eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie administracyjne
 • Wznowienie zakończonego postępowania podatkowego

  Wznowienie zakończonego postępowania podatkowego

  ... na treść wydanej decyzji; orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji. Kiedy podatnik może żądać wznowienia Postępowanie wznowieniowe może zostać wszczęte zarówno z urzędu, jak i na żądanie strony. Podatnik będący stroną postępowania może żądać jego wznowienia w czterech przypadkach ... WIĘCEJ

  Tematy: wznowienie postępowania, postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe
 • Wznowienie postępowania a pozbawienie strony możliwości zapoznania się z dowodami

  Wznowienie postępowania a pozbawienie strony możliwości zapoznania się z dowodami

  ... wypowiedzenie się stron co do zebranego w sprawie materiału. Zasada ta obowiązuje również w przypadku postępowania odwoławczego – jeśli w sprawie przeprowadzane jest uzupełniające postępowanie dowodowe. Należy jednak mieć na uwadze, że nie każde naruszenie przez organ wspomnianych powyżej zasad jest wystarczające by uchylić decyzję ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania
 • Pozwolenie na budowę a pozwolenie na użytkowanie

  Pozwolenie na budowę a pozwolenie na użytkowanie

  W poprzedniej części artykułu opisane zostały okoliczności, w jakich organ może stwierdzić o nieważności danej decyzji administracyjnej. Poruszona została także kwestia zależności pomiędzy poszczególnymi decyzjami administracyjnymi, których uzyskanie wymagane jest od inwestorów w trakcie procesu budowlanego. Decyzja o pozwoleniu na budowę a ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, pozwolenie na użytkowanie
 • Pozwolenie na budowę unieważnione - co z innymi decyzjami?

  Pozwolenie na budowę unieważnione - co z innymi decyzjami?

  ... którym w przypadku zaistnienia okoliczności omówionych powyżej istnieje podstawa do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej, nie ma jednak odpowiednich przesłanek, by wznawiać postępowanie. W kolejnej części artykułu: jakie relacje zachodzą pomiędzy decyzją o pozwoleniu na budowę a decyzją o pozwoleniu na użytkowanie, czyli czy wycofanie z obrotu ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, pozwolenie na użytkowanie
 • Czy przewlekłość postępowania można wyeliminować?

  Czy przewlekłość postępowania można wyeliminować?

  ... zgodnie z art. 36 § 1 (w dacie wskazanej przez organ w zawiadomieniu o nowym terminie załatwienia sprawy – przyp. autora). Z przewlekłością mamy natomiast do czynienia, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Dotychczas zaskarżenie stanu przewlekłości postępowania prowadziło do wydłużenia postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: przewlekłość postępowania, postępowanie administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, ponaglenie
 • Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 2

  Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 2

  W poprzedniej części artykułu wyjaśnione zostało, kiedy w świetle prawa może dojść do założenia stowarzyszenia oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, by dana organizacja społeczna została dopuszczona udziału w postępowaniu. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej ... WIĘCEJ

  Tematy: stowarzyszenie, postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o stowarzyszeniach
 • Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 1

  Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 1

  Jakie warunki muszą zostać spełnione, by dana organizacja społeczna mogła zostać uznana za stronę w postępowaniu administracyjnym? W myśl art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach osoby, w liczbie co najmniej trzech, zamierzające założyć stowarzyszenie zwykłe, uchwalają regulamin działalności, określający w ... WIĘCEJ

  Tematy: stowarzyszenie, postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o stowarzyszeniach
 • Projekt procedury w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do poprawy

  Projekt procedury w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych do poprawy

  ... przez organ. Konstrukcja zawarta w projekcie ustawy w istocie powoduje - z uwagi na mechanizm wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji - że uruchomione skargą postępowanie sądowoadministracyjne pozostaje w próżni. Nie jest w żaden sposób zakończone. Organ nie przesyła bowiem sądowi akt ani odpowiedzi na skargę. Sąd zatem ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona danych osobowych, ustawa o ochronie danych osobowych, naruszenie danych osobowych, RODO
 • Jest nowy Kodeks postępowania administracyjnego. Będzie sprawniej?

  Jest nowy Kodeks postępowania administracyjnego. Będzie sprawniej?

  ... może przyspieszyć ich decyzje inwestycyjne. Milczące załatwienie sprawy Co do zasady, postępowanie przed urzędem rozstrzyga się w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast od dnia dzisiejszego Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje, że postępowanie może zakończyć też tzw. milcząca zgoda. Zasadę milczącego załatwienia sprawy wprowadza ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, zmiany w prawie, Kodeks postępowania administracyjnego
 • Od czwartku możliwa mediacja między przedsiębiorcą a urzędem

  Od czwartku możliwa mediacja między przedsiębiorcą a urzędem

  ... m.in. zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść strony, w myśl której, jeśli postępowanie toczy się w sprawie nałożenia np. na przedsiębiorcę obowiązku lub ograniczenia ... obywateli do władzy publicznej – organy mają rozstrzygać sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne proporcjonalnie, bezstronnie i zgodnie z myślą równego traktowania stron ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego PORADA

  Witam, pytanie dotyczy stwierdzenia czy spółka miała zdolność prawną. W dniu 10.03.br założyliśmy spółkę z o.o. w trybie S24 na portalu ministerstwa sprawiedliwości. Zgodnie z naszą wiedzą umowa spółki w tym trybie jest zawarta z chwilą złożenia podpisu elektronicznego ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, spółka z o.o., zdolność prawna, wspólnicy spółki
 • Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego?

  Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego? PORADA

  Pobierałam zasiłek dla bezrobotnych podczas postępowania sądowego o przywrócenie mnie do pracy. UP stwierdził, że będę zwracać pobrany zasiłek. Otrzymałam decyzję po odwołaniu się do wojewody śląskiego orzekającą o umorzeniu w całości postępowania w zakresie utraty prawa do ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, umorzenie postępowania, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów? PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.