eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Żłobki i kluby dziecięce w Polsce 2013

Żłobki i kluby dziecięce w Polsce 2013

2014-06-26 10:10

Żłobki i kluby dziecięce w Polsce 2013

Żłobki i kluby dziecięce w Polsce 2013 © Pavla Zakova - Fotolia.com

PRZEJDŹ DO GALERII ZDJĘĆ (8)

Główny Urząd Statystyczny publikuje kolejną odsłonę badania „Żłobki i kluby dziecięce” dotyczącego działalności instytucjonalnych form opieki nad dziećmi do lat 3. Najnowsza publikacja obejmuje statystyki za miniony rok.
Jego wyniki wskazują, że po 3-letnim okresie obowiązywania ustawy1 regulującej na nowo formy i zasady opieki nad dziećmi do lat 3, na koniec 2013 r. działało 1 526 takich placówek, tj. o 376 więcej (32,7%) niż w roku 2012. W tej liczbie odnotowano: 1112 żłobków, 238 klubów dziecięcych, 108 oddziałów żłobkowych i 68 innych placówek. Dysponowały one odpowiednio następującą liczbą miejsc: 51,2 tys., 4,1 tys., 3,0 tys., 1,2 tys., co łącznie stanowiło 59,6 tys. miejsc, tj. o 9,6 tys. więcej niż w 2012 r. Strukturę placówek i miejsc w placówkach przedstawia wykres 1.

W stosunku do roku 2012, w roku 2013 wzrósł udział żłobków w strukturze placówek opieki nad dziećmi z 61% do 73%, a w strukturze miejsc z 80% do 86%. Przyrost zarówno liczby placówek, jak i liczby miejsc dokonał się dzięki żłobkom – wzrost liczby tego typu placówek o 413 i miejsc o 11,1 tys.

Należy zaznaczyć, że odnotowano znaczny spadek liczby placówek określanych jako „inne” – ze 167 na 68, które prawdopodobnie przekształciły się w żłobki lub kluby dziecięce, na co ustawodawca pozostawił czas do kwietnia 2014 r.
Kluby dziecięce i placówki zaliczone do grupy „inne” były zdecydowanie mniejsze od działających żłobków i oddziałów żłobkowych. Przeciętnie dysponowały one odpowiednio 17, 18 miejscami, w przypadku żłobków przeciętna liczba miejsc wyniosła 46, a w oddziałach żłobkowych – 28.

fot. mat. prasowe

Placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w 2013 roku (w %)

Po 3-letnim okresie obowiązywania ustawy regulującej na nowo formy i zasady opieki nad dziećmi do lat 3, na koniec 2013 r. działało 1 526 żłobków i klubów dziecięcyh, tj. o 376 więcej (32,7%) niż w roku 2012.


Analiza sektora własności zbadanych placówek wykazała, że udział placówek sektora niepublicznego systematycznie się zwiększa. W 2013 r. ponad połowa placówek opieki nad dziećmi (63%) należała do tego sektora (w 2011 r. - 47%; w 2012 r. – 54%). Oferowały one 35% wszystkich miejsc, czyli o 8 pkt. proc. więcej niż w roku 2012 i według stanu na dzień 31 grudnia przebywało w nich prawie 31% dzieci objętych taką formą opieki. Dla porównania w 2012 r. było to niecałe 23% dzieci. Struktura własności była różna w zależności od rodzaju placówek. Jedynie w grupie oddziałów żłobkowych nadal przeważały placówki publiczne, które stanowiły ok. 82% (w 2012 r. 93%). W grupie żłobków zaczęły przeważać placówki niepubliczne – 57%, w porównaniu do 42% w roku 2012. W grupie klubów dziecięcych i innych placówek, sytuacja nie zmieniła się w porównaniu z rokiem 2012 tj. 97% zbadanych jednostek należało do sektora niepublicznego.

fot. mat. prasowe

Placówki opieki nad dziećmi do lat 3 w 2012 i 2013 roku

W stosunku do roku 2012, w roku 2013 wzrósł udział żłobków w strukturze placówek opieki nad dziećmi z 61% do 73%, a w strukturze miejsc z 80% do 86%.


Z analizy zróżnicowania przestrzennego rozmieszczenia placówek wynika, że we wszystkich województwach przeważały żłobki jako forma sprawowania opieki nad małymi dziećmi, chociaż ich udział w strukturze badanych placówek kształtował się różnie: od 85% w przypadku województwa pomorskiego do 53% w województwie podlaskim. W 2012 roku sytuacja wyglądała nieco inaczej. Struktura udziału żłobków wahała się od 72% w województwie podkarpackim do 50% w województwie zachodniopomorskim.

Dostępność placówek na poziomie podregionów (NTS 3) ilustruje mapa 1.

fot. mat. prasowe

Miejsca w placówkach na 1000 dzieci w wieku do lat 3 według podregionów w 2013 roku

Struktura udziału żłobków wahała się od 72% w województwie podkarpackim do 50% w województwie zachodniopomorskim


Analizując dostępność opieki nad małymi dziećmi na poziomie podregionów można zauważyć, że największą liczbą miejsc w przeliczeniu na 1000 dzieci w wieku do lat 3 charakteryzują się kolejno największe miasta – Wrocław, Kraków, Poznań, Warszawa i Łódź oraz podregion opolski. Wysokie wartości tego wskaźnika odnotowano także w podregionach obejmujących obszary z innymi dużymi miastami oraz w zachodniej Polsce.

 

1 2

następna

oprac. : eGospodarka.pl

Oceń

0 0

Podziel się

Poleć na Wykopie

Poleć artykuł znajomemu Wydrukuj

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

bezpłatny program PIT 2019

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: