eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › plan zagospodarowania przestrzennego
 • Zamiana działki rolnej na budowlaną, a studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  Zamiana działki rolnej na budowlaną, a studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  18:38 20.01.2019 PORADA

  Witam, mam kilka działek rolnych, które staram się przekształcić na budowlane od kilku lat. Niestety gmina nie uwzględniła moich wniosków w momencie sporządzania studium. Aktualnie jestem na etapie oczekiwania na rozpatrzenie uwagi do miejscowego planu, w którym złożyłem prośbę o ... WIĘCEJ

  Tematy: plan zagospodarowania przestrzennego, przekształcenie działki, działka rolna, działka budowlana
 • Cena za dzierżawę działki gminnej

  Cena za dzierżawę działki gminnej

  07:55 15.09.2018 PORADA

  Chciałam wydzierżawić działkę od gminy pod ogródek działkowy. Początkowo wójt gminy zwodził mnie, że nie będzie problemu, że wystarczy tylko pismo i będzie decyzja. Jak się okazuje wójt organizuje teraz przetarg na dzierżawę tej działki. Obiecywał również, że opłata za ... WIĘCEJ

  Tematy: dzierżawa, dzierżawa działki, dzierżawa gruntu, cena za dzierżawę
 • Wykup działki a brak pieniędzy w gminie

  Wykup działki a brak pieniędzy w gminie

  19:26 10.09.2018 PORADA

  Moja działka posiada prawomocną decyzję WZ na dom jednorodzinny. Po wejściu planu będzie teren zielony bez możliwości jakiejkolwiek zabudowy. Czy gmina powinna wykupić teren i czy może odmówić ze względu na brak zaplanowanych środków w budżecie bez podania terminu, kiedy to będzie ... WIĘCEJ

  Tematy: działka, wykup działki, plan zagospodarowania przestrzennego, gmina
 • Planowanie przestrzenne - zmiany. Część druga

  Planowanie przestrzenne - zmiany. Część druga

  00:40 06.03.2018

  ... poprzedniej części artykułu wymienione zostały roszczenia, z jakimi może wystąpić właściciel nieruchomości, jeśli nowo uchwalony plan nakłada na niego istotne ograniczenia. Odszkodowanie w przypadku zbycia nieruchomości W sytuacji, gdy na skutek uchwalenia bądź zmiany planu wartość nieruchomości uległa ... WIĘCEJ

  Tematy: planowanie przestrzenne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Planowanie przestrzenne - zmiany. Część pierwsza

  Planowanie przestrzenne - zmiany. Część pierwsza

  00:40 05.03.2018

  ... zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania ... Roszczenia te można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. Wykonanie przez ... WIĘCEJ

  Tematy: planowanie przestrzenne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  Opłata adiacencka. Kiedy można ją naliczyć?

  11:38 14.02.2018 PORADA

  Witam, mam pytanie dotyczące naliczania opłat adiacenckich przez gminę. W 2006 roku otrzymałam w ramach darowizny grunty rolne. Przez ponad 12 lat gmina zatwierdzała miejscowy plan zagospodarowania, w którym ujęto opłatę planistyczą w wysokości 15%. Generalnie rozumiem, że z tej ... WIĘCEJ

  Tematy: opłata adiacencka, gmina, darowizna, grunty rolne
 • Ogrodzenie działki inwestycyjnej - jakie formalności?

  Ogrodzenie działki inwestycyjnej - jakie formalności?

  00:23 24.10.2017

  ... zgodny z treścią uchwalonego dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile taki obowiązuje) oraz z dyrektywami zawartymi w rozporządzaniu ministra infrastruktury z ... nie znajduje się w pobliżu wody, nie został dla danego terenu uchwalony plan miejscowy to zamierzenia inwestora ograniczone są jedynie przez prawo budowlane ... WIĘCEJ

  Tematy: działka inwestycyjna, ogrodzenie działki, grunty inwestycyjne, prawo budowalne
 • Studium uwarunkowań zbyt restrykcyjne? Gmina je unieważni

  Studium uwarunkowań zbyt restrykcyjne? Gmina je unieważni

  00:30 07.09.2017

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących – oznacza to, że zbyt restrykcyjny i szczegółowy dokument może podlegać unieważnieniu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego, nie jest jednak aktem prawa miejscowego – ... WIĘCEJ

  Tematy: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Kto i kiedy może podważyć warunki zabudowy?

  Kto i kiedy może podważyć warunki zabudowy?

  00:22 17.07.2017

  ... decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Co do zasady, wydawana jest tylko dla obszarów, na których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nadrzędnym celem takiej decyzji jest ustalenie, czy dane zamierzenie budowlane nie naruszy ładu przestrzennego. Warunki zabudowy mogą regulować w konsekwencji ... WIĘCEJ

  Tematy: warunki zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Wadliwy plan miejscowy. Jak sobie z nim radzić?

  Wadliwy plan miejscowy. Jak sobie z nim radzić?

  00:07 20.03.2017

  Plan miejscowy to z perspektywy każdego inwestora jeden z najważniejszych dokumentów, z jakim koniecznie musi się zapoznać, jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia budowlanego. Niestety wiele z nich zawiera sporo błędów i niejasnych sformułowań. Jak radzić sobie zatem z wadliwymi planami? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Co muszę zrobić by dowiedzieć się czy na danej działce mogę się pobudować?

  Co muszę zrobić by dowiedzieć się czy na danej działce mogę się pobudować?

  01:21 27.02.2017 PORADA

  Witam, chciałbym się budować na działce (mam nr działek), ale nie wiem do końca czy działka może zostać przekwalifikowana na budowlaną. Wiem, że powinnam się zgłosić do gminy w celu sprawdzenia, ale gdzie powinnam dokładnie zgłosić się z tym problemem i jakie dokumenty ... WIĘCEJ

  Tematy: zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego, działka rolna, przekwalifikowanie działki rolnej
 • Plan zagospodarowania przestrzennego a strefa ochronna cmentarza

  Plan zagospodarowania przestrzennego a strefa ochronna cmentarza

  00:18 16.01.2017

  ... zagospodarowania przestrzennego. Jej ustanowienie wiąże się bowiem z całkowitym zakazem zabudowy sąsiednich terenów. Z treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... dla przeprowadzenia prac polegających na przebudowie cmentarza, należy sporządzić plan miejscowy, który ustali ograniczenia dotyczące przeznaczenia danych terenów sąsiednich, ... WIĘCEJ

  Tematy: plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, strefa ochronna cmentarza, cmentarz
 • Dom na nieznanej działce. Jak wyjaśnić sytuację?

  Dom na nieznanej działce. Jak wyjaśnić sytuację?

  14:47 31.12.2016 PORADA

  DZIEŃ DOBRY, bardzo proszę o pomoc. Moi rodzice mieszkali przez 50 lat w domku, który kupili nasi dziadkowie - jest akt notarialny. W akcie tym jest napisane, że dom ten stoi na cudzej działce, ale nie jest napisane czyjej. Sprytna wykształcona ciotka zdobyła akt własności, wykorzystala ... WIĘCEJ

  Tematy: akt notarialny, prawa właściciela nieruchomości, zburzenie domu, działka
 • VAT od sprzedaży działek gminnych

  VAT od sprzedaży działek gminnych

  11:35 04.11.2016 PORADA

  Jako gmina sprzedajemy nasze działki. Czy powinniśmy je opodatkować czy są zwolnione z VAT? 1. Działka nabyta nieodpłatnie decyzją wojewody w 1991 r. Na jej obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Leży na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej o ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż działki, działka gminna, zwolnienie z VAT, zwolnienia podatkowe
 • Luka planistyczna a odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

  Luka planistyczna a odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

  10:52 28.10.2016

  ... zasady ochrony i sposoby kształtowania ładu przestrzennego, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego czy nawet szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości. Z określaną potocznie „luką planistyczną” mamy do czynienia w sytuacji, gdy obowiązujący do tej pory miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego traci moc, a nowy akt ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości
 • Jak założyć myjnię samochodową?

  Jak założyć myjnię samochodową?

  11:23 24.10.2016 PORADA

  Witam, szukam odpowiedzi na kilka pytań dotyczących myjni samochodowej. Jest dość dużo informacji na ten temat w internecie, niemniej jednak wciąż potrzebuje porady. A więc zamierzam otworzyć myjnie ręczną w Żorach. Mój znajomy ma możliwość  prowadzenia garażu od swojego wujka. ... WIĘCEJ

  Tematy: myjnia samochodowa, myjnia ręczna, zakładanie działalności gospodarczej, gmina
 • Domek letniskowy na działce rolnej

  Domek letniskowy na działce rolnej

  21:50 18.10.2016 PORADA

  Dzień dobry, takie są warunki zabudowania - działka rolna: 1. Utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu jako trwałe użytki zielone na zasadach określonych wprzepisach odrębnych. 2. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym służących produkcji rolniczej, za ... WIĘCEJ

  Tematy: działka rolna, domek letniskowy, warunki zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Kupno mieszkania: po pierwsze lokalizacja!

  Kupno mieszkania: po pierwsze lokalizacja!

  00:50 17.10.2016

  ... plany zagospodarowania terenu, zwłaszcza planowane inwestycje i rozwój infrastruktury. Warto zaznaczyć, że wybór mieszkania tam, gdzie są już plany miejscowe jest korzystniejszy niż tam gdzie ich nie ma i rozwój okolicy zależy od decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie w Warszawie obowiązują 242 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, zakup nieruchomości, lokalizacja mieszkania, miejscowy plan zagospodarowania
 • Czy przy sprzedaży muszę odprowadzić podatek dochodowy?

  Czy przy sprzedaży muszę odprowadzić podatek dochodowy?

  10:58 11.10.2016 PORADA

  Chcę podzielić działkę budowlaną na dwie mniejsze. Dopuszcza do tego zagospodarowanie przeszczenne, jest to działka budowlana, która ma 900 m i w rezultacie będą dwie 450 m. Działkę mam 12 lat. Czy przy sprzedaży muszć odprowadzić podatek dochodowy? WIĘCEJ

  Tematy: podział działki, działka budowlana, plan zagospodarowania przestrzennego, podatek dochodowy
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można zaskarżyć?

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można zaskarżyć?

  00:16 14.09.2016

  ... miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli na jakiej podstawie inwestor ma prawo zaskarżyć ten akt prawa miejscowego? Często zdarzają się sytuacje, w których ustalenia zawarte przez gminę w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ... WIĘCEJ

  Tematy: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: