eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zaległe podatki
 • Fiskus daje i zabiera: ograniczone prawo do korekty deklaracji

  Fiskus daje i zabiera: ograniczone prawo do korekty deklaracji

  13:53 12.12.2018

  Urzędnikom Ministerstwa Finansów zdecydowanie brakuje konsekwencji w podejmowanych działaniach. Z jednej strony chcą ułatwić przedsiębiorcom odzyskanie nadpłaconego podatku, a z drugiej planują rozwiązania mające zniechęcić firmy do dyskusji z kontrolującym ich organem. Podatnik musi zachować wzmożoną czujność wobec aparatu skarbowego. Raz ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, odsetki, odsetki podatkowe, nadpłata podatku
 • Ulgi w spłacie zobowiązań: organy podatkowe muszą przestrzegać zasad!

  Ulgi w spłacie zobowiązań: organy podatkowe muszą przestrzegać zasad!

  12:44 10.12.2018

  Organ, rozpatrując wniosek prowadzącego działalność gospodarczą podatnika o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązania podatkowego, powinien najpierw zbadać, czy wypełnione zostały przesłanki do jej przyznania, także w świetle przepisów wspólnotowych. Dopiero potem może ocenić przez pryzmat ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Napaść na podatnika nie zwalnia go z zapłaty podatku

  Napaść na podatnika nie zwalnia go z zapłaty podatku

  11:10 28.08.2018

  Na podstawie art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej organ podatkowy może z uwagi na ważny interes podatnika lub publiczny przyznać ulgę w spłacie zobowiązań. „Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych” (wyrok NSA z 22.04.1999 r., SA/Sz 850/98). ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa
 • Liczenie odsetek od niezapłaconych zaliczek na podatek

  Liczenie odsetek od niezapłaconych zaliczek na podatek

  13:40 08.12.2016

  ... podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm., dalej: „o.p.”), ilekroć w ustawie jest mowa o podatkach - rozumie się przez to również: a. zaliczki na podatki, b. raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, c. opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe. W myśl natomiast art. 47 § 3 o.p., jeżeli ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki podatkowe, ordynacja podatkowa, nadpłata podatku, zaległe podatki
 • Zmiana interpretacji podatkowej: nadpłata podatku bez odsetek

  Zmiana interpretacji podatkowej: nadpłata podatku bez odsetek

  12:41 15.07.2016

  Podatnikowi, u którego dzięki zmianie decyzji organów skarbowych doszło do stwierdzenia nadpłaty, należą się odsetki. A jak będzie wyglądać sytuacja, kiedy nadpłata pojawi się wskutek zmiany interpretacji indywidualnej przez Ministra Finansów. Przez długi czas umowy o dożywocie – przynajmniej według wykładni organów skarbowych – wiązały się z ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki podatkowe, ordynacja podatkowa, nadpłata podatku, zaległe podatki
 • Czy trzeba zapłacić podatek od umorzonych zaległości podatkowych?

  Czy trzeba zapłacić podatek od umorzonych zaległości podatkowych?

  13:55 10.05.2016

  ... przychodu. Które podatki mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu? Jest to niewątpliwie podatek od nieruchomości czy środków transportowych. Przypomnijmy, że podatki takie stanowią ... o wysokości podatku, niekiedy ich odnoszenie w ciężar kosztów jest też rozbite w czasie. Podatki takie trafiają do kosztów w dacie poniesienia bez względu na to ... WIĘCEJ

  Tematy: Przychody podatkowe, podatek od firmy, podatek dochodowy, zaległości podatkowe
 • Nadpłata w zeznaniu rocznym a niezapłacone zaliczki na podatek

  Nadpłata w zeznaniu rocznym a niezapłacone zaliczki na podatek

  13:34 19.04.2016

  Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, są obowiązani w ciągu roku do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Te co do zasady wpłaca się w wysokości ustalonej na podstawie rzeczywistego dochodu uzyskanego w poszczególnych okresach rozliczeniowych. W praktyce często występują jednak błędy przy ustalaniu wartości tych zaliczek. I tak nie ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki podatkowe, ordynacja podatkowa, nadpłata podatku, zaległe podatki
 • Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku

  Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku

  13:38 03.02.2015

  W celu realizacji prawa do zwrotu nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku, podatnik powinien mieć na uwadze ograniczenia czasowe, które towarzyszą instytucji nadpłaty. Przedawnienie prawa do stwierdzenia nadpłaty i zwrotu podatku sprawia, że nie jest możliwe skuteczne domaganie się zwrotu kwoty podatku wpłaconego np. na skutek wadliwej ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, odsetki, odsetki podatkowe, nadpłata podatku
 • Ograniczony zwrot podatku z zeznania podatkowego?

  Ograniczony zwrot podatku z zeznania podatkowego?

  13:41 22.05.2014

  ... doczekać lub otrzymać kwotę niższą, niż w wykazaną w rocznym PIT. Muszą się liczyć z tym wszyscy ci, którzy mają na swoim koncie zaległe podatki lub mandaty. Osoby, które spodziewają się zwrotu nadpłaty, należą zazwyczaj do tej grupy podatników, którzy składają roczne zeznania podatkowe w pierwszej ... WIĘCEJ

  Tematy: odsetki podatkowe, ordynacja podatkowa, nadpłata podatku, zaległe podatki
 • Umorzenie zaległości podatkowych gdy zawieszenie firmy

  Umorzenie zaległości podatkowych gdy zawieszenie firmy

  12:38 07.04.2014

  Zawieszając firmę trzeba pamiętać o tym, że w trakcie przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej może powstać zobowiązanie wobec fiskusa, np. wskutek sprzedaży środka trwałego. Przedsiębiorca, który wznowi działalność, nie ma dużych szans na umorzenie długu podatkowego, nawet jeśli zawiesił działalność ze względu na trudną sytuację ... WIĘCEJ

  Tematy: zaległości podatkowe, zaległe podatki, umorzenie zaległości podatkowych, Ordynacja podatkowa

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: