eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plTematy › Świadczenia przedemerytalne
 • Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Rozlicz się z ZUS do 31 maja

  Dorabianie do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego. Rozlicz się z ZUS do 31 maja

  09:08 16.05.2022

  ... pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego. Termin rozliczenia do 31 maja Do końca maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za dany ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny, świadczenia przedemerytalne, ZUS
 • Świadczenia przedemerytalne a lata pracy

  Świadczenia przedemerytalne a lata pracy

  16:26 19.07.2017 PORADA

  Witam, chciałbym się dowiedzieć czy okresy na bezrobotnym i na świadczeniach przedemerytalnych zaliczane są do lat pracy. Jeżeli tak, to są to okresy składkowe czy też nie? POZDRAWIAM i proszę o informację. Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, świadczenia przedemerytalne, lata pracy, staż pracy
 • Brak praw emerytalnych. Jakie świadczenia po utracie renty?

  Brak praw emerytalnych. Jakie świadczenia po utracie renty?

  22:19 26.07.2015 PORADA

  Witam, od 13 lat nieprzerwanie pobierałem rentę z tytułu niezdolności do pracy. Składki KRUS miałem opłacane przez 18 lat i w ZUS-ie przez 13 lat. Właśnie utraciłem prawo do renty, odwoływałem się do sądu pracy - bezskutecznie. W sierpniu ma ostatecznie zapaść sądowna decyzja o ... WIĘCEJ

  Tematy: renta, niezdolność do pracy, składki KRUS, prawo do renty
 • Świadczenia przedemerytalne a urlop wychowawczy

  Świadczenia przedemerytalne a urlop wychowawczy

  14:26 01.06.2015 PORADA

  Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź. W styczniu 2015 r. otrzymałam negatywną odpowiedź dotyczącą świadczenia przedemerytalnego. Nie spełniam jednego warunku - łącznie okresy składkowe i nieskładkowe wynoszą 28 lat i 5 miesięcy. Czy po zmianie w maju tego roku zakwalifikowania ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia przedemerytalne, odmowa przyznania świadczenia, okresy składkowe, okresy nieskładkowe
 • Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?

  Czy należy mi się świadczenie przedemerytalne?

  21:14 08.04.2015 PORADA

  Witam, mam 59 lat. Pobieram zasiłek na bezrobociu 120% i chcę wiedzieć czy należy mi się świadczenie przedemerytalne? Nie odmówiłam ani razu pracy, mam przepracowane ponad 20 lat. Proszę o odpowiedź. Dziękuję WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia przedemerytalne, zasiłek dla bezrobotnych, prawo do świadczeń
 • Likwidując działalność gospodarczą, kiedy mogę ubiegać się o świadczenia emerytalne?

  Likwidując działalność gospodarczą, kiedy mogę ubiegać się o świadczenia emerytalne?

  11:46 22.03.2015 PORADA

  Witam, mam 54 lata (wrzesień), 35 lat pracy (październik). Obecnie prowadzę działalność gospodarczą z niskim ZUS. Do lipca będzie 2 lata niskiego ZUS. Pracowałam 32 lata w administracji sanitarnej. Zostałam zwolniona z przyczyn zakładu pracy, likwidacja stanowiska pracy i mając 52 lata ... WIĘCEJ

  Tematy: działalność gospodarcza, świadczenia przedemerytalne, niski ZUS, zwolnienie z pracy
 • Czy mam szansę na wcześniejszą emeryturę?

  Czy mam szansę na wcześniejszą emeryturę?

  17:31 11.02.2015 PORADA

  Mam 62 lata. Przepracowane 45 lat w tym 8 lat warunkach szkodliwych. Czy mam szansę przejść na wcześniejszą emeryturę? Ile lat przed emeryturą pracownik jest pod ochroną? WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, wcześniejsza emerytura, zasady przyznawania emerytur, ochrona przedemerytalna
 • Czy przysługuje mi jakiekolwiek wcześniejsze świadczenie?

  Czy przysługuje mi jakiekolwiek wcześniejsze świadczenie?

  20:07 18.01.2015 PORADA

  Mam pytanie, czy przysługuje mi jakiekolwiek wcześniejsze świadczenie emerytalne? Urodziłam się 24.11.1959 r., przepracowałam 10 lat (okres składkowy w ZUS) i 13 lat jestem ubezpieczona w KRUS i (okres składkowy w KRUS). WIĘCEJ

  Tematy: prawo do świadczeń, okresy składkowe, świadczenia przedemerytalne, staż pracy
 • Jak policzyć półroczny okres pobierania zasiłku w PUP?

  Jak policzyć półroczny okres pobierania zasiłku w PUP?

  20:39 01.01.2015 PORADA

  Dzień dobry, chcę przejść na świadczenie przedemerytalne. W tej chwili pobieram zasiłek dla bezrobotnych. Wiem, że zasiłek ten mam pobierać przez okres pół roku, a następnie złożyć stosowne dokumenty do ZUS. Jak mam policzyć ten półroczny okres w przypadku, kiedy występuje ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia przedemerytalne, zasiłek dla bezrobotnych, wyrejestrowanie z urzędu pracy, PUP
 • Podanie faktycznej przyczyny zwolnienie na świadectwie pracy

  Podanie faktycznej przyczyny zwolnienie na świadectwie pracy

  20:12 01.11.2014 PORADA

  Mam ukończone 63 lata i ponad 38 lat pracy. Ostatnio pracowałem (umowa na czas określony do XII 2016r) w spółce (ponad 20 osób), w jednym z jej oddziałów. W czerwcu pracodawca rozwiązał umowę za 2-tygodniwym okresem wypowiedzenia umowy. Na świadectwie pracy mam wpisane - rozwiązanie ... WIĘCEJ

  Tematy: przyczyna wypowiedzenia, umowa na czas określony, spółka, okres wypowiedzenia
 • zwolnienie po 40 latach pracy

  zwolnienie po 40 latach pracy

  12:55 01.11.2014 PORADA

  Mam 40 lat pracy i wiek 60 lat. Firma rozpoczyna zwolnienia grupowe, miedzy innymi ja mam być zwolniony. Czy mogę w jakiś sposób temu zaradzić, ewentualnie na co mogę liczyć - bezrobocie, potem świadczenie przedemerytalne do osiągnięcia wieku emerytalnego - 67 lat? WIĘCEJ

  Tematy: lata pracy, staż pracy, zwolnienie z pracy, zwolnienia grupowe
 • Zasiłek dla bezrobotnych dla członka spółdzielni rolniczej

  Zasiłek dla bezrobotnych dla członka spółdzielni rolniczej

  12:49 20.05.2011

  ... społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. 2. …ale nie przysługuje mu prawo do świadczenia przedemerytalnego Świadczenie przedemerytalne przysługuje natomiast osobie określonej w art. 2 ust. 1 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych, po upływie co najmniej 6 miesięcy pobierania zasiłku dla ... WIĘCEJ

  Tematy: Zasiłek dla bezrobotnych, członek rolniczej spółdzielni produkcyjnej, Świadczenia przedemerytalne, prawo do zasiłku dla bezrobotnych
 • KPP: pomoc w spłacie kredytu z FP

  KPP: pomoc w spłacie kredytu z FP

  10:57 21.02.2009

  Zgodnie z zapowiedzią Premiera Donalda Tuska, rząd zapewni pomoc osobom, które straciły możliwość spłaty kredytu hipotecznego ze względu na utratę pracy. Kredyt taki będzie spłacany przez rok z Funduszu Pracy. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, w sytuacji spowolnienia gospodarczego środki z Funduszu Pracy powinny być przeznaczone na ... WIĘCEJ

  Tematy: Fundusz Pracy, Świadczenia przedemerytalne, przeciwdziałanie bezrobociu, pomoc dla bezrobotnych
 • Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn mających 60 lat?

  Wcześniejsza emerytura dla mężczyzn mających 60 lat?

  13:04 16.11.2007

  ... 35-letni okres zatrudnienia i utracił pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy bądź z powodu likwidacji pracodawcy. Osoba ta może ubiegać się jedynie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Odnośnie wcześniejszej emerytury dla mężczyzny, sytuacja może jednak ulec zmianie - z uwagi na nowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Przepisy ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, świadczenia przedemerytalne, wcześniejsze emerytury, wcześniejsza emerytura dla mężczyzn
 • Wcześniejsza emerytura dla kobiet

  Wcześniejsza emerytura dla kobiet

  11:39 14.08.2007

  Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kobiety, które ukończyły lub do końca 2007 r. ukończą 55 lat, nie muszą składać wniosku o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2008 r. Dzień 31 grudnia 2007 r. jest ostatecznym terminem na spełnienie warunków uprawniających do wcześniejszej emerytury, ale nie ostatecznym terminem na zgłoszenie wniosku ... WIĘCEJ

  Tematy: emerytura, świadczenie przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, wcześniejsze emerytury
 • Dla kogo świadczenie przedemerytalne

  Dla kogo świadczenie przedemerytalne

  14:10 18.05.2007

  ... przedemerytalne. Ideą istnienia instytucji świadczenia przedemerytalnego jest zabezpieczenie podstawowych środków do życia osobom, które po utracie pracy nie mogą znaleźć nowej, ale są za młode na emeryturę. Warto jednak pamiętać, że świadczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenie przedemerytalne, świadczenia przedemerytalne, wcześniejsza emerytura
 • Dodatek dla rencistów i emerytów

  Dodatek dla rencistów i emerytów

  00:18 24.01.2007

  Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Emeryci i renciści, których dochód nie przekracza 1200 zł brutto, otrzymają w tym ... WIĘCEJ

  Tematy: renty, emerytury, renciści, emeryci
 • Dla kogo wcześniejsza emerytura?

  Dla kogo wcześniejsza emerytura?

  12:50 16.10.2006

  ... letni staż pracy, mężczyźni natomiast 61 lat i 25- letni staż pracy. Po spełnieniu powyższych warunków nabywa się prawo do uzyskania świadczenia przedemerytalnego. Emerytura z tytułu zatrudnienia w szczególnych warunkach przysługuje kobietom urodzonym, przed 1 stycznia 1949 roku przysługuje po osiągnięciu 55 roku życia. Muszą ... WIĘCEJ

  Tematy: wcześniejsza emerytura, emerytury, świadczenia przedemerytalne
 • Świadczenia przedemerytalne niekonstytucyjne

  Świadczenia przedemerytalne niekonstytucyjne

  13:43 31.03.2005

  ... uznał, że zakwestionowane przepisy wprowadziły z mocą wsteczną dodatkowe warunki nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, które nie mogły być spełnione przez ich adresatów. Przed wejściem w życie zakwestionowanych przepisów świadczenia przedemerytalne uzyskiwały wszystkie te osoby, które spełniały warunki do ich nabycia. Tymczasem art ... WIĘCEJ

  Tematy: świadczenia przedemerytalne, bezrobocie, przeciwdziałanie bezrobociu
 • Świadczenia przedemerytalne - zmiany w przepisach

  Świadczenia przedemerytalne - zmiany w przepisach

  00:56 10.07.2004

  ... co za tym idzie nie będzie mogła ubiegać się o świadczenia przedemerytalne." – mówi Elżbieta Łysanowicz specjalista PayPoint. Jeżeli w przeciągu pół roku urząd pracy nie znajdzie żadnego zatrudnienia, dopiero wtedy taka osoba będzie mogła starać się o świadczenia przedemerytalne. Jednak przez okres 6 miesięcy musi pozostawać w całkowitej dyspozycji ... WIĘCEJ

  Tematy: Świadczenia przedemerytalne, bezrobocie, wcześniejsza emerytura

 

1 2 ... 4

następnaAdvertisement

REKLAMA

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: