eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie administracyjne
 • Nowa Ordynacja podatkowa: najważniejsze zmiany

  Nowa Ordynacja podatkowa: najważniejsze zmiany

  11:40 17.10.2018

  ... WSA ze skarg na interpretacje. Z jednej strony, będzie się to wiązało z przyspieszeniem rozstrzygania spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przez sądy administracyjne (zmniejszy się ilość rozpoznawanych merytorycznie skarg kasacyjnych przez Naczelny Sąd Administracyjny). Z drugiej jednak strony, istnieje ryzyko przyjmowania przez Naczelny ... WIĘCEJ

  Tematy: rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów, postępowanie administracyjne, rok 2019
 • Nowa ordynacja podatkowa: mediacja zamiast postępowań uproszczonych

  Nowa ordynacja podatkowa: mediacja zamiast postępowań uproszczonych

  13:08 08.10.2018

  ... sytuacji mediacji pomiędzy stronami byłoby bezcelowe i tylko wydłużyłoby prowadzone w sprawie postępowanie…” (II SA/Rz 1177/17). Szybkość ... odnotowano znaczny wzrost ilości spraw załatwionych przez wojewódzkie sądy administracyjne w postępowaniu uproszczonym. Jeszcze w 2009 r. ich liczba wyniosła zaledwie 36, w 2010 r. – 154, w 2011 r. – 440, w 2012 ... WIĘCEJ

  Tematy: mediacja, mediacje, rozstrzyganie sporów, polubowne rozwiązywanie sporów
 • Elektroniczna dokumentacja podatnika zamiast papierowej

  Elektroniczna dokumentacja podatnika zamiast papierowej

  09:57 01.08.2018

  ... papierowej to tylko jeden z argumentów, iż fiskus mentalnie nadal tkwi w poprzednim stuleciu. Na szczęście z duchem czasu coraz częściej idą sądy administracyjne, które w tego typu sprawach stają po stronie podatników. Przykładem może być sprawa pewnej spółki obciążonej karą porządkową za przekazanie dokumentacji ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Postępowanie administracyjne można wznowić

  Postępowanie administracyjne można wznowić

  10:03 17.04.2018

  ... godzić na zaistniałe okoliczności. Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje bowiem sytuacje nadzwyczajne opisane w art. 145 kpa, w których zdawałoby się zakończone postępowanie administracyjne należy otworzyć na nowo i wyjaśnić okoliczności nie znane organowi w dniu wydania decyzji. Jedną z takich przesłanek jest niezawiniony brak udziału ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania, kodeks postępowania administracyjnego
 • Wznowienie zakończonego postępowania podatkowego

  Wznowienie zakończonego postępowania podatkowego

  10:50 28.01.2018

  ... na treść wydanej decyzji; orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji. Kiedy podatnik może żądać wznowienia Postępowanie wznowieniowe może zostać wszczęte zarówno z urzędu, jak i na żądanie strony. Podatnik będący stroną postępowania może żądać jego wznowienia w czterech przypadkach ... WIĘCEJ

  Tematy: wznowienie postępowania, postępowanie administracyjne, ordynacja podatkowa, postępowanie podatkowe
 • Wznowienie postępowania a pozbawienie strony możliwości zapoznania się z dowodami

  Wznowienie postępowania a pozbawienie strony możliwości zapoznania się z dowodami

  00:30 11.01.2018

  ... wypowiedzenie się stron co do zebranego w sprawie materiału. Zasada ta obowiązuje również w przypadku postępowania odwoławczego – jeśli w sprawie przeprowadzane jest uzupełniające postępowanie dowodowe. Należy jednak mieć na uwadze, że nie każde naruszenie przez organ wspomnianych powyżej zasad jest wystarczające by uchylić decyzję ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania
 • Pozwolenie na budowę a pozwolenie na użytkowanie

  Pozwolenie na budowę a pozwolenie na użytkowanie

  00:45 14.11.2017

  W poprzedniej części artykułu opisane zostały okoliczności, w jakich organ może stwierdzić o nieważności danej decyzji administracyjnej. Poruszona została także kwestia zależności pomiędzy poszczególnymi decyzjami administracyjnymi, których uzyskanie wymagane jest od inwestorów w trakcie procesu budowlanego. Decyzja o pozwoleniu na budowę a ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, pozwolenie na użytkowanie
 • Pozwolenie na budowę unieważnione - co z innymi decyzjami?

  Pozwolenie na budowę unieważnione - co z innymi decyzjami?

  00:35 08.11.2017

  ... którym w przypadku zaistnienia okoliczności omówionych powyżej istnieje podstawa do stwierdzenia nieważności decyzji zależnej, nie ma jednak odpowiednich przesłanek, by wznawiać postępowanie. W kolejnej części artykułu: jakie relacje zachodzą pomiędzy decyzją o pozwoleniu na budowę a decyzją o pozwoleniu na użytkowanie, czyli czy wycofanie z obrotu ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, pozwolenie na użytkowanie
 • Czy przewlekłość postępowania można wyeliminować?

  Czy przewlekłość postępowania można wyeliminować?

  00:20 31.10.2017

  ... zgodnie z art. 36 § 1 (w dacie wskazanej przez organ w zawiadomieniu o nowym terminie załatwienia sprawy – przyp. autora). Z przewlekłością mamy natomiast do czynienia, gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Dotychczas zaskarżenie stanu przewlekłości postępowania prowadziło do wydłużenia postępowania ... WIĘCEJ

  Tematy: przewlekłość postępowania, postępowanie administracyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, ponaglenie
 • Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 2

  Stowarzyszenie jako strona w postępowaniu administracyjnym. Część 2

  00:26 12.09.2017

  W poprzedniej części artykułu wyjaśnione zostało, kiedy w świetle prawa może dojść do założenia stowarzyszenia oraz jakie warunki muszą zostać spełnione, by dana organizacja społeczna została dopuszczona udziału w postępowaniu. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 31 kodeksu postępowania administracyjnego organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej ... WIĘCEJ

  Tematy: stowarzyszenie, postępowanie administracyjne, kodeks postępowania administracyjnego, prawo o stowarzyszeniach
 • Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  Ważność złożonego wniosku o wszczęcie postępowania administracyjnego

  17:31 18.09.2014 PORADA

  Witam, pytanie dotyczy stwierdzenia czy spółka miała zdolność prawną. W dniu 10.03.br założyliśmy spółkę z o.o. w trybie S24 na portalu ministerstwa sprawiedliwości. Zgodnie z naszą wiedzą umowa spółki w tym trybie jest zawarta z chwilą złożenia podpisu elektronicznego ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, spółka z o.o., zdolność prawna, wspólnicy spółki
 • Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego?

  Czym jest umorzenie w całości postępowania administracyjnego?

  22:15 22.07.2014 PORADA

  Pobierałam zasiłek dla bezrobotnych podczas postępowania sądowego o przywrócenie mnie do pracy. UP stwierdził, że będę zwracać pobrany zasiłek. Otrzymałam decyzję po odwołaniu się do wojewody śląskiego orzekającą o umorzeniu w całości postępowania w zakresie utraty prawa do ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, umorzenie postępowania, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  22:52 07.01.2013 PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  00:27 17.11.2012 PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.