eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulgi podatkowe 2018
 • Ulga prorodzinna dla rodzica wychowującego dziecko

  Ulga prorodzinna dla rodzica wychowującego dziecko

  13:38 11.09.2019

  ... – także za rok 2018. W czerwcu 2019 r. została poinformowana przez urząd skarbowy, że były mąż dokonał za ten rok odliczenia w ramach ulgi na dzieci w stosunku do ... iż nie wykonuje władzy rodzicielskiej i w związku z tym nie ma prawa do ulgi.(…) Biorąc zatem pod uwagę okoliczności przedstawione we wniosku, a w szczególności oświadczenie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga na dzieci: brak przychodów opodatkowanych to brak prawa do odliczenia

  Ulga na dzieci: brak przychodów opodatkowanych to brak prawa do odliczenia

  12:49 12.08.2019

  ... . Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zostały natomiast odprowadzone do polskiego ZUS. Małżonka wnioskodawcy w 2018 r. nie uzyskiwała przychodów. Z uwagi na to, że zainteresowany nie miał zaliczki na podatek, z ulgi na trójkę dzieci skorzystał „z dodatkowego świadczenia” ze składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wnioskodawca ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

  Ulga uczniowska: aport przedsiębiorstwa do spółki jawnej

  13:12 09.07.2019

  ... kwoty te nie zostały odliczone od podatku opłacanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej. Analogiczne uregulowania dotyczące ulgi z tytułu wyszkolenia uczniów zawiera przepis art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Podział ulgi prorodzinnej po rozwodzie małżonków

  Podział ulgi prorodzinnej po rozwodzie małżonków

  13:36 22.05.2019

  ... 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego ... przysługującej kwoty do odliczenia powoduje, iż przysługującą im kwotę ulgi podatkowej należy rozdzielić między nich w częściach równych. Wobec przedstawionych ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

  Ulga rehabilitacyjna: ważna data ustalenia stopnia niepełnosprawności

  13:21 16.05.2019

  ... , w której ustalono u niego umiarkowany stopień niepełnosprawności, otrzymał w lipcu 2018 r. Ustalony stopień niepełnosprawności w decyzji tej datuje się od 10 maja 2018 r. Wnioskodawca zadał pytanie, czy w zeznaniu podatkowym za rok 2018 może odliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej wydatki za powyższy pobyt? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

  Twój e-PIT popularny do rozliczeń podatkowych przez internet

  13:45 23.04.2019

  ... Twój e-PIT, która została wprowadzona w tym roku. 90% podatników składających zeznanie podatkowe PIT za 2018 rok za pomocą usługi Twój e-PIT, oceniło ją zdecydowanie ... w swoim zeznaniu wydatki na cele rehabilitacyjne, a 14% skorzysta z odliczenia dostępnego w ramach ulgi z tytułu darowizn. 84% podatników przekaże 1 procent podatku na rzecz OPP W tym ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

  Twój e-PIT: nie każdy może i powinien korzystać z automatycznego rozliczenia

  13:48 03.04.2019

  ... . 7. Korzystanie z ulg Twój e-PIT automatycznie uwzględnia i wprowadza do rozliczenia takie ulgi, o których prawnie wiadomo, czyli jedynie składki ZUS i składki zdrowotne, ... nie wprowadził żadnego ograniczenia. 9. Dodatkowe dochody zagraniczne Jeżeli w trakcie roku 2018 pracowaliśmy za granicą i posiadamy z tego tytułu przychody, to nie możemy ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  Podatek liniowy: nawet zawieszona firma wyłącza preferencyjne opodatkowanie

  12:36 29.03.2019

  ... został uchylony przez art. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 23 października 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2159) zmieniającej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z ... utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa – wszelkie preferencje podatkowe stanowią wyłom od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2018 r.

  Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2018 r.

  13:11 19.03.2019

  ... kasie takiej organizacji nie są honorowane przy określaniu prawa do ulgi. Z kolei przy darowiznach niepieniężnych, darczyńca musi posiadać dowód, z którego będą ... przedstawienia sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Organy podatkowe są przy tym uprawnione do oceny przedstawionego dowodu (sprawozdania) ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

  Ulga rehabilitacyjna: współwłasność samochodu osobowego

  13:51 08.03.2019

  ... 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340), w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Do dochodów tych nie zalicza się alimentów na rzecz dzieci, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o PIT oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Co można odliczyć w ramach ulgi W ramach ulgi samochodowej odliczane są wydatki z tytułu ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: