eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulga podatkowa 2017
 • Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko

  Ulga prorodzinna na niepełnosprawne dziecko

  11:43 02.08.2018

  ... z art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 – w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2017 r. - wskazuje, że odliczenie kwoty określonej w ust. 2 ... od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 1926) ... 6 ust. 9 ustawy).(…) Zgodnie z zacytowanymi wyżej przepisami ulga prorodzinna, przy ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga prorodzinna: ważne wychowywanie dziecka

  Ulga prorodzinna: ważne wychowywanie dziecka

  13:22 13.07.2018

  ... wykonywanie w stosunku do dziecka władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska – zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.) przysługuje obojgu rodzicom, a stosownie do art. 97 § 1 tejże ustawy jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Renta rodzinna dziecka a prawo do ulgi rehabilitacyjnej u rodzica

  Renta rodzinna dziecka a prawo do ulgi rehabilitacyjnej u rodzica

  12:30 08.06.2018

  ... o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni jest osobą mającą na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, której dochody w 2017 r. nie przekroczyły 10.080 zł. Zatem – przy spełnieniu pozostałych warunków wskazanych w zacytowanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Wnioskodawczyni ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga rehabilitacyjna na samochód przy kilku osobach niepełnosprawnych

  Ulga rehabilitacyjna na samochód przy kilku osobach niepełnosprawnych

  16:51 06.05.2018

  ... ust. 7 i 7b-7g tego artykułu. Zauważyć należy, że ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku ... utrzymaniu pozostaje niepełnosprawny syn, może odliczyć w zeznaniu podatkowym za rok 2017 kwotę poniesionych wydatków z tytułu używania samochodu osobowego będącego Jego własnością ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Chętnie rozliczamy się przez internet i korzystamy z ulg podatkowych

  Chętnie rozliczamy się przez internet i korzystamy z ulg podatkowych

  10:46 02.05.2018

  ... przekazania 1 procent podatku, wybrało 7% osób. Blisko 40% Polaków korzysta z ulg podatkowych Z badania KPMG w Polsce wynika, że w zeznaniu podatkowym PIT za 2017 rok 39% podatników skorzysta z dostępnych ulg podatkowych. Jest to wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z ubiegłoroczną edycją badania. Podobnie jak w poprzednich latach ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Rozliczenie podatku dochodowego za 2017 r. - praktyczne informacje

  Rozliczenie podatku dochodowego za 2017 r. - praktyczne informacje

  12:31 24.04.2018

  ... identyfikacyjny PESEL lub NIP pierwszego podatnika na zeznaniu, kwotę przychodu za 2017 r. - wartość przychodu w pełnych zł (końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy ... pracownika (a nie w miesiącu, którego dotyczy). Jeżeli zatem wypłata za grudzień 2017 roku wpłynęła do pracownika dopiero w styczniu 2018 r. - stanowi ona przychód roku 2018, a ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Darowizny, 500+ czyli o czym pamiętać przy rozliczaniu PIT za 2017 r.?

  Darowizny, 500+ czyli o czym pamiętać przy rozliczaniu PIT za 2017 r.?

  13:12 23.04.2018

  ... zeznania rocznego dotyczy wszystkich przedsiębiorców oraz osób fizycznych, które w 2017 roku uzyskały dochód. Eksperci z firmy inFakt przypominają, że istnieje lista ... 500+ są zwolnione z podatku i nie należy ich wykazywać w zeznaniu rocznym; jeśli podatnik w 2017 roku sprzedał mieszkanie, musi do końca kwietnia złożyć zeznanie na formularzu PIT 39, ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Wydatki na samochód osobowy w uldze rehabilitacyjnej

  Wydatki na samochód osobowy w uldze rehabilitacyjnej

  13:15 04.04.2018

  Ulga rehabilitacyjna pozwala odliczyć od dochodu wydatki ponoszone przez osobę niepełnosprawną (lub ... dochodowym, która z mocą wsteczną zmodernizowała zasady korzystania z powyższego odliczenia. Przypomnijmy, jeszcze w stanie prawnym obowiązującym na koniec 2017 r. art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazywał, że w ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Pobyt w sanatorium w uldze rehabilitacyjnej

  Pobyt w sanatorium w uldze rehabilitacyjnej

  13:13 30.03.2018

  ... posiłkowo odnieść się do przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1056, z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 10 tejże ustawy, zakładem lecznictwa uzdrowiskowego jest zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga na dzieci podczas postępowania rozwodowego rodziców

  Ulga na dzieci podczas postępowania rozwodowego rodziców

  13:22 23.02.2018

  ... wykonuje władzę rodzicielską w rozumieniu art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomimo jej posiadania. W związku z tym za rok 2017 Wnioskodawczyni przysługuje wyłączne prawo (po spełnieniu wszystkich przesłanek wymaganych do jej zastosowania) do dokonania odliczeń w ramach ulgi prorodzinnej wnikającej z art ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: