eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › decyzja administracyjna
 • Wznowienie postępowania a pozbawienie strony możliwości zapoznania się z dowodami

  Wznowienie postępowania a pozbawienie strony możliwości zapoznania się z dowodami

  00:30 11.01.2018

  ... także w szczególnych przypadkach wyznaczyć termin zobowiązujący stronę do samodzielnego zapoznania się z nowymi dowodami. Jeśli strona nie skorzysta z tego drugiego rozwiązania – decyzja jest prawomocna. Jeśli jednak organ zaniecha niezbędnych procedur – są podstawy prawne do odwoływania się. Takie prawo wynika jasno z przesłanek zawartych ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, wznowienie postępowania
 • Pozwolenie na budowę a pozwolenie na użytkowanie

  Pozwolenie na budowę a pozwolenie na użytkowanie

  00:45 14.11.2017

  ... została także kwestia zależności pomiędzy poszczególnymi decyzjami administracyjnymi, których uzyskanie wymagane jest od inwestorów w trakcie procesu budowlanego. Decyzja o pozwoleniu na budowę a decyzja o pozwoleniu na użytkowanie Pogląd, zgodnie z którym stwierdzenie nieważności danej decyzji administracyjnej powinno skutkować także stwierdzeniem ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, pozwolenie na użytkowanie
 • Pozwolenie na budowę unieważnione - co z innymi decyzjami?

  Pozwolenie na budowę unieważnione - co z innymi decyzjami?

  00:35 08.11.2017

  ... ̨ wznawia się postępowanie, jeżeli: dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe; decyzja wydana została w wyniku przestępstwa; decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu; strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne, pozwolenie na użytkowanie
 • Decyzja administracyjna musi być wyczerpująco uzasadniona

  Decyzja administracyjna musi być wyczerpująco uzasadniona

  00:11 13.04.2017

  ... postępowania – nawet jeśli dokonuje ona niewłaściwej wykładni prawa. Jedynymi przypadkami, w których organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji, jest sytuacja, gdzie decyzja w całości uwzględnia żądanie strony - nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych na skutek odwołania. Organ ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, kodeks postępowania administracyjnego
 • Odwołanie od decyzji administracyjnej - w jakim terminie?

  Odwołanie od decyzji administracyjnej - w jakim terminie?

  00:50 04.04.2017

  ... odwołanie powinno zostać wniesione w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Odwołanie nie wymaga szczegółowego ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, odwołanie od decyzji administracyjnej
 • Czy decyzja administracyjna może być wydana na podstawie wadliwego przepisu?

  Czy decyzja administracyjna może być wydana na podstawie wadliwego przepisu?

  00:49 28.03.2017

  Jakie przepisy powinien uwzględniać organ administracji publicznej przy wydawaniu decyzji? Czy za podstawę materialnoprawną decyzji może zostać uznany nawet wadliwy przepis? Strona postępowania administracyjnego otrzymała decyzję, której podstawę do wydania stanowił przepis rozporządzenia niezgodny z ustawą. Czy organ administracji publicznej może ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, wadliwa decyzja administracyjna, wadliwy przepis, kodeks postępowania administracyjnego
 • Decyzja administracyjna: kiedy wstrzymanie wykonania?

  Decyzja administracyjna: kiedy wstrzymanie wykonania?

  00:22 31.01.2017

  W jakich okolicznościach strona może oczekiwać, że dojdzie do wstrzymania wykonania zaskarżonego aktu lub czynności administracyjnej? W złożonej skardze na decyzję administracyjną strona zawarła wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżanego tu dokumentu. W jakich okolicznościach może oczekiwać zgody na taki postulat? Katalog przesłanek, które mogą ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, wykonalność decyzji, kodeks postępowania administracyjnego
 • Decyzja administracyjna niespójna? Wnieś odwołanie

  Decyzja administracyjna niespójna? Wnieś odwołanie

  00:45 19.01.2017

  Każda decyzja administracyjna powinna zawierać rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie faktyczne i prawne. Jeśli strona otrzymuje decyzję, w której treść uzasadnienia pozostaje w sprzeczności z rozstrzygnięciem lub też zawarte ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, wadliwa decyzja administracyjna, niespójna decyzja administracyjna, postępowanie administracyjne
 • Postępowanie administracyjne: kto rozpatrzy zwróconą sprawę?

  Postępowanie administracyjne: kto rozpatrzy zwróconą sprawę?

  00:48 05.09.2016

  ... więcej, zgodnie z art. 138 § 2 k.p.a. organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Warto nadmienić, że ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie administracyjne, administracja publiczna, decyzja administracyjna
 • Decyzja administracyjna: co ma wpływ na jej ważność?

  Decyzja administracyjna: co ma wpływ na jej ważność?

  00:30 28.07.2016

  Otrzymana przez nas decyzja administracyjna zawiera błędy – przykładowo nie został złożony podpis na dołączonym do niej załączniku. W jakich okolicznościach decyzja będzie podlegać wyeliminowaniu z obrotu prawnego? Zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 107 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego decyzja administracyjna powinna zawierać: ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja administracyjna, wadliwa decyzja administracyjna, kodeks postępowania administracyjnego, postępowanie administracyjne
 • Odwołanie od decyzji ZUS

  Odwołanie od decyzji ZUS

  09:05 22.03.2013 PORADA

  W jakich okolicznościach mogę odwołać się od decyzji ZUS po upływie administracyjnego terminu odwołania (1 miesiąc)? WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji ZUS, terminy odpowiedzi na pisma
 • Do którego oddziału ZUS

  Do którego oddziału ZUS

  13:13 29.01.2013 PORADA

  Witam, Treść decyzji ZUS jest dla mnie niejasna. Gdzie powinnam pójść/złożyć odwołanie, jeśli chcę coś wyjaśnić? Ile ZUS ma czasu na odpowiedź? WIĘCEJ

  Tematy: ZUS, odwołanie od decyzji, odwołanie od decyzji ZUS, terminy odpowiedzi na pisma
 • Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  Dlaczego ZUS nie potwierdza otrzymania dokumentów?

  22:52 07.01.2013 PORADA

  Po kilku interwencjach po 3-ch miesiącach od daty złożenia wniosku o emeryturę, Otrzymałam pismo informujące mnie o przesłanie koniecznych dokumentów. Dokumenty wysłałam listem rejestrowanym 26-listopada ub. roku. Po kilku tygodniach od daty wysłania dokumentów wysłałam pocztą ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna
 • Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  Jaki jest termin - w świetle prawa administracyjnego - odpowiedzieć przez ZUS na wniosek o emeryturę

  00:27 17.11.2012 PORADA

  witam wszystkich zainteresowanych moim pytaniem. Kiedy ZUS w Polsce ma obowiązek poinformować klienta o otrzymaniu i dalszym postępowaniu  w sprawie wniosku o świadczenia emerytalne?  Wniosek wysłany do ZUS w sierpniu br. i po kilkakrotnych prośbach emailem  wreszcie otrzymałam ... WIĘCEJ

  Tematy: administracja publiczna, administracja państwowa, postępowanie administracyjne, decyzja administracyjna

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Ok, rozumiem Strona wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania oraz korzystania z narzędzi analitycznych, reklamowych, marketingowych i społecznościowych. Szczegóły znajdują się w Polityce Prywatności. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane w pamięci Twojego urządzenia, możesz to zmienić za pomocą ustawień przeglądarki.