eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ubezpieczenie emerytalne
 • Zniesienie limitu składek ZUS zniechęci do nas inwestorów?

  Zniesienie limitu składek ZUS zniechęci do nas inwestorów?

  11:15 09.08.2019

  ... roku TK uznał, że regulacje te godzą w zapisy ustawy zasadniczej. W obowiązującym obecnie porządku prawnym roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest limitowana. Sięga 142 950 zł – powyżej tej kwoty składki te nie są już opłacane. Jak jednak wynika z przyjętych ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie
 • Lata składkowe a świadczenie emerytalne w KRUS

  Lata składkowe a świadczenie emerytalne w KRUS

  08:20 13.05.2019 PORADA

  Dzień dobry, proszę o opinię w następującej kwestii, otóż moja mama od uzyskania pełnoletności na zmianę była zatrudniona u pracodawcy i w KRUS, od 1997 pracowała już tylko w rolnictwie (ubezpieczenie w KRUS), od 2016 przebywa na rencie chorobowej z uwagi na konieczność wszczepienia ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, wiek emerytalny, KRUS, składki KRUS
 • Jak dokładnie naliczane są zasiłki chorobowe?

  Jak dokładnie naliczane są zasiłki chorobowe?

  11:59 18.09.2018 PORADA

  Witam, mam taki problem. Jestem na chorobowym w ciąży, powinnam otrzymywać 100% mojej pensji, prawda? Okazało się jednak, że ZUS nalicza to jakoś w niezrozumiały dla mnie sposób. Załóżmy, że zarabiam 3000 tys. zł brutto. Netto otrzymuję więc ok. 2100 zł. Myślałam, że to tą ... WIĘCEJ

  Tematy: zasiłek chorobowy, ciąża, L4 w ciąży, podstawa wymiaru zasiłku
 • Pracodawcy a zniesienie limitu składek ZUS

  Pracodawcy a zniesienie limitu składek ZUS

  10:27 27.03.2018

  ... na negatywne postrzeganie Polski jako dobrego miejsca na inwestycje. Przypomnijmy, zgodnie z obowiązującym dziś prawem roczna roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest ograniczona do 133 290 zł. W praktyce oznacza to, że powyżej tej kwoty składki nie są już opłacane. To ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, podstawa wymiaru składek, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie
 • Składki ZUS od stypendium sportowego policjanta

  Składki ZUS od stypendium sportowego policjanta

  17:00 08.05.2013 PORADA

  Witam! Mam problem z oskładkowaniem stypendysty sportowego, który jest jednocześnie funkcjonariuszem policji. Stypendium sportowe wypłacane jest przez polski związek sportowy na podstawie decyzji ministra sportu. ZUS twierdzi, że funkcjonariusz policji nie ma tytułu do ubezpieczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, stypendium sportowe, policjant, ubezpieczenie emerytalne
 • Składki ZUS żołnierza zwolnionego ze służby

  Składki ZUS żołnierza zwolnionego ze służby

  12:47 09.11.2011

  ... w sprawie wypłaty uposażenia za ostatni miesiąc pełnienia służby jest zobowiązana do przekazywania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzowanych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uposażenia wypłaconego żołnierzowi po dniu 31 grudnia 1998 r. do dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, od którego nie odprowadzono ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, składki emerytalno-rentowe, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie rentowe
 • Praca po zwolnieniu ze służby wojskowej a staż emerytalny

  Praca po zwolnieniu ze służby wojskowej a staż emerytalny

  12:35 18.07.2011

  ... one zasad określonych w art. 2 i 32 konstytucji. W wyroku z dnia 4 grudnia 2000 r., K 9/2000, Trybunał Konstytucyjny wskazał, iż obowiązkowe ubezpieczenie emerytów i rencistów kontynuujących określoną aktywność zawodową usprawiedliwia także konieczność realizacji konstytucyjnego prawa do zabezpieczenia społecznego. (…) Zapewnienie wszystkim ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura mundurowa, zwolnienie ze służby, ubezpieczenia społeczne, staż emerytalny
 • Dobrowolne ubezpieczenie dla studenta zleceniobiorcy

  Dobrowolne ubezpieczenie dla studenta zleceniobiorcy

  13:32 12.05.2011

  ... te również nie są obejmowane ubezpieczeniem zdrowotnym Student jako płatnik składek na własne ubezpieczenie Studenci, wykonujący umowę zlecenia, przystępujący do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych sami są płatnikami na własne ubezpieczenia (emerytalne i rentowe), co pociąga za sobą konieczność dokonania zgłoszenia do ZUS i terminowego opłacania ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie studenta, umowa agencyjna, umowa zlecenia, dobrowolne ubezpieczenie
 • Umowa zlecenia w trakcie urlopu bezpłatnego

  Umowa zlecenia w trakcie urlopu bezpłatnego

  13:58 29.03.2011

  ... oni wówczas dodatkową umowę zlecenia z własnym pracodawcą, ubezpieczeniom podlegają jako zleceniobiorcy. To z kolei oznacza, że obowiązkowe będą dla nich ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz zdrowotne. Natomiast do ubezpieczenia chorobowego mogą przystąpić na swój wniosek. Przykład: Z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, urlop bezpłatny, praca na umowę zlecenie, ubezpieczenie zdrowotne
 • ETS o dyskryminacji w ubezpieczeniach

  ETS o dyskryminacji w ubezpieczeniach

  13:37 25.03.2011

  ... komunikacyjnych, w których czynnik płci jest szeroko stosowany. Czy w związku z tym kobiety zapłacą większe składki za ubezpieczenia komunikacyjne, a mężczyźni za ubezpieczenia emerytalne? O tym, przekonamy się na początku 2013 roku.WIĘCEJ

  Tematy: składka ubezpieczeniowa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie emerytalne
 • Zatrudnienie za granicą a ubezpieczenie społeczne

  Zatrudnienie za granicą a ubezpieczenie społeczne

  10:11 02.02.2011

  Obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w Polsce objęci są wszyscy obywatele polscy posiadający tytuł do ubezpieczenia na obszarze Polski, ale również obywatele polscy zatrudnieni przez polskie podmioty za granicą. W tym drugim przypadku obowiązek ubezpieczeń może być wyłączony na mocy umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną lub też na ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenia społeczne, praca za granicą, Polacy za granicą, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Urlop wychowawczy: jakie ubezpieczenia?

  Urlop wychowawczy: jakie ubezpieczenia?

  12:28 22.12.2010

  ... świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba pobierająca zasiłek macierzyński, pomimo że za okres ten nie jest opłacana za nią składka na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa prawna: art. 6 ust. 19, art. 9 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie zdrowotne, urlop wychowawczy, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Składki ZUS: zwolnienia dla zleceniobiorców

  Składki ZUS: zwolnienia dla zleceniobiorców

  12:40 23.08.2010

  ... zmiany w oskładkowaniu świadczeń dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie... ale nie tylko. Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powoduje, że pozycja osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych zbliżona zostanie do pozycji pracowników. Od 1.8.2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zwolnienie z opłacania składek, umowy cywilnoprawne, ubezpieczenie emerytalne

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: