eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Prawa pasażera w UE zna mniej niż połowa podróżnych

Prawa pasażera w UE zna mniej niż połowa podróżnych

2020-01-14 12:32

Prawa pasażera w UE zna mniej niż połowa podróżnych

Lotnisko © Michael Schütze - Fotolia.com

Podróżujący z Unii Europejskiej nie znają przysługujących im praw - takie wnioski płyną z badania Eurobarometr, które opublikowała Komisja Europejska. Przebadano obywateli UE, którzy w ciągu ostatniego roku podróżowali samolotem, koleją, autokarem, statkiem lub promem. Tylko 43 proc. z nich wiedziało, że UE ustanowiła prawa pasażerów.

Przeczytaj także: KE przypomina prawa pasażera

Jeszcze gorzej znajomość praw pasażera wygląda wśród wszystkich respondentów, a więc także tych, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie korzystali z żadnego ze środków transportu. Tylko 32 proc. z nich wie, że w UE istnieją prawa pasażerów. O prawach pasażera w transporcie lotniczym wie 14 proc. respondentów, 8 proc. zna przysługujące pasażerom prawa w transporcie kolejowym, 5 proc. – w transporcie autokarowym lub autobusowym i 3 proc. – w transporcie morskim (statkiem lub promem).

O czym jeszcze dowiadujemy się z badania?
  • 40 proc. pasażerów korzystających z transportu lotniczego ma poczucie, że zostali przed podróżą dobrze poinformowani o przysługujących im prawach. W przypadku podróży statkiem lub promem odsetek ten wynosi 29 proc., koleją - 26 proc. i autokarem czy autobusem – 26 %.
  • A kto składa najwięcej skarg? Najczęściej są to podróżujący samolotem. Skargi złożyło 37 proc. takich pasażerów w porównaniu z 26 proc. pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem, 24 proc. pasażerów podróżujących koleją i 18 proc. pasażerów podróżujących statkiem lub promem.
  • Zapytano także podróżujących, których podróż została zakłócona, dlaczego nie złożyli oni oficjalnej skargi (72 proc.) 45 proc. odpowiedziało, że uważali, że nie miało to sensu, a 25 proc., że kwota była ich zdaniem zbyt mała.
  • W przypadku 53 proc. podróżnych, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przydarzyły się zakłócenia podczas podróży samolotem, linie lotnicze zaoferowały pewną formę pomocy (albo posiłek i napoje albo lot alternatywny, zwrot kosztów, rekompensatę finansową, zakwaterowanie itp.), niezależnie od tego, czy pasażerowie złożyli skargę, czy też nie. Tylko 43 proc. pasażerów podróżujących koleją i 38 proc. podróżujących autokarem lub autobusem, statkiem lub promem odpowiedziało, że przedsiębiorstwa transportowe zaoferowały im pomoc, gdy doszło do zakłóceń podczas podróży.
  • 55 proc. respondentów, którzy złożyli skargę w przedsiębiorstwach transportowych na zakłócenia, stwierdziło, że są zadowoleni z tego, jak ich skarga została rozpatrzona, natomiast tylko 37 proc. respondentów, którym przydarzyły się zakłócenia podczas podróży, przyznało, że byli zadowoleni ze sposobu, w jaki przedsiębiorstwo transportowe poinformowało ich o procedurach składania skargi.
  • Zdecydowana większość (81 proc.) osób, które w pewnym momencie poprosiły o wsparcie dla osoby z niepełnosprawnościami lub o ograniczonej mobilności (tj. 8 proc. respondentów), powiedziała, że jest zadowolona z odpowiedzi udzielonej przez przedsiębiorstwo transportowe. Odsetek ten był mniejszy wśród respondentów korzystających z więcej niż jednego środka transportu (60 proc.).

Prawa pasażerów są ustalane na poziomie UE. Za ich stosowanie odpowiadają dostawcy usług transportowych, natomiast ich egzekwowaniem zajmują się krajowe organy. Rozbieżne praktyki krajowe mogą utrudniać pasażerom zrozumienie, co należy zrobić i do kogo się zwrócić, zwłaszcza że pasażerowie często podróżują poza granice UE.

Komisja zintensyfikowała już działania mające zarówno zwiększyć jasność przepisów dotyczących praw pasażerów, jak i poprawić stan wiedzy na temat tych praw. W tym celu Komisja przedstawiła wnioski ustawodawcze w sprawie praw pasażerów korzystających z transportu lotniczego i kolejowego, a także wydała wytyczne i regularne komunikaty o odnośnym orzecznictwie. Komisja rozpoczęła także kampanię informacyjną.

Informacje o badaniu
Badanie przeprowadzono w dniach 19 lutego – 4 marca 2019 r., a na pytania odpowiedziało 27 973 obywateli UE.

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: