eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ulga podatkowa 2014
 • Wpłaty na IKZE zmniejszają podatek dochodowy w rocznym PIT

  Wpłaty na IKZE zmniejszają podatek dochodowy w rocznym PIT

  13:07 21.04.2015

  ... odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone (nie mniej jednak niż limit z lat ubiegłych). W roku 2014 na IKZE można było przekazać maksymalnie 4 495,20 zł (1,2 × 3 746 zł). W ... IKZE można było przekazać maksymalnie 4% tak ustalonej wartości. Poczynając od roku 2014, wszystkich obowiązuje jeden limit, o którym mowa wyżej. Pewnym wyjątkiem są nieletni ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • W zeznaniu podatkowym PIT 2014 r. wyższa ulga na dzieci

  W zeznaniu podatkowym PIT 2014 r. wyższa ulga na dzieci

  12:55 17.04.2015

  ... W rezultacie nawet rodziny z jednym czy dwoma dziećmi będą mogły przy rozliczaniu roku 2014 zaoszczędzić więcej niż poprzednio. Tegoroczne rozliczenia podatkowe zasadniczo nie różnią od ... i każdego kolejnego dziecka w rodzinie, kwota ulgi wynosi 2 700 zł (225 zł miesięcznie). Ulga za cały rok przysługuje wyłącznie na dzieci, które były na utrzymaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Zakup laptopa jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  Zakup laptopa jako odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej?

  13:59 07.04.2015

  ... niezbędny w rehabilitacji i właściwym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej. Powyższe potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 10.10.2014 r. nr IPTPB2/415-401/14-4/AK. Zdaniem organu skoro laptop jest narzędziem pomocnym i ułatwiającym życie podatnikowi w związku z jego niepełnosprawnością, nie ma przeszkód ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga na dziecko bez polskiej rezydencji podatkowej

  Ulga na dziecko bez polskiej rezydencji podatkowej

  13:27 03.04.2015

  ... , że do wskazanych dochodów córki polska ustawa podatkowa nie ma w ogóle zastosowania, jako że jego córka nie jest polskim rezydentem podatkowym (nie ma bowiem na terytorium RP miejsca zamieszkania). W związku z tym zadał pytanie, czy ulga na dziecko mu jednak przysługuje? W przedmiotowej sprawie ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga rehabilitacyjna na montaż okien?

  Ulga rehabilitacyjna na montaż okien?

  11:45 02.04.2015

  ... niepełnosprawności i odliczyć go od dochodu w zeznaniu podatkowym za rok 2014 w ramach ulgi rehabilitacyjnej? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie ... potrzeby wynikające z niepełnoprawności. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, iż ulga przysługująca osobie niepełnosprawnej lub osobie mającej na utrzymaniu ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zeznaniu podatkowym

  Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w zeznaniu podatkowym

  13:45 19.03.2015

  W rocznym PIT podatnicy wykazują uzyskane w danym roku opodatkowane podatkiem dochodowym przychody, koszty ich uzyskania a także inne obciążenia z nimi związane (w postaci składek ZUS), w tym także różnego rodzaju otrzymane świadczenia. Zdarza się jednak, że podatnik musi niekiedy zwrócić część bądź całość otrzymanych wcześniej świadczeń. Czy te ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Strata podatkowa (nie) pozbawia ulgi na dzieci?

  Strata podatkowa (nie) pozbawia ulgi na dzieci?

  12:31 13.03.2015

  ... prawni i rodzice zastępczy, którzy rozliczają się na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ulga na dzieci jest odliczeniem od podatku. W latach wcześniejszych jeżeli podatek ... podstawy opodatkowania pomniejszonej o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Rok 2014 jest pod tym względem przełomowy. Teraz bowiem fiskus może oddać więcej, ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym

  Ulga na leki w ramach ulgi rehabilitacyjnej w zeznaniu podatkowym

  13:18 10.03.2015

  ... zażywa leki zlecone jej przez lekarza specjalistę. Z tego tytułu w miesiącu styczniu 2014 r. poniosła wydatki w wysokości 95 zł, w miesiącu lutym 260 zł, w miesiącu marcu 170, ... nie odliczy on w zeznaniu podatkowym. Odliczenie od dochodu Ulga rehabilitacyjna (w ramach której rozliczana jest ulga na leki) jest odliczeniem od dochodu. Oznacza to że ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga prorodzinna na dziecko uzyskujące przychody z najmu

  Ulga prorodzinna na dziecko uzyskujące przychody z najmu

  13:42 25.02.2015

  ... wskazanych jest tutaj przepisem podstawowym, definiującym odliczenie. Drugi zaś zawiera z jednej strony informacje, w stosunku do których dzieci (innych niż małoletnie) ulga ta przysługuje jak też niektóre tzw. przesłanki negatywne, których spełnienie wyklucza prawo do odliczenia. W naszym przypadku większe znaczenie ma drugi ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Dochody zagraniczne dziecka bez wpływu na ulgę prorodzinną?

  Dochody zagraniczne dziecka bez wpływu na ulgę prorodzinną?

  11:53 23.02.2015

  ... dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie. Sprawa trafiła do WSA w Kielcach, który w wyroku z dnia 18.11.2014 r., sygn. akt I SA/Ke 548/14, przyznał rację skarżącej a nie fiskusowi. Sąd wskazał, że istota sporu sprowadza się do wykładni użytego w art ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: