eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaPrzemysł › GUS: produkcja przemysłowa w XII 2019 w górę, ceny także

GUS: produkcja przemysłowa w XII 2019 w górę, ceny także

2020-01-22 13:00

GUS: produkcja przemysłowa w XII 2019 w górę, ceny także

Fabryka © Kletr - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w grudniu 2019 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w porównaniu z grudniem 2018 roku o 3,8%. Względem listopada 2019 spadła o 9,4%. Wzrost cen w przemyśle wyniósł 1% w odniesieniu do grudnia 2018 i zaledwie 0,1% w porównaniu do listopada 2019.
GUS poinformował, że w całym roku 2019 produkcja sprzedana przemysłu była o 4% wyższa w porównaniu z rokiem 2018, kiedy notowano wzrost 5,8%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2018 r. i o 2,9% niższym w porównaniu z listopadem 2019 r.

W grudniu wzrost produkcji w skali roku odnotowano w większości głównych grupowań przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 6,1%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 4,6%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 4,2%, dóbr zaopatrzeniowych – o 3,1%. Zmniejszyła się natomiast produkcja dóbr związanych z energią – o 2,5%.

Według wstępnych danych w grudniu 2019 r., w stosunku do grudnia 2018 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 41,5%, maszyn i urządzeń – o 10,0%, urządzeń elektrycznych – o 9,9%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8,8%, wyrobów z metali – o 7,0%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 6,3%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2018 r. wystąpił w 8 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 15,0%, wyrobów tekstylnych – o 5,6%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 5,0%, w produkcji metali – o 4,4%.

fot. mat. prasowe

Produkcja sprzedana przemysłu (przeciętna miesięczna 2015=100)

W grudniu 2019 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 2,1% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2018 r. i o 2,9% niższym w porównaniu z listopadem 2019 r.


Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2019


GUS poinformował, że ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2019 r. były wyższe o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 0,2%, przy czym odnotowano wzrost cen w górnictwie rud metali o 2,8% przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 2,0%. Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono również o 0,2%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym wrosły o 0,1%. Największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,6%). Wzrosły także ceny w produkcji m.in.: odzieży (o 0,7%), wyrobów tekstylnych (o 0,6%), artykułów spożywczych (o 0,5%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 0,4%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 0,3%), napojów, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (po 0,2%), skór i wyrobów skórzanych, urządzeń elektrycznych (po 0,1%).

Ceny produkcji maszyn i urządzeń pozostały na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu.

Spadły natomiast ceny w produkcji m.in.: wyrobów z metali, mebli (po 0,1%), wyrobów tytoniowych (o 0,2%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny, papieru i wyrobów z papieru, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, wyrobów farmaceutycznych (po 0,4%), pozostałego sprzętu transportowego (o 0,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 0,8%), metali (o 1,3%). Spadek cen odnotowano także w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 0,4%.

W grudniu 2019 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 1,0% wyższe niż przed rokiem. Wzrost cen odnotowano we wszystkich sekcjach przemysłu. Najbardziej wzrosły ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz w dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (po 2,7%). Ceny w sekcji górnictwo i wydobywanie wzrosły o 2,0%, w tym w górnictwie rud metali o 5,9% przy spadku cen w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) o 1,9%. Ceny w przetwórstwie przemysłowym zwiększyły się o 0,7%. Największy wzrost cen zanotowano w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 10,9%).

Podniesiono także ceny w produkcji m.in.: wyrobów tytoniowych (o 4,6%), artykułów spożywczych (o 3,3%), wyrobów farmaceutycznych (o 2,8%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 2,2%), odzieży, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, pozostałego sprzętu transportowego (po 2,0%), skór i wyrobów skórzanych, urządzeń elektrycznych (po 0,8%), napojów (o 0,1%). Obniżyły się natomiast ceny w produkcji m.in.: mebli (o 0,3%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,7%), maszyn i urządzeń (o 0,8%), wyrobów tekstylnych (o 1,1%), wyrobów z metali (o 1,2%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 1,6%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 1,8%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 2,8%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 3,8%), papieru i wyrobów z papieru (o 3,9%), metali (o 6,8%).

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: