eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ubezpieczenie emerytalne
 • ETS o dyskryminacji w ubezpieczeniach

  ETS o dyskryminacji w ubezpieczeniach

  13:37 25.03.2011

  ... komunikacyjnych, w których czynnik płci jest szeroko stosowany. Czy w związku z tym kobiety zapłacą większe składki za ubezpieczenia komunikacyjne, a mężczyźni za ubezpieczenia emerytalne? O tym, przekonamy się na początku 2013 roku.WIĘCEJ

  Tematy: składka ubezpieczeniowa, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenie emerytalne
 • Zatrudnienie za granicą a ubezpieczenie społeczne

  Zatrudnienie za granicą a ubezpieczenie społeczne

  10:11 02.02.2011

  Obowiązkiem ubezpieczeń społecznych w Polsce objęci są wszyscy obywatele polscy posiadający tytuł do ubezpieczenia na obszarze Polski, ale również obywatele polscy zatrudnieni przez polskie podmioty za granicą. W tym drugim przypadku obowiązek ubezpieczeń może być wyłączony na mocy umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną lub też na ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenia społeczne, praca za granicą, Polacy za granicą, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Urlop wychowawczy: jakie ubezpieczenia?

  Urlop wychowawczy: jakie ubezpieczenia?

  12:28 22.12.2010

  ... świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego jako osoba pobierająca zasiłek macierzyński, pomimo że za okres ten nie jest opłacana za nią składka na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawa prawna: art. 6 ust. 19, art. 9 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenie zdrowotne, urlop wychowawczy, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie emerytalno-rentowe
 • Składki ZUS: zwolnienia dla zleceniobiorców

  Składki ZUS: zwolnienia dla zleceniobiorców

  12:40 23.08.2010

  ... zmiany w oskładkowaniu świadczeń dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie... ale nie tylko. Zmiany zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powoduje, że pozycja osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych zbliżona zostanie do pozycji pracowników. Od 1.8.2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra ... WIĘCEJ

  Tematy: składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zwolnienie z opłacania składek, umowy cywilnoprawne, ubezpieczenie emerytalne
 • Umowa zlecenia ze studentem a ubezpieczenia społeczne

  Umowa zlecenia ze studentem a ubezpieczenia społeczne

  13:48 22.06.2010

  ... również studentów, bez względu na fakt, czy nauka odbywa się w systemie studiów dziennych czy zaocznych. Dla celów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne należy przyjąć, że uczniem szkoły ponadpodstawowej pozostaje się do 31 sierpnia danego roku. To rozwiązanie dotyczy osób, które: kontynuują ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, ubezpieczenie emerytalne, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, składki na ubezpieczenie społeczne
 • Ubezpieczenie rentowe i emerytalne - zmiany

  Ubezpieczenie rentowe i emerytalne - zmiany

  14:03 25.02.2009

  ... żadna zmiana. Biorąc pod uwagę, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie duchownych jest kwota minimalnego wynagrodzenia ustalana raz do roku, comiesięczne ... eksperci pozyskali z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w grudniu 2008 r. składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe rozliczono za 66,4 tys. osób zgłoszonych do ubezpieczenia z ... WIĘCEJ

  Tematy: system ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie emerytalno-rentowe, prawo bankowe
 • Fundusz Rezerwy Demograficznej - zmiany

  Fundusz Rezerwy Demograficznej - zmiany

  13:22 03.12.2008

  ... po 2008 r. obowiązku odprowadzania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rzecz Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) 0,35 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Wysokość tego odpisu w 2009 r. i w latach następnych będzie na poziomie z 2008 r. Nowe przepisy zakładają, że oprócz części składki emerytalnej przekazywanej ... WIĘCEJ

  Tematy: ubezpieczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ZUS, system ubezpieczeń społecznych

poprzednia  

1 2Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: