eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › wcześniejsza emerytura
 • Emerytura a niewykorzystany urlop

  Emerytura a niewykorzystany urlop PORADA

  Przebywam na L4 już piąty miesiąc. Nie rokuje powrotu do zdrowia, a tym samym do pracy. Mam prawo do wcześniejszej emerytury i chcę na nią przejść i przerwać L4. Mam zamiar złożyć do pracodawcy pismo o rozwiązanie umowy o pracę /nie wypowiedzenie/na porozumienie stron. Mam zaległy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do emerytury, wcześniejsza emerytura, emerytura, L4
 • Wcześniejsza emerytura z KRUS

  Wcześniejsza emerytura z KRUS PORADA

  Moi rodzice prowadzą gospodarstwo rolne. Tata chce przejść na wcześniejszą  emeryturę. Mama jest o 7 lat młodsza i nie ma jeszcze prawa do emerytury. Czy mama musi się też pozbyć gruntów rolnych, które zostały jej przepisane przez rodziców jako "ojcowizna"? Czy mama może mieć ... WIĘCEJ

  Tematy: gospodarstwo rolne, KRUS, emerytura, wcześniejsza emerytura
 • Co mogę zrobić gdy odmówiono poprawy źle wystawionego świadectwa pracy w szczególnych warunkach?

  Co mogę zrobić gdy odmówiono poprawy źle wystawionego świadectwa pracy w szczególnych warunkach? PORADA

  Witam, złożyłem dokumenty na wcześniejszą emeryturę przedstawiając w ZUS świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach w okresie 1.08.1978-31.12.1994. Niestety jak się okazało świadectwo jest źle wystawione i trzeba go poprawić. Pojechałem do firmy (obecnie jest to firma ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, błąd w świadectwie pracy, treść świadectwa pracy, wcześniejsza emerytura
 • Emerytura kolejarzy

  Emerytura kolejarzy PORADA

  W dniu 01.06.2017 r. ukończę 60 lat. Pracuję w "Przewozach Regionalnych", dawniej PKP. Mój staż pracy wyniesie 40 lat. Czy będę mogł przejść na wcześniejszę emeryturę od 01 czerwca 2017 r.? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, wcześniejsza emerytura, warunki przyznawania emerytur
 • Wcześniejsza emerytura górnicza a składki z OFE

  Wcześniejsza emerytura górnicza a składki z OFE PORADA

  Jestem na wcześniejszej emeryturze górniczej od listopada 2007 r. Należałem do OFE od 1999 do 2007 r. Zostałem zmuszony do wycofania składek z OFE/warunek wcześniejszej emerytury górniczej. Składki zostały prawdopodobnie przekazane do skarbu państwa w wysokości 30 tys. zł. Mam 63 lata ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, wcześniejsza emerytura, rezygnacja z OFE, OFE
 • Wcześniejsza emerytura. Jak na nią przejść z renty?

  Wcześniejsza emerytura. Jak na nią przejść z renty? PORADA

  Witam, chciałem się dowiedzieć o możliwość przejścia z renty stałej na wcześniejszą emeryturę. W lipcu skończyłem 56 lat, na rencie jestem od 1994 roku, 3 grupa inwalidzka. Jeśli chodzi o lata pracy to: a). 19 lat 7m okres składkowy w tym ponad 14 lat pracy jako górnik pod ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, przejście na emeryturę, lata pracy, staż pracy
 • Brak odprawy dla nauczyciela z placówki samorządowej - nie oświaty

  Brak odprawy dla nauczyciela z placówki samorządowej - nie oświaty PORADA

  31.08 2016 r. przeszłam na wcześniejszą emeryturę nauczycielską, jednocześnie pracowałam ponad 10 lat w domu dziecka, który jest placówką samorządową. Ze szkoły otrzymałam odprawę, a z domu dziecka nie, ponieważ nie mam wieku do emerytury powszechnej. Czy pracodawca słusznie ... WIĘCEJ

  Tematy: nauczyciel, emerytura nauczycielska, emerytura, przejście na emeryturę
 • Wcześniejsza emerytura. W jakim wieku mogę się o nią starać?

  Wcześniejsza emerytura. W jakim wieku mogę się o nią starać? PORADA

  W jakim wieku można starać się o wcześniejszą emeryturę? Mam ukończone 55 lat i 29 lat pracy, w tym 2 lata renty chorobowej, ostatnie 6 lat przepracowałam w Belgii i tam również otrzymałam rentę chorobową. Obecnie chciałabym się starać o wcześniejszą emeryturę. Czy mam taką ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, renta chorobowa, emerytura, zasady przyznawania emerytur
 • Czy muszę się zwolnić z domu dziecka, jeśli chcę tam dalej pracować na pół etatu?

  Czy muszę się zwolnić z domu dziecka, jeśli chcę tam dalej pracować na pół etatu? PORADA

  Mam 60 lat w tym 36 lat pracy w oświacie. 31.08.2016. przechodzę na wcześniejszą emeryturę nauczycielską, spełniam wszystkie warunki. Dodatkowo od 10 lat pracuję na pół etatu w domu dziecka. Jestem tam pracownikiem samorządowym i chcę kontynuować tę pracę. Czy muszę się zwolnić z ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość emerytury, emerytura nauczycielska, wcześniejsza emerytura, emerytura
 • W jakim wieku powinnam przejść na emeryturę?

  W jakim wieku powinnam przejść na emeryturę? PORADA

  Mam 59 lat, w 2008 r. nabyłam prawo do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej. Kiedy powinnam zrezygnować z pracy, aby przejść na emeryturę na jak najkorzystniejszych warunkach? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, przejście na emeryturę, zasady przyznawania emerytur, wcześniejsza emerytura
 • Wcześniejsza emerytura. Jak zwiększyć szanse na uzyskanie świadczenia?

  Wcześniejsza emerytura. Jak zwiększyć szanse na uzyskanie świadczenia?

  ... zostanie on ustalony, przepisy emerytalne przewidują wyjątki dające możliwość skorzystania z dobrodziejstwa przejścia na emeryturę w wieku niższym niż powszechny (pojęcie "wcześniejsza emerytura" w niniejszym artykule stosowane będzie zamiennie z pojęciem "emerytury w obniżonym wieku emerytalnym" aczkolwiek zasadniczo pojęcia te nie są ze sobą ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, emerytura, wniosek o emeryturę, wniosek o przyznanie emerytury
 • Emerytury mundurowych na nowych zasadach

  Emerytury mundurowych na nowych zasadach

  ... samego dnia, te również zostały podyktowane koniecznością racjonalizacji wydatków budżetu państwa oraz chęcią wymuszenia dłuższej aktywności zawodowej. Zgodnie z nowymi przepisami, emerytura przysługiwać będzie funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, który w dniu zwolnienia posiada ukończone 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby w Policji ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura mundurowa, emerytury mundurowe, służby mundurowe, emerytura
 • Emerytura mieszana według nowych zasad

  Emerytura mieszana według nowych zasad

  ... m.in. art. 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w którym wskazano sposób obliczania emerytury według mieszanego sposobu. Emerytura obliczana w mieszanej wysokości będzie ustalana na wniosek osoby ubezpieczonej, która nie pobierała emerytury wcześniejszej (wskazanej w art. 46 lub 50 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura mieszana, emerytura, emerytury, wcześniejsza emerytura
 • Dla kogo emerytura częściowa?

  Dla kogo emerytura częściowa?

  ... osobę uprawnioną do emerytury częściowej odpowiedniego dla niej powszechnego wieku emerytalnego oraz - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem - ustaniu stosunku pracy, częściowa emerytura będzie mogła być zamieniona na powszechną emeryturę. Nie nastąpi to jednak z urzędu, a wyłącznie na wniosek ubezpieczonego. Warto o tym pamiętać mając ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, emerytury, wcześniejsza emerytura, emerytura częściowa
 • Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury

  Rozwiązanie stosunku pracy a prawo do emerytury

  ... (zmiana brzmienia art. 103 ust. 2 ustawy emerytalnej). Zawieszeniu podlega także okresowa emerytura kapitałowa. Przepis art. 103a ustawy emerytalnej dotyczy wszystkich emerytów ... r. ustali prawo do emerytury, a która nie rozwiąże dotychczasowego stosunku pracy - emerytura nie będzie wypłacana do czasu rozwiązania stosunku pracy i zgłoszenia w ZUS ... WIĘCEJ

  Tematy: rozwiązanie stosunku pracy, prawo do emerytury, emerytury, emerytura
 • Pomostówki - nowe obowiązki pracodawcy

  Pomostówki - nowe obowiązki pracodawcy

  Nowe obowiązki związane z emeryturami pomostowym powodują kilka wątpliwości. Przede wszystkim to, która praca jest pracą w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze w rozumieniu nowych przepisów. A także, czy trzeba uwzględniać w świadectwie pracy wyłącznie obecnie obowiązujące prace w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytury pomostowe, pomostówki, praca o szczególnym charakterze, praca w szczególnych warunkach
 • Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem

  ... obniżony (55 i 60 lat) ze względu na szczególne warunki pracy lub pracę w szczególnym charakterze, np. pracownicy kolei czy górnicy. Ważne! Wcześniejsza emerytura nie chroni przed zwolnieniem Obniżonego wieku emerytalnego, do którego uprawnieni są np. pracownicy kolei czy górnicy, nie należy mylić z prawem ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, likwidacja stanowiska pracy, rozwiązanie umowy o pracę, ochrona przedemerytalna
 • Ustawa o emeryturach pomostowych - zmiany w 2009r.

  Ustawa o emeryturach pomostowych - zmiany w 2009r.

  ... piloci samolotów, pracownicy zatrudnieni w morskich portach handlowych, pracownicy zatrudnieni w hutnictwie, członkowie zawodowych ekip ratownictwa górskiego. 3. Wysokość emerytury pomostowej Emerytura pomostowa stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia emerytury, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytury pomostowe, ustawa o emeryturach pomostowych, wcześniejsza emerytura
 • Umowa o pracę: kontynuacja a prawo do emerytury

  Umowa o pracę: kontynuacja a prawo do emerytury

  Rozpatrzmy następującą sytuację: księgowa odchodzi na wcześniejszą emeryturę, jest jednak cenionym i kompetentnym pracownikiem, dlatego też szef chce zatrzymać ją w firmie. Jednocześnie pracownicy zależy na pieniądzach z tytułu świadczenia emerytalnego. Co trzeba zrobić, aby dalsze zatrudnienie nie spowodowało zawieszenia emerytury? Czy w tym celu ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, emerytury, emeryci, praca na emeryturze
 • Kiedy złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

  Kiedy złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę?

  ... lat. Jeżeli wniosek o emeryturę zostanie zgłoszony w styczniu 2009 r., podstawą prawną przyznania emerytury będzie stanowił przepis art. 24 ustawy emerytalnej. Konsekwentnie – emerytura zostanie obliczona na nowych zasadach. I tak, jeżeli kobieta: nie jest członkiem OFE, to emeryturę będzie miała obliczoną według mieszanego sposobu ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o emeryturę, wniosek o wcześniejszą emeryturę, wcześniejsza emerytura, wcześniejsze emerytury

 

1 2 ... 10 ... 16

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

MENU
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.