eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › udzielenie zamówienia publicznego
 • Aukcja elektroniczna a zamówienia publiczne

  Aukcja elektroniczna a zamówienia publiczne

  01:05 01.04.2015

  ... może się odbyć, jednak ceny obydwu ofert, które pozostały w postępowaniu, znacznie przekraczają kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji możliwości są dwie. Albo zamawiający znajdzie dodatkowe środki, które przesunie na realizację tego, konkretnego projektu, albo unieważni postępowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: aukcja elektroniczna, aukcja, prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  Zamówienia publiczne: zabezpieczenie należytego wykonania umowy

  13:05 13.03.2015

  ... publiczne trudności jest zwrot zabezpieczenia. Zgodnie z art. 151 ust. 1 ustawy PZP, zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego, że zostało w wykonane należycie. Trzeba jednak pamiętać, że zgodnie z ust. 2 tego przepisu, zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, przetargi, udzielenie zamówienia publicznego, umowa
 • Zamówienia publiczne: ABC pytań do SIWZ

  Zamówienia publiczne: ABC pytań do SIWZ

  11:20 25.02.2015

  Jedynym dysponentem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zamawiający. Jego dominująca pozycja jest niezależna od trybu w jakim prowadzona jest procedura i wynika wprost z przepisów ustawy PZP. Dodatkowo jest ... WIĘCEJ

  Tematy: SIWZ, wniosek SIWZ, zamówienia publiczne, przetargi
 • Przetargi: wykluczenie wykonawcy podającego fałszywe informacje

  Przetargi: wykluczenie wykonawcy podającego fałszywe informacje

  09:54 07.10.2014

  ... w wyroku z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt KIO 797/14 (LEX nr 1463496) stwierdziła, iż „wykluczenie związane z przedkładaniem fałszywych informacji w toku postępowania o udzielenie zamówienia ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie dwie przesłanki: wykonawca przedstawił nieprawdziwe informacje oraz informacje te mają lub mogą mieć wpływ ... WIĘCEJ

  Tematy: Prawo zamówień publicznych, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przetargi
 • Zamówienia publiczne: rozróżnienie stosowania terminów wniesienia odwołania

  Zamówienia publiczne: rozróżnienie stosowania terminów wniesienia odwołania

  12:59 16.09.2014

  ... sposób powinien być liczony termin do wniesienia przez wykonawcę odwołania od czynności zamawiającego w sytuacji, gdy wykonawca uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poweźmie wiadomość o czynnościach zamawiającego stanowiących podstawę do wniesienia odwołania przed dniem przesłania mu przez zamawiającego informacji o tych ... WIĘCEJ

  Tematy: wniesienie odwołania, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie zamówienia publicznego, Prawo Zamówień Publicznych
 • Postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych

  Postępowanie odwoławcze w zamówieniach publicznych

  00:29 17.06.2014

  ... na mocy nowelizacji prostest, który był podstawowym środkiem odwoławczym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie odwoławcze, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: opłata od skargi na orzeczenie KIO niekonstytucyjna

  Zamówienia publiczne: opłata od skargi na orzeczenie KIO niekonstytucyjna

  00:22 21.05.2014

  ... w sprawach cywilnych nie powinien napawać nadmiernym optymizmem. Uchylenie wpisu sądowego od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wysokości 5 mln złotych poprawia sytuację jedynie największych i najbogatszych wykonawców. Wyrokiem z dnia 15 kwietnia 2014 r. (sygn. akt SK 12/13) TK ... WIĘCEJ

  Tematy: zamówienia publiczne, przetargi, KIO, odwołanie do KIO
 • Prawo zamówień publicznych: wprowadzenie poprawek do oferty

  Prawo zamówień publicznych: wprowadzenie poprawek do oferty

  12:02 02.05.2014

  ... się omyłka, to istnieje szansa, że ich oferta po poprawieniu przez zamawiającego będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.WIĘCEJ

  Tematy: Prawo Zamówień Publicznych, zamówienia publiczne, udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
 • Zamówienia publiczne: wykluczenie wykonawców z tej samej grupy kapitałowej

  Zamówienia publiczne: wykluczenie wykonawców z tej samej grupy kapitałowej

  00:22 23.04.2014

  ... innych prowadzonych przez niego postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przydatne linki: - Prawo zamówień publicznych - Bezpłatna wyszukiwarka przetargów Te wszystkie okoliczności należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji w przedmiocie wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia. Jeśli mając na względzie całokształt ... WIĘCEJ

  Tematy: Postępowanie o udzielenie zamówienia, udzielenie zamówienia publicznego, zamówienia publiczne, uczciwa konkurencja
 • Odwołanie do KIO w przypadku wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty?

  Odwołanie do KIO w przypadku wyboru drugiej najkorzystniejszej oferty?

  00:22 22.04.2014

  ... umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający w myśl art. ... , odwołanie przysługuje wyłącznie wobec niektórych czynności, takich jak m.in. wykluczenie odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia lub odrzucenie oferty odwołującego. Tymczasem, w sytuacji gdy wykonawca ... WIĘCEJ

  Tematy: KIO, odwołanie do KIO, zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: