eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › plan zagospodarowania przestrzennego
 • Ogrodzenie działki inwestycyjnej - jakie formalności?

  Ogrodzenie działki inwestycyjnej - jakie formalności?

  ... zgodny z treścią uchwalonego dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o ile taki obowiązuje) oraz z dyrektywami zawartymi w rozporządzaniu ministra infrastruktury z ... nie znajduje się w pobliżu wody, nie został dla danego terenu uchwalony plan miejscowy to zamierzenia inwestora ograniczone są jedynie przez prawo budowlane ... WIĘCEJ

  Tematy: działka inwestycyjna, ogrodzenie działki, grunty inwestycyjne, prawo budowalne
 • Studium uwarunkowań zbyt restrykcyjne? Gmina je unieważni

  Studium uwarunkowań zbyt restrykcyjne? Gmina je unieważni

  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie zawiera przepisów powszechnie obowiązujących – oznacza to, że zbyt restrykcyjny i szczegółowy dokument może podlegać unieważnieniu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest aktem planowania przestrzennego, nie jest jednak aktem prawa miejscowego – ... WIĘCEJ

  Tematy: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Kto i kiedy może podważyć warunki zabudowy?

  Kto i kiedy może podważyć warunki zabudowy?

  ... decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu. Co do zasady, wydawana jest tylko dla obszarów, na których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nadrzędnym celem takiej decyzji jest ustalenie, czy dane zamierzenie budowlane nie naruszy ładu przestrzennego. Warunki zabudowy mogą regulować w konsekwencji ... WIĘCEJ

  Tematy: warunki zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Wadliwy plan miejscowy. Jak sobie z nim radzić?

  Wadliwy plan miejscowy. Jak sobie z nim radzić?

  Plan miejscowy to z perspektywy każdego inwestora jeden z najważniejszych dokumentów, z jakim koniecznie musi się zapoznać, jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia budowlanego. Niestety wiele z nich zawiera sporo błędów i niejasnych sformułowań. Jak radzić sobie zatem z wadliwymi planami? Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Co muszę zrobić by dowiedzieć się czy na danej działce mogę się pobudować?

  Co muszę zrobić by dowiedzieć się czy na danej działce mogę się pobudować? PORADA

  Witam, chciałbym się budować na działce (mam nr działek), ale nie wiem do końca czy działka może zostać przekwalifikowana na budowlaną. Wiem, że powinnam się zgłosić do gminy w celu sprawdzenia, ale gdzie powinnam dokładnie zgłosić się z tym problemem i jakie dokumenty ... WIĘCEJ

  Tematy: zagospodarowanie przestrzenne, plan zagospodarowania przestrzennego, działka rolna, przekwalifikowanie działki rolnej
 • Plan zagospodarowania przestrzennego a strefa ochronna cmentarza

  Plan zagospodarowania przestrzennego a strefa ochronna cmentarza

  ... zagospodarowania przestrzennego. Jej ustanowienie wiąże się bowiem z całkowitym zakazem zabudowy sąsiednich terenów. Z treści miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ... dla przeprowadzenia prac polegających na przebudowie cmentarza, należy sporządzić plan miejscowy, który ustali ograniczenia dotyczące przeznaczenia danych terenów sąsiednich, ... WIĘCEJ

  Tematy: plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, strefa ochronna cmentarza, cmentarz
 • Dom na nieznanej działce. Jak wyjaśnić sytuację?

  Dom na nieznanej działce. Jak wyjaśnić sytuację? PORADA

  DZIEŃ DOBRY, bardzo proszę o pomoc. Moi rodzice mieszkali przez 50 lat w domku, który kupili nasi dziadkowie - jest akt notarialny. W akcie tym jest napisane, że dom ten stoi na cudzej działce, ale nie jest napisane czyjej. Sprytna wykształcona ciotka zdobyła akt własności, wykorzystala ... WIĘCEJ

  Tematy: akt notarialny, prawa właściciela nieruchomości, zburzenie domu, działka
 • VAT od sprzedaży działek gminnych

  VAT od sprzedaży działek gminnych PORADA

  Jako gmina sprzedajemy nasze działki. Czy powinniśmy je opodatkować czy są zwolnione z VAT? 1. Działka nabyta nieodpłatnie decyzją wojewody w 1991 r. Na jej obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Leży na obszarze oznaczonym jako tereny zabudowy mieszkaniowej o ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż działki, działka gminna, zwolnienie z VAT, zwolnienia podatkowe
 • Luka planistyczna a odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

  Luka planistyczna a odszkodowanie za zmianę planu miejscowego

  ... zasady ochrony i sposoby kształtowania ładu przestrzennego, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego czy nawet szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości. Z określaną potocznie „luką planistyczną” mamy do czynienia w sytuacji, gdy obowiązujący do tej pory miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego traci moc, a nowy akt ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości
 • Jak założyć myjnię samochodową?

  Jak założyć myjnię samochodową? PORADA

  Witam, szukam odpowiedzi na kilka pytań dotyczących myjni samochodowej. Jest dość dużo informacji na ten temat w internecie, niemniej jednak wciąż potrzebuje porady. A więc zamierzam otworzyć myjnie ręczną w Żorach. Mój znajomy ma możliwość  prowadzenia garażu od swojego wujka. ... WIĘCEJ

  Tematy: myjnia samochodowa, myjnia ręczna, zakładanie działalności gospodarczej, gmina
 • Domek letniskowy na działce rolnej

  Domek letniskowy na działce rolnej PORADA

  Dzień dobry, takie są warunki zabudowania - działka rolna: 1. Utrzymuje się dotychczasowe użytkowanie terenu jako trwałe użytki zielone na zasadach określonych wprzepisach odrębnych. 2. Obowiązuje zakaz realizacji obiektów budowlanych, w tym służących produkcji rolniczej, za ... WIĘCEJ

  Tematy: działka rolna, domek letniskowy, warunki zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Kupno mieszkania: po pierwsze lokalizacja!

  Kupno mieszkania: po pierwsze lokalizacja!

  ... plany zagospodarowania terenu, zwłaszcza planowane inwestycje i rozwój infrastruktury. Warto zaznaczyć, że wybór mieszkania tam, gdzie są już plany miejscowe jest korzystniejszy niż tam gdzie ich nie ma i rozwój okolicy zależy od decyzji o warunkach zabudowy. Obecnie w Warszawie obowiązują 242 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno mieszkania, zakup nieruchomości, lokalizacja mieszkania, miejscowy plan zagospodarowania
 • Czy przy sprzedaży muszę odprowadzić podatek dochodowy?

  Czy przy sprzedaży muszę odprowadzić podatek dochodowy? PORADA

  Chcę podzielić działkę budowlaną na dwie mniejsze. Dopuszcza do tego zagospodarowanie przeszczenne, jest to działka budowlana, która ma 900 m i w rezultacie będą dwie 450 m. Działkę mam 12 lat. Czy przy sprzedaży muszć odprowadzić podatek dochodowy? WIĘCEJ

  Tematy: podział działki, działka budowlana, plan zagospodarowania przestrzennego, podatek dochodowy
 • Sprzedaż nieruchomości - przepisy związane z podatkiem

  Sprzedaż nieruchomości - przepisy związane z podatkiem PORADA

  Witam serdecznie, mam kilka pytań do Państwa. Sprzedałem mieszkanie, chciałbym teraz kupić działkę pod budowę domu. Czy aby uniknąć podatku od sprzedaży mieszkania muszę zainwestować całość otrzymanych ze sprzedaży pieniędzy (na chłopski rozum: przychów - koszty = dochód) ... WIĘCEJ

  Tematy: sprzedaż mieszkania, podatek od sprzedaży nieruchomości, wysokość podatku, działka budowlana
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można zaskarżyć?

  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można zaskarżyć?

  ... miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, czyli na jakiej podstawie inwestor ma prawo zaskarżyć ten akt prawa miejscowego? Często zdarzają się sytuacje, w których ustalenia zawarte przez gminę w nowym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ... WIĘCEJ

  Tematy: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego a aport nieruchomości

  Odszkodowanie za zmianę planu miejscowego a aport nieruchomości

  ... jeśli konsekwencją uchwalenia lub wprowadzenia zmian do już istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korzystanie z nieruchomości (lub nawet z jakiejś jej części) w ... zgłaszać nie później niż po upływie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo uchwalone w nim zmiany stały się obowiązujące – przypomina Bartosz Antos z ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości
 • Zmiana planu miejscowego? Gmina zrekompensuje szkody

  Zmiana planu miejscowego? Gmina zrekompensuje szkody

  ... w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (albo w przypadku jego braku w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). W praktyce oznacza to, że ustalenia zawarte w planie miejscowym dyktują sposób w jaki właściciel może wykonywać prawo własności nieruchomości. Co jednak w sytuacji, gdy gmina zmienia miejscowy plan, a ten nowy ... WIĘCEJ

  Tematy: plan miejscowy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, plan zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości
 • Decyzja o warunkach zabudowy

  Decyzja o warunkach zabudowy PORADA

  W decyzji o warunkach zabudowy maksymalna wysokość budynku jest wpisana jako 10,20 m, natomiast w załączniku jako jej integralna część decyzji jest 10.00 m . Która wartość jest obowiązująca? WIĘCEJ

  Tematy: warunki zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie przestrzenne
 • Działka orna a kredyt hipoteczny

  Działka orna a kredyt hipoteczny PORADA

  Razem z mężem kupiliśmy działkę, na której chcemy się budować i wziąć na ten cel kredyt, ale w wypisie rejestru gruntów jest wpisane klasa RIVa orna. Jest ona w planach zagospodarowania przestrzennego gminy, do której przynależy jako teren pod zabudowę mieszaną - symbol 21MM. W ... WIĘCEJ

  Tematy: kupno działki, budowa domu, działka rolna, działka orna
 • Podatek od darowizny po 5 latach

  Podatek od darowizny po 5 latach PORADA

  Witam, mój brat wraz z małżonką odziedziczyli w 2003 roku działkę rolną, jednak jej mała część mogła być przeznaczona pod budowę jednorodzinną. W ubiegłym roku tj. 2015 brat dokonał podziału nieruchomości, ponieważ w 2013 roku zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego ... WIĘCEJ

  Tematy: działka rolna, darowizna, podatek od darowizny, podział działku

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.