eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przychody finansowe
 • Gdzie w bilansie przypisać konto 651 pozostałe przychody międzyokresowe

  Gdzie w bilansie przypisać konto 651 pozostałe przychody międzyokresowe

  18:25 16.03.2023 PORADA

  Proszę o informację, gdzie w bilansie należy przypisać konto 651 Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, na którym ujęto naliczone odsetki od lokaty bankowej naliczone przez jednostkę na dzień bilansowy, których termin płatności przez bank przypada na rok następny? Naliczone odsetki ... WIĘCEJ

  Tematy: bilans, konto bilansowe, pozycje bilansowe, rachunkowość
 • Przychody wyrażone w walutach obcych

  Przychody wyrażone w walutach obcych

  00:56 24.06.2006

  ... na przychodach bilansowych: • Wn „Rozrachunki z odbiorcami”, • Ma „Przychody finansowe” - zrealizowane dodatnie różnice kursowe powstałe na przychodach z działalności gospodarczej”. 2. Zrealizowane ujemne różnice kursowe na przychodach bilansowych: • Wn „Koszy finansowe - zrealizowane ujemne różnice kursowe powstałe na przychodach z działalności ... WIĘCEJ

  Tematy: różnice kursowe, ewidencja różnic kursowych, przychody finansowe, koszty finansowe
 • Przychody ze sprzedaży

  Przychody ze sprzedaży

  13:41 01.08.2005

  Obejmują wartość, którą stanowi suma iloczynów ilości sprzedanych wyrobów, towarów, robót lub usług oraz właściwej dla nich jednostkowej ceny sprzedaży.WIĘCEJ

  Tematy: przychód, pozostałe przychody operacyjne, przychody finansowe, sprzedaż
 • Przychody finansowe

  Przychody finansowe

  13:40 01.08.2005

  Pieniężne ujęcie przychodu ze sprzedanych papierów wartościowych, udziałów i akcji, otrzymane odsetki lub dywidendy od lokat pieniężnych.WIĘCEJ

  Tematy: przychód, pozostałe przychody operacyjne, przychody ze sprzedaży, przychody finansowe
 • Pozostałe przychody operacyjne (Nonoperating Cash Flows)

  Pozostałe przychody operacyjne (Nonoperating Cash Flows)

  13:30 01.08.2005

  Obejmują przychody nie związane bezpośrednio z działalnością podstawową . WIĘCEJ

  Tematy: przychód, przychody finansowe, przychody ze sprzedaży, pozostałe przychody operacyjne


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: