eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Wyniki ubezpieczycieli I-IX 2017

Wyniki ubezpieczycieli I-IX 2017

2017-12-29 10:42

Wyniki ubezpieczycieli I-IX 2017

Wyniki ubezpieczycieli I-IX 2017 © REDPIXEL - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (2)

Zakłady ubezpieczeń mają powody do zadowolenia. Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że osiągnięte na przestrzeni trzech pierwszych kwartałów br. ogólne wyniki finansowe okazały się korzystniejsze niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Poprawa dotyczyła zarówno zakładów ubezpieczeń majątkowych (dział II), jak i towarzystw ubezpieczeniowych specjalizujących się w polisach na życie (dział I).
Jak wynika z danych opublikowanych przez GUS, we wykazanych przez ubezpieczycieli przychodach ogółem dominująca pozycja należy do składki. W badanym okresie składka przypisana brutto ogółem osiągnęła 46 147,6 mln zł (tj. o 12,7% więcej niż w trzech kwartałach 2016 r.), z czego 18 293,5 mln zł stanowiła składka działu I, a 27 854,1 mln zł działu II.

W strukturze kosztów ogółem dominującą pozycję stanowią z kolei odszkodowania. Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto ogółem w trzech kwartałach 2017 r. wyniosły 29 588,9 mln zł i były wyższe o 9,0% niż w trzech kwartałach 2016 r., w dziale I wzrosły do 15 108,6 mln zł, a w dziale II do 14 480,3 mln zł.

Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 4 843,2 mln zł i był wyższy o 63,0% niż w trzech kwartałach 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 1 859,2 mln zł, a w dziale II wynik ten wyniósł 2 984,0 mln zł.

Wynik techniczny (w ujęciu zagregowanym) ukształtował się na poziomie 3 925,1 mln zł i był wyższy o 66,3% niż w trzech kwartałach 2016 r. Wynik techniczny w ubezpieczeniach na życie zwiększył się do 2 418,0 mln zł, w ubezpieczeniach majątkowych do 1 507,1 mln zł.

W strukturze składki przypisanej brutto z działalności bezpośredniej ogółem, składka zakładów działu I stanowiła 41,0%, a zakładów działu II – 59,0%. Dominującą pozycję w dziale I, pod względem wartości zebranej składki brutto, uzyskały ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz ubezpieczenia na życie. Udział tych dwóch grup ubezpieczeń na życie wyniósł odpowiednio 45,8% i 30,7% wartości składek przypisanych brutto tego działu. W dziale II największą pozycję (63,4% wartości składek) stanowiły składki brutto zebrane z tytułu polis komunikacyjnych. Składki te zwiększyły się o 28,2% i wyniosły 16 663,4 mln zł. Udział ubezpieczeń casco pojazdów lądowych w składkach działu II wyniósł 21,4%, a obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 40,9%.

fot. mat. prasowe

Wyniki finansowe ubezpieczycieli na życie i ubezpieczycieli majątkowych

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń ogółem w trzech kwartałach 2017 r. były lepsze niż przed rokiem.


W ubezpieczeniach casco pojazdów lądowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 315,8 mln zł wobec 25,5 mln zł zysku w trzech kwartałach 2016 r. W ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej wynikającej z posiadania pojazdów lądowych osiągnięto zysk techniczny na poziomie 279,6 mln zł (838,8 mln zł straty w trzech kwartałach poprzedniego roku). W ubezpieczeniach szkód rzeczowych wystąpił zysk techniczny w wysokości 58,8 mln zł wobec 82,8 mln zł straty w trzech kwartałach 2016 r.

Suma bilansowa zakładów ubezpieczeń ogółem na koniec września 2017 r. wyniosła 197 541,9 mln zł (wzrost w skali roku o 6,7%), z tego na dział I przypadało 106 435,7 mln zł, a 91 106,2 mln zł na dział II.

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie Poleć w Google+

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: