eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ryzyko walutowe
 • Nowe fundusze ETF = ryzyko walutowe

  Nowe fundusze ETF = ryzyko walutowe

  10:57 30.05.2011

  ... inwestowanie było bardzo proste, to w przypadku kolejnych dwóch dochodzi dodatkowy czynnik, który trzeba brać pod uwagę w podejmowaniu decyzji. Jest nim ryzyko walutowe. Wynika ono z tego, że zagraniczne indeksy wyliczane są w oparciu o zmiany cen akcji spółek liczonych w lokalnych walutach, a więc w euro w przypadku DAX-a ... WIĘCEJ

  Tematy: GPW, fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, inwestowanie w fundusze
 • Na czym polega ryzyko walutowe?

  Na czym polega ryzyko walutowe?

  00:11 09.05.2011

  ... jest ważne, czy wybierasz kredyt hipoteczny w euro czy w złotych. Perspektywa wejścia Polski do unii walutowej oznacza, że w obu wariantach ponosisz ryzyko walutowe. Analitycy serwisu Comperia.pl wyjaśniają na czym ono polega. Ponad dwie trzecie wybierających kredyty hipoteczne z pomocą porównywarki finansowej Comperia.pl ... WIĘCEJ

  Tematy: ryzyko walutowe, kredyty w euro, kredyty we frankach szwajcarskich, kredyty walutowe
 • Strategia carry trade zbyt ryzykowna

  Strategia carry trade zbyt ryzykowna

  09:33 28.05.2010

  Strategia carry trade do niedawna była jednym z najprostszych sposobów na pomnożenie kapitału. Teraz nikt nie chce korzystać z dźwigni finansowej i inwestować w ryzykowne aktywa. W minionym miesiącu australijski dolar osłabiał się szybciej niż euro, ropa potaniała o 17 proc., a miedź o 12 proc. Bank Japonii od wielu miesięcy zmaga się deflacją i ... WIĘCEJ

  Tematy: strategia carry trade, carry trade, strategie arbitrażowe, strategie inwestycyjne
 • Kredyty w euro a ryzyko kursowe

  Kredyty w euro a ryzyko kursowe

  10:39 29.04.2010

  ... aktywa denominowane w walucie zobowiązania w kwocie równej lub wyższej od kwoty kredytu wówczas jest w naturalny sposób zabezpieczony przed zmianami kursu waluty. Ryzyko wpływu wahań na zobowiązanie ograniczone jest także w sytuacji gdy zakupiona na kredyt nieruchomość przynosi dochody (np. z najmu) w walucie kredytu. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym, kredyty walutowe, kredyty w euro, ryzyko kursowe
 • Ryzyko kursowe: jaki hedging wybrać?

  Ryzyko kursowe: jaki hedging wybrać?

  03:50 29.08.2009

  ... z korzystnych ruchów cen. Opcje walutowe W przeciwieństwie do kontaktów forward, ograniczeń w obrocie nie posiadają okryte ostatnio złą sławą opcje walutowe. Za cenę premii opcyjnej ... ceny instrumentu, jak również sytuacja przeciwna – całkowite wystawienie się na ryzyko kursowe. Spośród tych instrumentów i ich licznych wariantów niemal każde ... WIĘCEJ

  Tematy: ryzyko walutowe, ryzyko kursowe, transakcje zabezpieczające, zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym
 • Jak się zabezpieczyć przed ryzykiem kursowym?

  Jak się zabezpieczyć przed ryzykiem kursowym?

  14:09 29.04.2009

  ... przytoczyć wiele przedsiębiorstw surowcowych, które wykazywały dużą ekspozycję na ryzyko, jednak problem ten bardzo bagatelizowały. Stosowali często jedynie hedging ... metodach, które można stosować jako uzupełnianie innych form ograniczających ryzyko walutowe, w myśl zasady dywersyfikacji. Błędy często wynikały z ogólnie przyjętego poglądu, że ... WIĘCEJ

  Tematy: ryzyko walutowe, ryzyko kursowe, zabezpieczenie finansowe, ryzyko kursowe w przedsiębiorstwie
 • Kredyty walutowe a ryzyko kursowe

  Kredyty walutowe a ryzyko kursowe

  10:41 11.04.2009

  ... im dłuższy jest okres kredytowania, tym trudniej jest przewidzieć przyszłe kursy walutowe. Dlatego IPO.pl radzi, aby przed podjęciem decyzji o ubieganiu się o tego ... wymagać będzie jednak dodatkowych nakładów finansowych. Innym czynnikiem, wpływającym na ryzyko tej formy finansowania przedsiębiorstwa jest fakt, iż kredyty dewizowe w Polsce wypłaca ... WIĘCEJ

  Tematy: kredyt walutowy, kredyty walutowe, różnice kursowe, koszty kredytu
 • Faktoring a forfaiting - wady i zalety

  Faktoring a forfaiting - wady i zalety

  13:56 07.04.2009

  ... wszelkich zobowiązań, należności, środków pieniężnych czy papierów wartościowych. Każde przedsiębiorstwo, które zawiera transakcje w walutach obcych narażone jest na tego rodzaju ryzyko. W praktyce gospodarczej można wyróżnić wiele metod służących do zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym. Zostały one podzielone na formy wewnętrzne, które ... WIĘCEJ

  Tematy: faktoring, zabezpieczenie działalności, ryzyko walutowe, zabezpieczenie finansowe
 • Prawo dewizowe: koniec z zasadą walutowości

  Prawo dewizowe: koniec z zasadą walutowości

  14:04 31.03.2009

  ... kurs przeliczenia należności określonej w walucie obcej. Likwidacja zasady walutowości jest dla przedsiębiorców bardzo korzystna – ogranicza w rozliczeniach między przedsiębiorcami ryzyko walutowe, a także wprowadza większą swobodę w zawieraniu przez nich umów. Ponadto przedsiębiorcy nie będą już musieli ponosić dodatkowych, nierzadko dużych ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo dewizowe, ustawa o prawie dewizowym, ryzyko walutowe, dewizy
 • Kontrakty terminowe: kto winny za straty?

  Kontrakty terminowe: kto winny za straty?

  12:36 18.02.2009

  ... , które nie miały sensu ekonomicznego. Instrumentami tymi były dwie opcje walutowe za pomocą których przedsiębiorca zajmował równocześnie dwie różne pozycje na ... Premia ta była zaś wykorzystywana przez przedsiębiorstwo na zakup opcji, która zabezpieczała ryzyko walutowe, gdyż dawała ona prawo do kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego (waluty) po z ... WIĘCEJ

  Tematy: instrumenty pochodne, kontrakty terminowe, opcje, ryzyko walutowe


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: