eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zakaz konkurencji
 • Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

  Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji PORADA

  Witam, proszę o poradę, dnia 13.03.2018 rozstałem się z pracodawcą (dałem mu wypowiedzenie). Na początku pracy podpisałem umowę lojalnościową zakazującą pracy u konkurencji. Niedawno otrzymałem awizo z listem - wypowiedzenie umowy lojalnościowej zgodnie z §5.Jego treść to: ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji, zakaz konkurencji, umowa lojalnościowa, wypowiedzenie umowy o pracę
 • Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji

  Wypowiedzenie umowy o zakazie konkurencji PORADA

  Witam, proszę o poradę, dnia 13.03.2018 rozstałem się z pracodawcą (dałem mu wypowiedzenie). Na początku pracy podpisałem umowę lojalnościową zakazującą pracy u konkurencji. Niedawno otrzymałem awizo z listem - wypowiedzenie umowy lojalnościowej zgodnie z §5.Jego treść to: ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o zakazie konkurencji, zakaz konkurencji, umowa lojalnościowa, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Co warto wiedzieć?

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Co warto wiedzieć?

  ... zakaz konkurencji powinien wynikać z odrębnej umowy, to odrębność ta wyraża się w samej treści umowy o zakazie konkurencji, ... Zakaz konkurencji, a więc obowiązek pracownika powstrzymania się od działalności konkurencyjnej ustaje w razie niewywiązywania się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania oraz w razie ustania przyczyny uzasadniającej zakaz ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji, zakaz konkurencji, klauzula konkurencyjna
 • Odszkodowanie za zakaz konkurencji

  Odszkodowanie za zakaz konkurencji PORADA

  Dzień dobry, 27 marca 2011 roku zakończyłam pracę w firmie. 11 kwietnia 2011 roku otrzymałam pismo z wymienionymi firmami, w których nie mogę podjąć pracy wraz z informacja iż przysługuje mi na okres wyznaczony - 1 roku (został skrócony oddzielnym pismem do 3 miesięcy) ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, odszkodowanie za zakaz konkurencji, odszkodowanie dla pracownika, zakaz konkurencji
 • Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać by był skuteczny?

  Zakaz konkurencji w stosunku pracy. O czym pamiętać by był skuteczny?

  ... z zasadami współżycia społecznego jest zobowiązanie zleceniodawcy do zaniechania podejmowania czynów "nieuczciwej konkurencji" przez okres 3 lat po ustaniu umowy, w sytuacji, gdy zakaz ma charakter nieodpłatny. Zakaz konkurencji w innych przepisach Zakazy konkurencji, które mogą dotyczyć osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, ustanawia ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji, umowa o zakazie konkurencji
 • Zakaz nieuczciwej konkurencji

  Zakaz nieuczciwej konkurencji PORADA

  Dzień dobry, z końcem grudnia złożyłem wypowiedzenie i od początku lutego mam zacząć pracę u klienta mojego pracodawcy. W mojej umowie (umowa na czas nieokreślony) mam zapis (jeden z artykułów umowy), o zakazie nieuczciwej konkurencji. Jest tam napisane, że zobowiązuję się do ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, zmiana pracy, umowa na czas nieokreślony, zakaz konkurencji
 • Odszkodowanie za zakaz konkurencji po zwolnieniu dyscyplinarnym

  Odszkodowanie za zakaz konkurencji po zwolnieniu dyscyplinarnym PORADA

  Witam, w 2011 roku zostałam zwoniona dyscyplinarnie. Wraz z tym otrzymałam od pracodawcy listy firm, w których nie mogę podjąć pracy na rok. Po 3 miesiącach otrzymałam pismo o zwolnieniu z zakazu konkurencji. Czy mogę domagać się po tylu latach odszkodowania 25% wynagrodzenia za okres ... WIĘCEJ

  Tematy: odszkodowanie, zakaz konkurencji, odszkodowanie dla pracownika, wypłata odszkodowania
 • Zakaz konkurencji w umowach przewozu towarów

  Zakaz konkurencji w umowach przewozu towarów

  ... umowy działalności konkurencyjnej”. Bezspornym wydaje się, iż przedmiotowy zakaz jest w pełni skuteczny w przypadku gdy umowa np. pomiędzy spedytorem a przewoźnikiem nadal obowiązuję. Tym samym uznać należałoby, iż w przypadku gdyby przewoźnik naruszył zakaz konkurencji w trakcie wykonywania zlecenia byłby zobowiązany do zapłaty zastrzeżonej ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa przewozu towarów, umowa przewozu, przewóz towarów
 • Zakaz konkurencji a wynagrodzenie

  Zakaz konkurencji a wynagrodzenie PORADA

  Mam umowę do końca miesiąca. Obowiązuje mnie zakaz konkurencji na pół roku po ustaniu stosunku pracy w mojej branży. Pracodawca zaznaczył na umowie, że w przypadku wywiązania się z umowy będzie mi płacił 25% odszkodowania przez owe pół roku. Kiedy dowiedział się, że zmieniam ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, odszkodowanie, odszkodowanie dla pracownika, zmiana pracy
 • Tajemnica przedsiębiorstwa: przed kradzieżą można się ochronić

  Tajemnica przedsiębiorstwa: przed kradzieżą można się ochronić

  ... objętych tajemnicą pracodawcy i do wyrządzenia przez to przedsiębiorcy poważnej szkody. Obowiązek po stronie pracownika może wynikać na przykład z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Odnośnie do wystąpienia poważnej szkody możemy tutaj mówić w dwojakim rozumieniu: o szkodzie o charakterze majątkowym, jak i niemajątkowym. Szkodę ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica handlowa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, nieuczciwa konkurencja
 • Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy a przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę

  ... na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (zakaz konkurencji). Natomiast art. 1012 k.p. przewiduje zakaz opisany powyżej dla pracownika mającego dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę - po ustaniu stosunku pracy. Zakaz o którym mowa w art. 1012 k.p. ustanawiany jest ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy, umowa o zakazie konkurencji, przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 • Czy podczas wypowiedzenia mogę podjąć pracę na umowę o pracę?

  Czy podczas wypowiedzenia mogę podjąć pracę na umowę o pracę? PORADA

  Witam, chciałabym złożyć wypowiedzenie jeszcze w czerwcu, które zgodnie z literą prawa, biegłoby od lipca. Czy będąc na 3-miesięcznym wypowiedzeniu bez świadczenia stosunku pracy (ja składam wypowiedzenie), można podjąć pracę (również na umowę o pracę) w innej firmie z tej ... WIĘCEJ

  Tematy: wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika, zakaz konkurencji, okres wypowiedzenia, praca na wypowiedzeniu
 • Jaką umowę podpisać aby nikt nie ukradł pomysłu na wytwarzany produkt?

  Jaką umowę podpisać aby nikt nie ukradł pomysłu na wytwarzany produkt? PORADA

  Witam, w najbliższym czasie będę otwierać działalność gospodarczą w branży odzieżowej, będę zlecać komuś szycie moich projektów. Jaką umowę powinnam podpisać z firmą, która będzie szyć zleconą przeze mnie odzież aby nie ukradła mojego pomysłu i aby nie sprzedała go ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, umowa o zakazie konkurencji, zakaz konkurencji, pomysł na biznes
 • Mój pracownik pracując u mnie po cichu chce otworzyć konkurencję. Co robić?

  Mój pracownik pracując u mnie po cichu chce otworzyć konkurencję. Co robić? PORADA

  Witam serdecznie, w kwietniu ubiegłego roku zatrudniłem kolegę z Urzędu Pracy. Wziąłem dofinansowanie na utworzenie stanowiska. Dwa tygodnie temu dowiedziałem się, że chce otworzyć taką samą firmę jak ja. Złożył wniosek w ARiMR o mikropożyczkę. Dodam, że mam dowody tzn ... WIĘCEJ

  Tematy: dotacja na stworzenie miejsca pracy, zatrudnienie bezrobotnego, umowa o zakazie konkurencji, zakaz konkurencji
 • Działalność gospodarcza / spółka bez nazwisk założycieli

  Działalność gospodarcza / spółka bez nazwisk założycieli PORADA

  Witam, prośba o odpowiedź związaną z zakładaniem firmy jednoosobowej lub spółki. Razem z kolegą pracujemy w branży papierniczej u tego samego pracodawcy, obowiązuje nas zakaz konkurencji, jednakże chcielibyśmy założyć działalność z tymi samymi kodami PKD (z kodami obecnego ... WIĘCEJ

  Tematy: jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka, zakaz konkurencji, kody PKD
 • Zakaz konkurencji – jak to powinno wyglądać w praktyce?

  Zakaz konkurencji – jak to powinno wyglądać w praktyce?

  ... się pracodawcy z obowiązku wypłaty odszkodowania, skutkujące ustaniem konkurencji. Dopiero jeżeli okoliczności będą wskazywały, że ma to charakter trwały, ciągły lub powtarzający się, wówczas istnieją podstawy do przyjęcia, że zakaz konkurencji ustał po stronie pracownika. Zakaz przestaje też obowiązywać w razie ustania przyczyn go uzasadniających ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji
 • Działalność gospodarcza wbrew zakazowi konkurencji wynikającemu z umowy o pracę

  Działalność gospodarcza wbrew zakazowi konkurencji wynikającemu z umowy o pracę

  ... i przez to realnie zagraża interesom pracodawcy nie jest dobrym rozwiązaniem. Co zatem zrobić w sytuacji, gdy pracownik, wbrew umowie o zakazie konkurencji zarejestrował jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiot działalności określony kodami PKD pokrywa się z przedmiotem działalności pracodawcy? W takiej sytuacji proponuję zastosowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, jednoosobowa działalność gospodarcza, zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji
 • Zakaz konkurencji: kiedy przestaje obowiązywać?

  Zakaz konkurencji: kiedy przestaje obowiązywać?

  ... , że o wygaśnięcie zakazu konkurencji w związku z nieterminową wypłatą odszkodowania można mówić tylko wówczas, gdy pracownik odmówi przyjęcia wpłaconych z opóźnieniem rat odszkodowania i powiadomił byłego pracodawcę o ustaniu, jego zdaniem, zakazu konkurencji. W razie ustania przyczyn uzasadniających zakaz konkurencji albo w razie niewywiązywania ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, okres zakazu konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji
 • Zakaz konkurencji dopuszczalny przy umowie cywilnoprawnej?

  Zakaz konkurencji dopuszczalny przy umowie cywilnoprawnej?

  Chcąc zabezpieczyć swoje interesy firmy coraz częściej zawierają umowy o zakazie konkurencji. Zakaz konkurencji jest instytucją znaną na gruncie prawa pracy. W art. 1011 i 1012 kodeksu pracy przewidziano bowiem możliwość zawarcia umowy o zakazie konkurencji. Zgodnie treścią takiej umowy, pracownik ma obowiązek zachować dla siebie wszelkie ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, okres zakazu konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, umowa cywilnoprawna
 • Zakaz konkurencji: odszkodowanie a podatek dochodowy

  Zakaz konkurencji: odszkodowanie a podatek dochodowy

  ... zakaz konkurencji). Art. 1012 K.p. mówi przy tym, że umowę o zakazie konkurencji można zawrzeć także na okres po ustaniu stosunku pracy, pracownik ma dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W umowie takiej należy przy tym określić okres obowiązywania zakazu konkurencji ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz konkurencji, umowa o zakazie konkurencji, klauzula o zakazie konkurencji, zaliczka na podatek dochodowy

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.