eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › decyzja o warunkach zabudowy
 • Pozwolenie na budowę i decyzja o warunkach zabudowy - będą zmiany

  Pozwolenie na budowę i decyzja o warunkach zabudowy - będą zmiany

  ... do istniejącej zabudowy pod kątem m.in. jej parametrów czy funkcji. Jeśli przeprowadzenie planowanego przedsięwzięcia spowoduje powstanie dysonansu budowlanego wśród dominującej w sąsiedztwie zabudowy zasada dobrego sąsiedztwa zostanie naruszona i organ ma prawo, by odmówić inwestorowi wydania decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśnia Robert ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, decyzja o warunkach zabudowy, decyzje administracyjne
 • Kto i kiedy może podważyć warunki zabudowy?

  Kto i kiedy może podważyć warunki zabudowy?

  ... uznane za istotne z punktu widzenia zarówno urbanistyki, jak również i estetyki. Co do zasady przymiot strony w toczącym się postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy przysługuje inwestorowi, właścicielom oraz użytkownikom wieczystym terenu, na którym planowana jest inwestycja – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Podobnie ... WIĘCEJ

  Tematy: warunki zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy, plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Warunki zabudowy: kiedy nasz teren ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej? Cz.I

  Warunki zabudowy: kiedy nasz teren ma odpowiedni dostęp do drogi publicznej? Cz.I

  ... warunkach zabudowy wójt, burmistrz lub prezydent miasta kieruje się przesłankami zawartymi w art. 61 ustawy z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Według tych dyrektyw, aby było możliwe ustalenie warunków zabudowy ... WIĘCEJ

  Tematy: warunki zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy, dostęp do drogi publicznej, służebność drogi
 • Działka rolna – kiedy możemy uzyskać warunki zabudowy?

  Działka rolna – kiedy możemy uzyskać warunki zabudowy?

  ... cele gospodarcze grunt o charakterze rolnym może wystąpić o uzyskanie warunków zabudowy? Decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu określa warunki zmiany sposobu zagospodarowania terenu poprzez budowę obiektu budowlanego lub też ... konieczna zgoda na odrolnienie, można tym samym starać się o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy ... WIĘCEJ

  Tematy: działka rolna, warunki zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy, odrolnienie gruntu
 • Inwestor powinien uwzględnić liczbę miejsc parkingowych

  Inwestor powinien uwzględnić liczbę miejsc parkingowych

  ... ilości i lokalizacji określonej w decyzji o warunkach zabudowy uniemożliwi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Miejsca postojowe a decyzja o warunkach zabudowy Decyzja o warunkach zabudowy jest pierwszą z decyzji, wydawanych w procesie inwestycyjnym. Celem postępowania w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy jest ocena, czy zamierzona przez ... WIĘCEJ

  Tematy: miejsca parkingowe, decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Czy warunki zabudowy mogą być sprzeczne ze studium uwarunkowań?

  Czy warunki zabudowy mogą być sprzeczne ze studium uwarunkowań?

  ... wspomniana decyzja, co do zasady, wydawana jest tylko dla terenów, na których nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jednak ustawodawca nie przychylił się do takiego postulatu. Studium jest, jak zostało już wspomniane, wyrazem określonej polityki, nie jest aktem prawa miejscowego, a decyzja o warunkach zabudowy ... WIĘCEJ

  Tematy: warunki zabudowy, decyzja o warunkach zabudowy, studium uwarunkowań, plan zagospodarowania przestrzennego
 • Decyzja o warunkach zabudowy: czy można wznowić postępowanie?

  Decyzja o warunkach zabudowy: czy można wznowić postępowanie?

  ... (czyli w sytuacjach, o których traktuje art. 145 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania administracyjnego) upłynęło pięć lat nie można jej uchylić. A więc nawet jeśli decyzja o warunkach zabudowy została wydana z naruszeniem prawa, lub zawiera błędy, ale upłynął wymagany przez ustawodawcę okres pięciu lat pozostanie ona w obiegu prawnym. WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o warunkach zabudowy, warunki zabudowy, decyzje administracyjne, decyzja administracyjna
 • Pozwolenie na budowę unieważnione? Jakie konsekwencje?

  Pozwolenie na budowę unieważnione? Jakie konsekwencje?

  ... decyzji, w oparciu o którą wydana została decyzja w innej sprawie (sygnatura akt III ARN 21/96). Podobny pogląd ujęty został w orzecznictwie z dnia 11 października 2005 r. wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny. Sprawa dotyczyła unieważnionej decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, na podstawie której wnioskujący ... WIĘCEJ

  Tematy: pozwolenie na budowę, budowa, decyzja o warunkach zabudowy, decyzja administracyjna
 • Prawo własności nieruchomości a władztwo planistyczne

  Prawo własności nieruchomości a władztwo planistyczne

  ... , zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W praktyce oznacza to, że ustalenia zawarte w planie miejscowym, lub w przypadku jego braku w uzyskanych warunkach zabudowy, dyktują sposób w jaki właściciel może wykonywać prawo własności nieruchomości ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo własności nieruchomości, prawo własności, władztwo planistyczne, warunki zabudowy
 • Decyzja o warunkach zabudowy – zasada dobrego sąsiedztwa

  Decyzja o warunkach zabudowy – zasada dobrego sąsiedztwa

  ... warunkach zabudowy organy powołują się na pojęcie działki sąsiedniej oraz na sposób w jaki zostały one zagospodarowane. Jeżeli co najmniej jedna działka sąsiednia, usytuowana po tej samej stronie drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy ... WIĘCEJ

  Tematy: decyzja o warunkach zabudowy, zasada dobrego sąsiedztwa, plan zagospodarowania przestrzennego, zagospodarowanie przestrzenne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

REKLAMA

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.