eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › zatrudnienie studenta
 • Umowa zlecenia dla dziecka wspólnika spółki jawnej

  Umowa zlecenia dla dziecka wspólnika spółki jawnej

  13:37 10.08.2011

  ... . Za dzień ukończenia studiów uważa się datę: złożenia przez studenta egzaminu dyplomowego, złożenia przez studenta ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu - w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii, zaliczenia przez studenta ostatniej przewidzianej w planach studiów praktyki - w przypadku farmacji. Do studentów ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, zatrudnienie studenta, podatek dochodowy, składki ZUS
 • Dobrowolne ubezpieczenie dla studenta zleceniobiorcy

  Dobrowolne ubezpieczenie dla studenta zleceniobiorcy

  13:32 12.05.2011

  Osoby wykonujące pracę na podstawie umów agencyjnych, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umów zlecenia, nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli są uczniami gimnazjów, uczniami szkół ponadgimnazjalnych, uczniami szkół ponadpodstawowych lub ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnienie studenta, umowa agencyjna, umowa zlecenia, dobrowolne ubezpieczenie
 • Praktyki i staże dla studentów: więcej ofert

  Praktyki i staże dla studentów: więcej ofert

  00:04 27.08.2010

  ... branż jak IT, hotelarstwo, medycyna oraz administracja. W przypadku szczególnie atrakcyjnych ofert liczba aplikujący przekracza nawet 160 osób. „Staż to dla studenta wartościowa forma zdobycia kwalifikacji oraz szansa na skonfrontowanie wiedzy akademickiej z praktyką. Praktyki to także okazja do sprawdzenia się na różnych ... WIĘCEJ

  Tematy: staż, staż absolwencki, staże zawodowe, praktyki absolwenckie
 • Zatrudnienie studenta: obrona pracy mgr a składki ZUS

  Zatrudnienie studenta: obrona pracy mgr a składki ZUS

  13:47 21.07.2008

  ... następnego dnia po dniu, w którym zdobędzie tytuł magistra. Dzień obrony pracy magisterskiej jest bowiem ostatnim dniem, gdy zleceniobiorca zachowuje status studenta. Studenci, którzy pracują na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu do dnia ukończenia 26 ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ZUS, zatrudnienie studenta, składki ZUS, student


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: