eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo upadłościowe
 • Od 24 marca ogłoszenie upadłości jest łatwiejsze

  Od 24 marca ogłoszenie upadłości jest łatwiejsze

  00:40 21.05.2020

  ... , aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w postępowaniu upadłościowym” – tak od 24 marca 2020 r. brzmi nowa obowiązująca treść ustępu 2 art. 2 ustawy – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2003 nr 60 poz. 535, ze zm.). Ministerstwo Sprawiedliwości chce dzięki zmianom umożliwić niewypłacalnym dłużnikom powrót do normalnego życia ... WIĘCEJ

  Tematy: ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość, upadłość konsumencka
 • 7 etapów przyspieszonego postępowania układowego w czasach pandemii

  7 etapów przyspieszonego postępowania układowego w czasach pandemii

  08:49 24.03.2020

  Apel powstałego właśnie Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług nie pozostawia złudzeń - sieci handlowe stoją na krawędzi. Muszą ponosić koszty stałe, w tym koszty zatrudnienia pracowników i koszty najmu, a zakaz handlu odciął ich od dopływu gotówki. Z podobnymi problemami zmaga się branża hotelowa, gastronomiczna, transportowa oraz szeroko ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość, restrukturyzacja, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne
 • White collar crimes - Art. 586 Kodeksu spółek handlowych

  White collar crimes - Art. 586 Kodeksu spółek handlowych

  00:15 08.04.2019

  ... , a to może rodzić pociągnięcie do odpowiedzialności z art. 586 KSH. W chwili gdy zostały już spełnione przesłanki zgłoszenia wniosku o upadłość spółki, Ustawa Prawo upadłościowe (art. 21) wyznacza członkom zarządu spółki trzydziestodniowy termin na zgłoszenie upadłości do Sądu. To właśnie niedotrzymanie tego terminu, w momencie powstania ... WIĘCEJ

  Tematy: white collar crime, Kodeks spółek handlowych, upadłość, wniosek o upadłość
 • Zakaz prowadzenia działalności a działania restrukturyzacyjne upadłego

  Zakaz prowadzenia działalności a działania restrukturyzacyjne upadłego

  00:44 14.02.2019

  ... już sam czas, w jakim się tego dokona. Jak stanowi art. 21 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe: „Dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła ... Nawet 10 lat zakazu Na podstawie art. 373 ust. 1 pkt 1 i 1a ustawy Prawo upadłościowe: „Sąd może orzec pozbawienie na okres od jednego do dziesięciu lat prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, ogłoszenie upadłości, postępowanie upadłościowe, restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 • Zmiany w prawie upadłościowym - dyrektywa Rady UE

  Zmiany w prawie upadłościowym - dyrektywa Rady UE

  12:12 13.11.2018

  ... państw funkcjonują dobrze lub bardzo dobrze. Polityka nowej szansy realizowana jest z powodzeniem również w Polsce. Doradcy restrukturyzacyjni podkreślają, że nowe prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, które weszło w życie z początkiem 2016 roku, a także późniejsze nowelizacje przepisów, dają skuteczne narzędzia ratowania firm, które przejściowo ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłości firm, zmiany w prawie, restrukturyzacja przedsiębiorstw, prawo upadłościowe
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej po nowelizacji Prawa upadłościowego

  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej po nowelizacji Prawa upadłościowego

  10:43 24.09.2018

  Nowy rządowy projekt zmiany Prawa upadłościowego pozbawia przywilejów osoby, wobec których ogłoszono zakaz prowadzenia działalności. Przyglądamy się najważniejszym zmianom w tej kwestii. Upadłość potocznie kojarzy się z bankructwem. Należy jednak pamiętać, że dłużnik powinien liczyć się nie tylko z daleko idącymi skutkami majątkowymi, ale także ... WIĘCEJ

  Tematy: zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej, działalność gospodarcza, prawo upadłościowe
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złóż w terminie

  Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złóż w terminie

  13:07 09.07.2018

  ... o upadłość konsumencką. W myśl art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe dłużnik ma obowiązek zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości nie później ... dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku: w stosunku do dłużnika prowadzono postępowanie upadłościowe, a postępowanie to zostało umorzone z innych przyczyn niż na wniosek ... WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość konsumencka, ogłoszenie upadłości
 • Upadłości konsumenckie pod lupą ministra

  Upadłości konsumenckie pod lupą ministra

  00:25 17.05.2018

  ... dla dłużnika jest skrócenie okresu spłat – nawet przy zwiększonym ryzyku możliwości uzyskania upadłości. Poza tym nie wiadomo jeszcze, jak sądy upadłościowe będą orzekać, jeżeli z przepisów zostanie usunięta przesłanka rażącego przyczynienia się do niewypłacalności. Oczywiście, mimo znacznego polepszenia sytuacji dłużnika sądy również ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość konsumencka, niewypłacalność, ogłoszenie upadłości konsumenckiej, upadłość konsumenta
 • Wniosek o upadłość nie zastąpi windykacji

  Wniosek o upadłość nie zastąpi windykacji

  09:35 26.03.2018

  ... złożony w złej wierze, dłużnikowi, a także osobie trzeciej przysługuje przeciwko wierzycielowi roszczenie o naprawienie szkody. Podstawa prawna Ustawa z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 2344)WIĘCEJ

  Tematy: wniosek o upadłość, wniosek o ogłoszenie upadłości, upadłość firmy, windykacja należności
 • Ogłoszenie upadłości a sukcesja majątku

  Ogłoszenie upadłości a sukcesja majątku

  00:49 28.12.2017

  ... . 120 ustawy prawo upadłościowe). Natomiast gdyby dłużnik próbował zataić fakt nabycia spadku, to jego wszelkie oświadczenia o odrzuceniu spadku lub zapisu windykacyjnego będą bezskuteczne w stosunku do masy upadłości, jeżeli zostały złożone po ogłoszeniu upadłości, co wynika z przepisu art. 123 ustawy prawo upadłościowe. Wyjątek tylko dla ... WIĘCEJ

  Tematy: sukcesja majątkowa, sukcesja, ogłoszenie upadłości, spadkobiercy

 

1 2 ... 5

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: