eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Prawa autorskie: ochrona coraz większa

  Prawa autorskie: ochrona coraz większa

  14:33 14.10.2019

  ... w pkt 24 niniejszego wyroku należy uznać, że zamieszczenie utworu chronionego prawem autorskim na stronie internetowej innej niż strona, na której dokonano ... novum wprowadzić ma implementacja dyrektywy nr 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (zwana potocznie ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, prawo autorskie, prawa autorskie w internecie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Chomikuj przegrywa ważny proces

  Chomikuj przegrywa ważny proces

  00:40 04.12.2017

  ... prawie krajowym można znaleźć już istniejące środki, w ramach których można pokusić się o wydawanie takich rozstrzygnięć, jak to Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w szczególności w ramach roszczenia obejmującego żądanie usunięcia skutków naruszenia praw autorskich, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych ... WIĘCEJ

  Tematy: Chomikuj, hosting provider, prawa autorskie, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2015 r.

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany XI 2015 r.

  15:28 01.12.2015

  ... strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w wyniku realizacji tego obiektu PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE 20 listopada 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1639), na podstawie której m.in.: wprowadzono pojęcie utworów ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawa autorskie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, deregulacja zawodów
 • Ryczałtowa kara za umyślne naruszenie praw autorskich niezgodna z Konstytucją

  Ryczałtowa kara za umyślne naruszenie praw autorskich niezgodna z Konstytucją

  14:15 24.06.2015

  ... wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu”. Trybunał wskazał, że ustawodawca w prawie autorskim zawarł katalog roszczeń, jakie przysługują uprawnionemu, którego prawa autorskie zostały naruszone. Skuteczne dochodzenie przez uprawnionego tych roszczeń, wiąże się ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, TK, Trybunał Konstytucyjny
 • Prawo autorskie zmienione. Muzyka chroniona przez 70 lat

  Prawo autorskie zmienione. Muzyka chroniona przez 70 lat

  10:26 19.05.2015

  ... - Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ustawa trafi teraz do Senatu. Przyjęta przez Sejm nowelizacja Prawa autorskiego wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/77/UE z 27 września 2011 r. w sprawie czasu ochrony prawa autorskiego i niektórych praw pokrewnych. Nowelizacja eliminuje sytuację, w której ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo autorskie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Prawo autorskie do zmiany

  Prawo autorskie do zmiany

  21:46 18.03.2015

  Wydłużenie ochrony artystycznych wykonań utrwalonych na nagraniach z 50 do 70 lat przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nowelizacja wdraża regulacje unijne dotyczące m.in. jednolitego sposobu obliczania czasu ochrony praw autorskich do utworu muzycznego ze słowami. Przepisy te ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo autorskie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Prawo autorskie a odpowiedzialność za wady oprogramowania

  Prawo autorskie a odpowiedzialność za wady oprogramowania

  11:35 16.09.2013

  ... podmiotów pierwotnie uprawnionych z tytułu majątkowych praw autorskich do programów komputerowych, w tym właśnie pracodawców programistów. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Kodeks cywilny Dopuszczając zastosowanie art. 55 PrAut do wad oprogramowania należy zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo autorskie, wady programów komputerowych, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, programy komputerowe
 • Tworzenie programów komputerowych: aspekty prawne

  Tworzenie programów komputerowych: aspekty prawne

  00:18 11.05.2013

  ... postanowienia o przeniesieniu na firmę informatyczną autorskich praw majątkowych do danego programu po jego stworzeniu. Przydatne linki: - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ważne ! Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona praw autorskich, prawa autorskie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, programy komputerowe
 • Prawa autorskie w relacji pracodawca-pracownik

  Prawa autorskie w relacji pracodawca-pracownik

  00:25 29.04.2012

  ... pracodawcę następowało w pożądanym przez strony zakresie. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych ustanawia generalną zasadę nabycia przez pracodawcę autorskich ... nie podlegają zrzeczeniu się lub zbyciu. Przepis art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wprowadza odrębnych zasad pod tym względem, a odmienne postanowienia ... WIĘCEJ

  Tematy: prawa autorskie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawa o prawie autorskim, prawa majątkowe
 • Prawa autorskie do programów komputerowych

  Prawa autorskie do programów komputerowych

  09:52 06.02.2012

  ... W przeciwieństwie do praw osobistych, autorskie prawa majątkowe mogą podlegać przeniesieniu na osoby trzecie. Prawa majątkowe dla pracodawcy Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w odniesieniu do programów komputerowych wyraźnie stanowi, że prawa majątkowe do programu, stworzonego w wyniku wykonywania obowiązków ze ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona praw autorskich, prawa autorskie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: