eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › RP-7
 • ZUS - emerytura

  ZUS - emerytura

  09:09 17.03.2018 PORADA

  Witam! Urodziłam się w styczniu 1958 roku zatem nabyłam prawo do emerytury. 16 marca 2018 udałam się do ZUS przy ul. Senatorskiej 4/6 wraz z dokumentami do naliczenia kapitału początkowego (po raz pierwszy) i wszystkimi świadectwami pracy. Do naliczenia kapitału początkowego wzięłam ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo do emerytury, emerytura, przyznanie emerytury, zasady przyznawania emerytur
 • Brak akt osobowych a prośba o duplikat

  Brak akt osobowych a prośba o duplikat

  09:10 23.02.2018 PORADA

  Zgłosił się były pracownik (1989 r.) o duplikat świadectwa i zaświadczenie Rp-7. W archiwum nie odnajduję teczki z aktami osobowymi. Jedyny ślad to wpis w księdze ewidencji pracowników zawierający: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, daty zatrudnienia, stanowisko, szkołę ... WIĘCEJ

  Tematy: brak akt osobowych, akta osobowe, dane osobowe pracownika, dokumentacja pracownicza
 • Czy muszę wystawiać Rp-7 dla byłego pracownika?

  Czy muszę wystawiać Rp-7 dla byłego pracownika?

  12:37 15.09.2017 PORADA

  Bardzo proszę o pomoc. Były pracownik zwrócił się o wystawienie Rp-7 za okres pracy do 1998 r., ponieważ ZUS zażądał tego zaświadczenia do ustalania kapitału początkowego. Firma opłacała składki na konta indywidualne pracowników (nr Nkp....). Już kilku pracowników przeszło na ... WIĘCEJ

  Tematy: wysokość wynagrodzenia, obowiązki pracodawcy, rozliczenia z ZUS, kapitał początkowy
 • Jak sprawdzić czy ZUS ma mój druk Rp-7?

  Jak sprawdzić czy ZUS ma mój druk Rp-7?

  15:56 01.09.2017 PORADA

  Witam, jak sprawdzić czy ZUS ma mój druk Rp-7? WIĘCEJ

  Tematy: ZUS Rp-7, dokument Rp-7, Rp-7, rozliczenia z ZUS
 • Niemożność uzyskania RP-7

  Niemożność uzyskania RP-7

  14:00 11.05.2017 PORADA

  Od wielu miesięcy usiłuję zdobyć w/w druk u Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w Łubnej k/Konstancina Jeziornej. Po kontakcie telefonicznym, nieskutecznych prośbach mailowych, od 20.12.2016 czekam na odpowiedź na moją prośbę o druk wysłaną listem poleconym. Wielokrotnie próbowałam ... WIĘCEJ

  Tematy: dokument Rp-7, ZUS Rp-7, Rp-7
 • Naliczenie kapitału początkowego bez świadectw pracy

  Naliczenie kapitału początkowego bez świadectw pracy

  19:17 10.05.2017 PORADA

  Dzień dobry, chciałem złożyć wniosek o naliczenie kapitału początkowego, zebrałem wszystkie zaświadczenia Rp-7 z 8 zakładów pracy, dołączyłem kserokopie świadectw pracy i okazało się, że świadectwa muszą być oryginalne. Nie nam ich w swoich dokumentach, obecny zakład pracy ... WIĘCEJ

  Tematy: kapitał początkowy, brak świadectwa pracy, kopia świadectwa pracy, świadectwo pracy
 • Świadectwo pracy po latach

  Świadectwo pracy po latach

  11:09 04.06.2014 PORADA

  Do firmy zgłosił się pracownik o wydanie Rp-7. Po rozmowie i przeszukaniu akt osobowych okazało się, że nie ma świadectwa pracy, a sam pracownik powiedział, że ot tak zaprzestał przychodzić do pracy i nie wybierał żadnych dokumentów. Umowę rozwiązano bez wypowiedzenia. Czy ... WIĘCEJ

  Tematy: świadectwo pracy, wydanie świadectwa pracy, treść świadectwa pracy, Rp-7
 • Uzyskanie dokumentu Rp-7, gdy firma już nie istnieje

  Uzyskanie dokumentu Rp-7, gdy firma już nie istnieje

  21:38 01.07.2013 PORADA

  W okresie 1.09.75-31.09.76 odbywałem staż geodezyjny w OPGK Katowice. Firma obecnie nie istnieje, do kogo mam się zwrócić o wydanie dokumentu Rp-7? WIĘCEJ

  Tematy: dokument Rp-7, Rp-7, staż, ZUS Rp-7
 • Zaświadczenia wydawane przez urząd pracy

  Zaświadczenia wydawane przez urząd pracy

  00:20 18.09.2012

  ... jest wymagane przez ZUS od osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne. Urząd pracy wystawia taki dokument na wniosek osoby zainteresowanej. Druk RP-7 Zawiera on informacje o okresach pobierania zasiłku dla osób bezrobotnych. Potrzebny jest, gdy ktoś występuje do ZUS-u o naliczenie kapitału początkowego do ... WIĘCEJ

  Tematy: urząd pracy, zaświadczenia, dokumenty, pit 11


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: