo. Popularnymi krajami są również Francja, Belgia, Szwecja oraz Dania.

Jeżeli chodzi o podstawę delegowania pracowników, to w 49% przypadków jest to aneks do polskiej umowy o pracę, w którym zawarte są zapisy dotyczące zmiany miejsca pracy. 39% firm deleguje pracowników w ramach podróży służbowej. Lokalna umowa w kraju oddelegowania przy jednoczesnym zawieszeniu lub rozwiązaniu polskiej umowy o pracę stosowana jest tylko w 12% przypadków.

61% firm deleguje do pracy za granicą wyłącznie obywateli UE


Większość organizacji (61% wskazań) deleguje pracowników do świadczenia pracy za granicą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z czego 39% firm deleguje pracowników na okres od 1 do 3 miesięcy. Pozostałe 4 na 10 firm deleguje pracowników na okres dłuższy niż rok.
W wyniku wprowadzonych ostatnio zmian formalny okres oddelegowania może trwać do 12 miesięcy. Warto mieć na uwadze, że po tym okresie oddelegowanie nadal będzie możliwe, jednak konieczne będzie zastosowanie, co do zasady, wszelkich warunków zatrudnienia przewidzianych w przepisach państwa przyjmującego, które docelowo zrównają pracowników oddelegowanych ze statusem pracowników krajowych. Na podstawie umotywowanego powiadomienia przedsiębiorstwa delegującego maksymalny okres delegowania pracowników będzie mógł zostać wydłużony do 18 miesięcy. Do obliczenia okresu delegowania wliczać należy okresy zastępowania się przez pracowników na tym samym stanowisku pracy – mówi Andrzej Marczak, partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Szef Zespołu ds. PIT w KPMG w Polsce.

79% firm kontynuuje opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne w Polsce delegowanym pracownikom


Zdecydowana większość delegowanych pracowników (79% wskazań) posiada ubezpieczenie społeczne w Polsce. W tym celu wydawane są specjalne zaświadczenia A1, potwierdzające, że delegowany pracownik podlega systemowi zabezpieczenia społecznego w państwie, które wydało takie zaświadczenie. Zaledwie 21% firm opłaca pracownikom składki na ubezpieczenia społeczne w kraju, do którego ich deleguje.

Delegując pracowników do pracy za granicą 67% firm stosowało się do ogółu przepisów lokalnych obowiązujących w państwie przyjmującym. Z kolei 33% firm biorących udział w badaniu KPMG nie do końca jest świadoma konieczności stosowania lokalnych przepisów.
Przeprowadzone przez KPMG w Polsce badanie wyraźnie pokazało obawy przedsiębiorców związane z koniecznością stosowania lokalnych przepisów obowiązujących w kraju, do którego zostali oddelegowani pracownicy. Ponadto ze względu na pandemię i fakt, że niektóre państwa UE nie ukończyły jeszcze procesów legislacyjnych związanych z wdrożeniem nowych przepisów, powyższe może stanowić jeden z poważniejszych problemów wśród polskich firm wysyłających pracowników za granicę. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że spośród firm biorących udział w badaniu KPMG, 36% przyznało, że Państwowa Inspekcja Pracy lub odpowiednia instytucja łącznikowa w innym kraju, przeprowadziła kontrolę pracowników oddelegowanych – mówi Grzegorz Grochowina, starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego w Zespole ds. Zarządzania Wiedzą w KPMG w Polsce.

4 na 5 firm zapewnia delegowanym pracownikom dodatkowe świadczenia


79% firm przyznało, że zapewnia swoim pracownikom dodatkowe świadczenia związane z oddelegowaniem ich do pracy za granicą. Praktycznie wszystkie firmy biorące udział w badaniu KPMG w Polsce zapewniają delegowanym pracownikom zakwaterowanie w miejscu oddelegowania, a 77% z nich pokrywa koszty podróży delegowanych pracowników do krajów oddelegowania oraz powrotów do Polski. Mniej niż połowa badanych firm przyznała, że zapewnia delegowanym pracownikom dodatkowe świadczenia w formie wyżywienia lub dodatku pieniężnego z tytułu delegowania.

fot. mat. prasowe

Jakie dodatkowe świadczenia zapewniają firmy delegowanym pracownikom?

Praktycznie wszystkie firmy zapewniają delegowanym pracownikom zakwaterowanie w miejscu oddelegowania


O RAPORCIE:
Raport KPMG w Polsce pt. „Pracownik za granicą. Jak firmy w Polsce delegują pracowników?” powstał na podstawie badania zrealizowanego na przełomie sierpnia i września 2020 r. metodą ankiet internetowych CAWI na próbie 61 firm działających w Polsce, z których 33 delegują pracowników za granicę.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: