eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przepisy karne skarbowe
 • Walka z szarą strefą w handlu - znaczne zaostrzenie kar i sankcji

  Walka z szarą strefą w handlu - znaczne zaostrzenie kar i sankcji

  00:01 17.08.2022

  ... postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe będzie właściwy miejscowo dyrektor izby administracji skarbowej. Mandat za wykroczenia skarbowe od straży ... ustawy wskazuje pięć głównych celów, jakich osiągnieciu przysłużyć się mają nowe przepisy. Są to: zwiększenie skuteczności wykrywania wykroczeń skarbowych dzięki poszerzeniu katalogu ... WIĘCEJ

  Tematy: wykroczenia skarbowe, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, przestępstwa skarbowe
 • Zaostrzenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym. Wyższe kary i grzywny

  Zaostrzenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym. Wyższe kary i grzywny

  00:01 21.06.2022

  ... karnego skarbowego (dalej: k.k.s.) w brzmieniu: „Umarzając warunkowo postępowanie karne za przestępstwo skarbowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej ... skarbowe, jeśli jej egzekucja okaże się bezskuteczna. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej za posługiwanie się nierzetelną fakturą Nowelizacja zaostrza przepisy ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, odpowiedzialność karna skarbowa, przepisy karne skarbowe, postępowanie karne skarbowe
 • Czynny żal już nie pomoże podatnikom?

  Czynny żal już nie pomoże podatnikom?

  09:28 02.06.2022

  ... należność publicznoprawną uszczuploną w wyniku czynu zabronionego, wraz z odsetkami – informuje Maciej Blajer z Systim.pl. Rozpoczęcie czynności urzędowych wyklucza czynny żal Dotychczasowe przepisy mówiły o tym, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba go złożyć przed rozpoczęciem czynności służbowych przez organ ścigania. Decyzją Ministerstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, czynny żal, przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe
 • Kodeks karny skarbowy: kiedy skorzystać z czynnego żalu?

  Kodeks karny skarbowy: kiedy skorzystać z czynnego żalu?

  13:58 04.10.2021

  ... osób zaangażowanych w reprezentowanie podmiotu gospodarczego przed organami celnymi lub podatkowymi. „Zgodnie z przepisami, organy celno–skarbowe i skarbowe mają prawo wszcząć postępowanie karno–skarbowe dopiero po kontroli podatnika” – informuje dr Izabella Tymińska, ekspert celny, właściciel kancelarii doradztwa celnego. „Niestety ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, czynny żal, przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe
 • Wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe: kontrowersje i skutki uboczne

  Wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe: kontrowersje i skutki uboczne

  12:58 22.07.2021

  ... przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, gdzie przewidziano także podwyższenie górnej granicy kary grzywny za wykroczenia skarbowe, które organ podatkowy może nakładać w drodze mandatu. Wykorzystując zmiany w przepisach akcyzowych, ustawodawca dokonał drastycznej podwyżki kar za wykroczenia skarbowe ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki podatnika, zapłata podatku, wykroczenia skarbowe, przepisy karne skarbowe
 • Instytucja czynnego żalu

  Instytucja czynnego żalu

  07:01 17.04.2021

  ... elektronicznej - skrzynkę e-PUAP. Instytucja czynnego żalu KKS Zgodnie z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, czynny żal, przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe
 • 10 najczęstszych błędów podatkowych popełnianych przez przedsiębiorców

  10 najczęstszych błędów podatkowych popełnianych przez przedsiębiorców

  10:22 05.12.2020

  ... VAT, jak i postępowaniu karnym skarbowym. 6. Odliczenie 100% VAT od paliwa/raty leasingowej itp. pomimo używania samochodu służbowego do celów prywatnych Obecne przepisy przewidują, że w przypadku wydatków związanych z samochodem wykorzystywanym dla celów służbowych, 100% VAT można odliczyć wyłącznie wtedy, gdy samochód jest użytkowany ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, przepisy karne skarbowe, przestępstwa skarbowe, odpowiedzialność karna skarbowa
 • Zasady i tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowej

  Zasady i tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowej

  12:16 25.06.2020

  Od 1 marca 2017 r. w wyniku reformy administracji skarbowej doszło do wyodrębnienia dwóch rodzajów kontroli podatników. Pierwszym z nich jest kontrola podatkowa prowadzona przez Naczelnika Urzędu Skarbowego uregulowana w przepisach Ordynacji podatkowej. Drugi rodzaj to kontrola celno-skarbowa, wykonywana na podstawie przepisów ustawy o Krajowej ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy skarbowe, organy podatkowe, urzędy celne, służba celna
 • Podatek u źródła i schematy podatkowe a odpowiedzialność zarządu

  Podatek u źródła i schematy podatkowe a odpowiedzialność zarządu

  12:58 31.01.2020

  ... obowiązków. Raportowanie schematów podatkowych Polska jako pierwsze państwo członkowskie UE wdrożyła przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych MDR. Nowe regulacje obowiązują od 1 stycznia ... zawodowych (opcja w przypadku skazania za wyżej wymienione przestępstwa skarbowe). W przypadku informacji dostarczonych przez podatnika wymagany jest ... WIĘCEJ

  Tematy: rok 2019, Ordynacja podatkowa, schematy podatkowe, unikanie opodatkowania
 • Kontrola podatkowa a celno-skarbowa

  Kontrola podatkowa a celno-skarbowa

  13:45 23.10.2019

  ... skarbowe, regulowany przez Ordynację podatkową. Natomiast kontrola celno-skarbowa jest stosunkowo nową instytucją, wprowadzoną 1 marca ... naczelników urzędów skarbowych. Ponadto wobec przedsiębiorców stosuje się także przepisy ustawy – Prawo Przedsiębiorców (rozdział V). Tymczasem kontrolę celno-skarbową prowadzą naczelnicy urzędów celno-skarbowych na ... WIĘCEJ

  Tematy: urzędy skarbowe, organy podatkowe, urzędy celne, służba celna

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: