eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Sektor MSP docenia leasing

Sektor MSP docenia leasing

2011-11-15 00:10

Sektor MSP docenia leasing

Wiedza MŚP o zewnętrznych źródłach finansowania © fot. mat. prasowe

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (4)

Europejski Fundusz Leasingowy w ramach Europejskiego Programu Modernizacji Polskich Firm (EPMPF) zaprezentował raport "MŚP pod lupą". Jest to publikacja poświęcona kondycji polskiego sektora MSP oraz preferowanych przez nie sposobów pozyskiwania środków na rozwój. Opracowanie zostało stworzone przez ekspertów EFL na podstawie badań przeprowadzonych przez firmę badawczą TNS Pentor. Badanie potwierdziło, że przedsiębiorcy oczekują od instytucji finansowych dostarczania im informacji niezbędnych do podejmowania decyzji związanych z finansowaniem rozwoju firm.

fot. mat. prasowe

Finansowanie MŚP poprzez leasing

Finansowanie MŚP poprzez leasing

Przedstawiony 8 listopada br raport „MŚP pod lupą” również spełnia rolę edukacyjną oraz informacyjną Programu. Raport wykazuje, że według przedstawicieli polskich małych i średnich firm, leasing uchodzi za najłatwiej dostępny instrument finansowania inwestycji. 80% respondentów wskazało, że finansowanie poprzez leasing można uzyskać łatwo lub bardzo łatwo. Wiąże się to również z faktem, że w ocenie przedsiębiorców leasing jest tańszy od kredytu dla firm. Autorzy raportu zwracają jednak uwagę na fakt, że MSP w Polsce starają się pokrywać inwestycje przede wszystkim ze środków własnych (92%), a następnie kredytem (46%) i leasingiem (32%).

– Badania TNS Pentor wskazały na ciekawy fakt: mimo tego, że leasing jest instrumentem najbardziej przyjaznym przedsiębiorczości, to nadal jest on wybierany rzadziej od kredytu. Pokazuje to, że branża leasingowa ma jeszcze dużą przestrzeń rozwoju i przyjęte przez EP MPF cele edukacyjno-informacyjne są jak najbardziej aktualne. Badanie wykazało, że przedsiębiorcy ufają instytucjom finansowym, takim jak EFL i oczekują od nich informacji i edukacji. Jest to bardzo optymistyczna dla branży wiadomość, gdyż wartość
oddawanych w leasing ruchomości i nieruchomości stale rośnie. Dzięki raportowi „MŚP pod lupą” mamy pełną świadomość tego, że leasing w Polsce ma jeszcze duży potencjał rozwoju – komentuje Andrzej Krzemiński, Prezes Zarządu EFL.

Miejsce Polski w pierwszej dziesiątce największych europejskich rynków świadczy o mocnej pozycji polskiego leasingu w Europie. Pierwsza dziesiątka krajów obejmuje 86% całego rynku europejskiego leasingu. Dynamiczny wzrost w ubiegłym roku nastąpił tuż po kryzysie w 2009 roku, gdy firmy
leasingowe w całej Europie odnotowały drastyczny spadek.

fot. mat. prasowe

Wartość i zmiana wartości leasingu w krajach europejskich

Wartość i zmiana wartości leasingu w krajach europejskich


Raport wskazuje również, że firmy z sektora MŚP mają dużą wiedzę na temat finansowania kredytem i leasingiem. Dla małych i średnich przedsiębiorstw informacje na temat warunków i procedur są najważniejsze do podjęcia decyzji o finansowaniu. Jednak aż 35% ankietowanych odpowiedziała, że nie czuje żadnych potrzeb w zakresie pozyskiwania informacji na temat zewnętrznych form finansowania.

fot. mat. prasowe

Wiedza MŚP o zewnętrznych źródłach finansowania

Wiedza MŚP o zewnętrznych źródłach finansowania


Autorzy „MŚP pod lupą” definiują także główne bariery w rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. Respondenci wskazywali przede wszystkim na skomplikowane procedury (35%), niejasne prawo (33%) i zły system podatkowy (29%). Raport wskazuje również, że polscy przedsiębiorcy z sektora MSP mimo wspomnianych barier sprawnie rozwijają swój biznes – tylko 18% z nich oceniło swoją kondycję jako złą, a aż 42% jako dobrą lub bardzo dobrą. Jest to związane z faktem, że dla zdecydowanej większości przebadanych osób dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji nie sprawia kłopotów. Większość (71%) respondentów podkreślała także, że informacje uzyskiwane za pośrednictwem instytucji finansowych są dla nich cenne przy planowaniu i realizacji firmowych inwestycji.

fot. mat. prasowe

Bariery prowadzenia działalności gospodarczej

Bariery prowadzenia działalności gospodarczej


Informacje o badaniu
Badanie „MŚP pod lupą” zostało przeprowadzone na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego przez firmę badawczą TNS Pentor na próbie 600 przedsiębiorców prowadzących małe i średnie firmy. Dobór próby był losowo-kwotowy(uwzględniając wielkość zatrudnienia), a jej rozkład geograficzny był zgodny ze strukturą populacji. Połowę badanych firm stanowiły przedsiębiorstwa mikro, co trzecie klasyfikowanejest jako małe, a 17% podmiotów to firmy średnie. Informacje zostały zebrane metodą CATI, czyli poprzez wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, w dniach 9-23 sierpnia 2011 roku.

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Co kupujemy w Internecie?

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: