eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › tajemnica firmowa
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - nowe regulacje

  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - nowe regulacje

  00:15 27.09.2018

  Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej jako: „uznk”) w zakresie czynu nieuczciwej konkurencji jakim jest naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (art. 11 uzn) stanowi implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, czyny nieuczciwej konkurencji
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zmiany od 4 września 2018

  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zmiany od 4 września 2018

  12:58 04.09.2018

  ... . W praktyce nowelizacja może jednak doprowadzić do znacznego jej osłabienia. Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa Ustawa zmienia definicję pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz przesłanek czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Dla przypomnienia – w dotychczasowym brzmieniu ustawy, tajemnicą ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, czyny nieuczciwej konkurencji
 • Jak (nie)mówić o pracodawcy?

  Jak (nie)mówić o pracodawcy?

  00:33 12.02.2017

  Lubimy narzekać. Czasem mamy również ochotę ponarzekać na szefa i firmę. Trzeba jednak wiedzieć z kim i o czym rozmawiać. Na chwilę szczerości, zwłaszcza gdy w firmie przechodzimy gorszy czas, można pozwolić sobie w domu, wśród najbliższych. Już wybierając się na plotki ze znajomą, której najmocniejszą stroną nie jest dyskrecja, lepiej nie ... WIĘCEJ

  Tematy: relacje przełożony - podwładny, plotki, tajemnica firmowa, pracodawca
 • Tajemnica przedsiębiorstwa: przed kradzieżą można się ochronić

  Tajemnica przedsiębiorstwa: przed kradzieżą można się ochronić

  00:55 23.09.2015

  Wraz z rozwojem przedsiębiorcy coraz ważniejsza staje się ochrona informacji stanowiących o jego sukcesie. Informacje te składają się na tzw. tajemnicę przedsiębiorstwa, która została zdefiniowana w art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem tajemnicą tą są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica handlowa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, nieuczciwa konkurencja
 • Tajemnica handlowa - czym jest w dzisiejszych czasach?

  Tajemnica handlowa - czym jest w dzisiejszych czasach?

  11:00 08.09.2014

  Internet zapewnia szeroki dostęp do informacji z różnych dziedzin. Co zatem może dziś funkcjonować jako tajemnica handlowa? Tajemnica przedsiębiorstwa jest chroniona w głównej mierze na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jest ona zdefiniowana w art. ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica handlowa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, tajemnica informacji
 • Umowa o zachowaniu poufności

  Umowa o zachowaniu poufności

  00:55 29.09.2013

  Negocjacje niemal zawsze wiążą się z ujawnieniem informacji na temat sposobu działania partnerów biznesowych, którzy prowadzą ze sobą rozmowy. Dane mogą się różnić pod względem szczegółowości oraz istotności, jednak bez względu na to, warto pamiętać, że dopóki umowa nie zostanie zawarta, negocjacje mogą zostać zerwane, a niedoszły kontrahent może ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica firmowa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa, obowiązek zachowania poufności
 • Nieuczciwa konkurencja w Internecie

  Nieuczciwa konkurencja w Internecie

  00:26 14.09.2013

  Na działalność w Internecie decyduje się coraz więcej osób. Niestety, sieć sprzyja próbom prowadzenia interesu niezupełnie zgodnie z prawem. To zmora przedsiębiorców, którzy rzetelnie kierując swoją firmą, ponoszą straty z tytułu działań nieuczciwej konkurencji - osób bez zarejestrowanej działalności, nierzadko opierających ją o plagiat, zaniżanie ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa konkurencja
 • Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

  Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

  11:02 19.03.2013

  ... , czy w danym przypadku doszło do tego rodzaju naruszenia, kluczowe znaczenie ma każdorazowo rozstrzygnięcie, czy dana informacja może być zakwalifikowana jako tajemnica przedsiębiorstwa. Definicję tajemnicy przedsiębiorstwa sformułowano w art. 11 ust. 4 uznk, zgodnie z którym, przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nieuczciwa konkurencja
 • Czy obowiązuje mnie tajemnica służbowa wobec byłego pracodawcy?

  Czy obowiązuje mnie tajemnica służbowa wobec byłego pracodawcy?

  16:17 02.07.2012 PORADA

  Jestem w posiadaniu informacji - korespondencji mailowej będącej dowodem na złamanie nakazu sadu o zakazie działalności konkurencyjnej przez kontrahenta byłego pracodawcy. Obaj działali świadomie na niekorzyść trzeciej firmy. Ujawniająć nieuczciwość mogę pomóc poszkodowanemu ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica służbowa, tajemnica firmowa
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna

  Tajemnica przedsiębiorstwa a odpowiedzialność karna

  12:17 16.06.2011

  ... lub innego stosunku prawnego - przez okres trzech lat od jego ustania, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy. Tajemnica przedsiębiorstwa Powołana ustawa wyjaśnia, iż przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica firmowa, zakaz konkurencji, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica zawodowa
 • Pracowniczy obowiązek zachowania tajemnicy

  Pracowniczy obowiązek zachowania tajemnicy

  13:29 12.10.2010

  ... jednostki organizacyjnej (informacje takie oznacza się klauzulami „poufne” i „zastrzeżone) [tajemnica państwowa i tajemnica służbowa regulowane są ustawą z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnej (Dz.U. 2005, nr 196, poz. 1631); 3. Tajemnica zawodowa, czyli informacja przeznaczona dla określonej grupy pracowników, np. adwokatów ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica państwowa, tajemnica firmowa, tajemnica służbowa, tajemnica zawodowa

 

1 2

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: