eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plTematy › zgłoszenie budowy
 • Rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  Rejestr pozwoleń na budowę i zgłoszeń

  00:25 13.02.2017

  ... opieszałych urzędników – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Zakres danych zamieszczanych w ramach RWDZ został poszerzony m.in. o informacje dotyczące zgłoszeń budowy obiektów, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, w tym wolno stojących budynków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się na działce ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenia na budowę, pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy, rejestr pozwoleń
 • Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

  Projekt budowlany w procesie inwestycyjnym. Część druga

  09:43 18.11.2016

  ... żadnych odstępstw i zmian dokonanych już po rozpoczęciu prac budowlanych. Starosta (prezydent), który otrzyma zgłoszenie właśnie na podstawie projektu, który zawiera kluczową informację o obszarze oddziaływania obiektu, zadecyduje, czy wyda ... – czyli drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej. Takie zgody będą niezbędne dopiero na zakończenie budowy ... WIĘCEJ

  Tematy: projekt budowlany, prawo budowlane, przepisy budowlane, pozwolenie na budowę
 • Remont obiektów wybudowanych po zgłoszeniu: formalności

  Remont obiektów wybudowanych po zgłoszeniu: formalności

  00:31 11.11.2016

  ... termin ich rozpoczęcia – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Wnioskodawca zobowiązany jest również dołączyć do wniosku: jeśli chodzi o zgłoszenie i pozwolenie - oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane; w przypadku pozwolenia – zgodę konserwatora zabytków oraz projekt budowalny; przy zgłoszeniu ... WIĘCEJ

  Tematy: remont, budowa, zgłoszenie budowy, remont po zgłoszeniu
 • Remont obiektów wybudowanych po zgłoszeniu

  Remont obiektów wybudowanych po zgłoszeniu

  00:15 10.11.2016

  ... obecną remont pewnych obiektów i urządzeń budowlanych można przeprowadzić bez konieczności załatwiania żadnych formalności. Mowa o takich obiektach budowlanych, wybudowanych w oparciu o zgłoszenie, jak przykładowo: domy jednorodzinne, domki letniskowe, altany, parterowe budynki gospodarcze (wszystkie do 35 mkw.), garaże czy urządzenia służące do ... WIĘCEJ

  Tematy: remont, budowa, zgłoszenie budowy, remont po zgłoszeniu
 • Przebudowa na zgłoszenie: jakie kłopoty?

  Przebudowa na zgłoszenie: jakie kłopoty?

  13:52 03.11.2016

  ... do wniesienia sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej działając na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 prawa budowalnego. Problemy z przebudową domu jednorodzinnego na zgłoszenie mogą pojawić się także w sytuacji, gdy organ zakwestionuje zgodność obecnego stanu obiektu budowlanego z pierwotnym pozwoleniem na budowę. Jeśli złożone przez ... WIĘCEJ

  Tematy: przebudowa, przebudowa domu, budowa domu, zgłoszenie budowy
 • Przebudowa na zgłoszenie: jakie formalności?

  Przebudowa na zgłoszenie: jakie formalności?

  00:36 02.11.2016

  ... media). Na chwilę obecną przebudowę można przeprowadzić w oparciu o zgłoszenie lub też, dla określonych obiektów budowlanych, nawet bez ... zgłoszenie przebudujemy także tymczasowe obiekty budowlane, które nie są trwale połączone z gruntem i zostały przeznaczone do rozbiórki nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia danej budowy ... WIĘCEJ

  Tematy: przebudowa, przebudowa domu, budowa domu, zgłoszenie budowy
 • Ocieplanie budynku i instalacje wewnętrzne szybsze i łatwiejsze

  Ocieplanie budynku i instalacje wewnętrzne szybsze i łatwiejsze

  00:36 20.10.2016

  ... budynek nie spełnia dyktowanych ustawą warunków, by mógł zostać ocieplony w oparciu o zgłoszenie, do wniosku o pozwolenie na budowę dołączyć należy projekt budowlany. Natomiast ... budynków Nie ma potrzeby załatwiania żadnych formalności budowlanych w przypadku budowy wewnątrz budynków takich instalacji jak: instalacja elektro-energetyczna, instalacja ... WIĘCEJ

  Tematy: ocieplanie budynku, ocieplanie budynków, instalacje wewnętrzne, prawo budowlane
 • Zgłoszenie i pozwolenie na budowę: jakie dokumenty?

  Zgłoszenie i pozwolenie na budowę: jakie dokumenty?

  10:40 11.10.2016

  ... gotowe wzory wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy, dla których wytyczne dało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w ... budowa spełnia określone przez ustawodawcę warunki, by mogła zostać wzniesiona w oparciu o zgłoszenie, we wniosku musi zostać uwzględniona również data rozpoczęcia prac – w ... WIĘCEJ

  Tematy: zgłoszenie budowy, pozwolenie na budowę, prawo budowlane, budowa
 • Jaki dom bez pozwolenia na budowę?

  Jaki dom bez pozwolenia na budowę?

  00:31 08.10.2016

  ... pewnych zamierzeń budowalnych. Wśród obiektów, które można wznieść w oparciu o zgłoszenie znajdują się m.in. wolno stojące jednorodzinne budynki mieszkalne, przy ... gotowe wzory wniosków o wydanie pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego, dla których wytyczne dało Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, budowa domu, zgłoszenie budowy, prawo budowlane
 • Nowe prawo budowlane wydłuża procesy inwestycyjne

  Nowe prawo budowlane wydłuża procesy inwestycyjne

  00:55 23.07.2016

  ... studzienki. Obiekty małej architektury Bez pozwolenia na budowę, a jedynie w oparciu o zgłoszenie wybudujemy takie obiekty jak: wolnostojące jednorodzinne budynki mieszkalne (ich obszar oddziaływania ... chodzi także o tak małe obiekty jak ogrodzenia, obiekty małej architektury, zaplecze budowy, utwardzenie gruntu. Takie rozwiązanie bardzo komplikuje i ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo budowlane, przepisy budowlane, proces budowlany, pozwolenie na budowę

 

1 2

następnabezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: