eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › Produkcja w Polsce VI 2018

Produkcja w Polsce VI 2018

2018-07-18 12:32

Produkcja w Polsce VI 2018

Produkcja © industrieblick - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Znamy już czerwcowe statystyki dotyczące produkcji w Polsce. Z danych przedstawionych właśnie przez Główny Urząd Statystyczny wynika między innymi, że w stosunku do analogicznego miesiąca 2017 roku produkcja sprzedana przemysłu w naszym kraju zanotowała wzrost o 6,8%. Znacznie lepsze rezultaty stały się również udziałem produkcji budowlano-montażowej, w przypadku której odnotowaliśmy zwyżkę rzędu 24,7%.

Przeczytaj także: Produkcja w Polsce V 2018

PRZEMYSŁ


Wstępne dane GUS dowodzą, że produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 6,8% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 4,4%) i o 4,2% wyższa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,1% wyższym w porównaniu z majem br.

W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 13,7%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 13,6%, w produkcji wyrobów z metali – o 12,9%, papieru i wyrobów z papieru – o 11,4%, wyrobów tekstylnych – o 10,6%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych oraz pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – po 9,5%, mebli – o 9,4%, urządzeń elektrycznych – o 8,9%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 7 działach, m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 25,1%, maszyn i urządzeń – o 5,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 2,6%, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – o 2,3%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu wyniósł 6,8% wobec wzrostu o 4,4% przed rokiem.


BUDOWNICTWO


Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. wyższa zarówno w porównaniu z czerwcem ub. roku – o 24,7% (przed rokiem wzrost o 11,6%), jak i majem br. – o 20,6%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 23,9% niż w analogicznym
miesiącu ub. roku i o 2,5% w porównaniu z majem br.

W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest
wznoszenie budynków – o 33,6% oraz wznoszenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 26,9%, a w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 10,4%.

fot. mat. prasowe

Produkcja budowlano-montażowa (przeciętna miesięczna 2015=100)

Od początku roku utrzymuje się duży wzrost produkcji budowlano-montażowej.


W porównaniu z majem br. wzrost produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach realizujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 23,4%, w firmach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 18,7% oraz w przedsiębiorstwach wykonujących głównie roboty budowlane specjalistyczne – o 18,4%.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu


Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2018 r. były o 0,3% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu o 1,2%, w tym w górnictwie rud metali – o 3,0% oraz w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 0,1%. Podniesiono również ceny w przetwórstwie przemysłowym o 0,3%, w tym w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 1,1%), metali oraz wyrobów farmaceutycznych (po 1,0%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,8%), artykułów spożywczych, wyrobów tytoniowych (po 0,6%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, pozostałego sprzętu transportowego (po 0,4%), mebli, odzieży, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 0,3%), produkcji wyrobów z metali, urządzeń elektrycznych, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,2%). Ceny w produkcji maszyn i urządzeń ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów tekstylnych (o 0,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 0,6%), napojów (o 0,7%). Wzrost cen zanotowano również w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja po 0,2%.

fot. mat. prasowe

Dynamika cen w 2018 r. (XII poprzedniego roku = 100)

Ceny w budownictwie w czerwcu 2018 r. w skali roku wzrosły we wszystkich rodzajach działalności.


W czerwcu 2018 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 3,7% wyższe niż przed rokiem. Największy wzrost cen zanotowano w górnictwie i wydobywaniu o 11,5%. Wzrosły również ceny w przetwórstwie przemysłowym - o 3,7%, w tym najbardziej w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 34,5%). Podniesiono także ceny w produkcji metali (o 9,4%), papieru i wyrobów z papieru (o 5,8%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 3,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 2,9%), odzieży (o 2,7%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 2,6%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (po 1,8%), produkcji wyrobów z metali (o 1,6%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,0%), maszyn i urządzeń, napojów (po 0,8%), urządzeń elektrycznych (o 0,7%), mebli (o 0,4%), wyrobów tekstylnych (o 0,3%) oraz artykułów spożywczych (o 0,2%). Spadły natomiast ceny m.in. w produkcji wyrobów tytoniowych (o 0,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,0%), pozostałego sprzętu transportowego oraz wyrobów farmaceutycznych (po 1,4%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 1,3%. Spadły natomiast ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,1%.

Wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej


Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2018 r. były o 0,4% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny budowy budynków (o 0,4%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,3%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 0,2%).

W porównaniu z czerwcem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 2,8%. Podniesiono ceny budowy budynków (o 3,1%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 2,9%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 2,3%).

oprac. : eGospodarka.pl

Przeczytaj także


Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: