eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › przepisy karne skarbowe
 • Od 1 lipca wyższe mandaty karne i grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

  Od 1 lipca wyższe mandaty karne i grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe

  11:58 30.06.2023

  ... za wykroczenia skarbowe Ile wyniesie minimalna stawka dzienna kary grzywny za przestępstwo skarbowe Ile wyniesie maksymalna stawka dzienna kary grzywny za przestępstwo skarbowe Ile wyniesie minimalna grzywna za przestępstwo skarbowe Ile wyniesie maksymalna grzywna za przestępstwo skarbowe Grzywny i mandaty karne za wykroczenia skarbowe – stawki od ... WIĘCEJ

  Tematy: sankcje karne, grzywna, grzywny, mandat karny
 • Czy wcześniejsze zastosowanie się do wyniku kontroli podatkowej uniemożliwia korektę rozliczeń po wygranej w sądzie?

  Czy wcześniejsze zastosowanie się do wyniku kontroli podatkowej uniemożliwia korektę rozliczeń po wygranej w sądzie?

  20:42 20.04.2023

  Przedsiębiorca zaskarżył decyzję wymiarową 3 mln zł podatku za grudzień 2013 r. Później organy objęły kontrolą podatkową jego rozliczenia za 2015 r. W jej wyniku zakwestionowały prawo spółki do odliczenia za ten okres wygenerowanej w 2013 r. straty i zażądały zapłaty blisko 19 mln zł podatku. Przedsiębiorca odmówił jednak zastosowania się do ... WIĘCEJ

  Tematy: kontrola podatkowa, deklaracje podatkowe, deklaracja podatkowa, zeznanie podatkowe
 • Planowane zmiany w ustawie o KAS budzą poważne zastrzeżenia

  Planowane zmiany w ustawie o KAS budzą poważne zastrzeżenia

  14:16 24.10.2022

  ... się wykluczyć niezgodności polskich przepisów z uregulowaniami unijnymi, co w razie sporów z organami podatkowymi może skutkować możliwością powoływania się podatników bezpośrednio na przepisy UE.WIĘCEJ

  Tematy: KAS, kontrola podatkowa, kontrola skarbowa, kodeks karny skarbowy
 • Walka z szarą strefą w handlu - znaczne zaostrzenie kar i sankcji

  Walka z szarą strefą w handlu - znaczne zaostrzenie kar i sankcji

  00:01 17.08.2022

  ... postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe będzie właściwy miejscowo dyrektor izby administracji skarbowej. Mandat za wykroczenia skarbowe od straży ... ustawy wskazuje pięć głównych celów, jakich osiągnieciu przysłużyć się mają nowe przepisy. Są to: zwiększenie skuteczności wykrywania wykroczeń skarbowych dzięki poszerzeniu katalogu ... WIĘCEJ

  Tematy: wykroczenia skarbowe, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, przestępstwa skarbowe
 • Zaostrzenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym. Wyższe kary i grzywny

  Zaostrzenie sankcji w Kodeksie karnym skarbowym. Wyższe kary i grzywny

  00:01 21.06.2022

  ... karnego skarbowego (dalej: k.k.s.) w brzmieniu: „Umarzając warunkowo postępowanie karne za przestępstwo skarbowe, w związku z którym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej ... skarbowe, jeśli jej egzekucja okaże się bezskuteczna. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej za posługiwanie się nierzetelną fakturą Nowelizacja zaostrza przepisy ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, odpowiedzialność karna skarbowa, przepisy karne skarbowe, postępowanie karne skarbowe
 • Czynny żal już nie pomoże podatnikom?

  Czynny żal już nie pomoże podatnikom?

  09:28 02.06.2022

  ... należność publicznoprawną uszczuploną w wyniku czynu zabronionego, wraz z odsetkami – informuje Maciej Blajer z Systim.pl. Rozpoczęcie czynności urzędowych wyklucza czynny żal Dotychczasowe przepisy mówiły o tym, że aby czynny żal był skuteczny, trzeba go złożyć przed rozpoczęciem czynności służbowych przez organ ścigania. Decyzją Ministerstwa ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, czynny żal, przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe
 • Kodeks karny skarbowy: kiedy skorzystać z czynnego żalu?

  Kodeks karny skarbowy: kiedy skorzystać z czynnego żalu?

  13:58 04.10.2021

  ... osób zaangażowanych w reprezentowanie podmiotu gospodarczego przed organami celnymi lub podatkowymi. „Zgodnie z przepisami, organy celno–skarbowe i skarbowe mają prawo wszcząć postępowanie karno–skarbowe dopiero po kontroli podatnika” – informuje dr Izabella Tymińska, ekspert celny, właściciel kancelarii doradztwa celnego. „Niestety ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, czynny żal, przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe
 • Wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe: kontrowersje i skutki uboczne

  Wyższe mandaty za wykroczenia skarbowe: kontrowersje i skutki uboczne

  12:58 22.07.2021

  ... przepisy ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, gdzie przewidziano także podwyższenie górnej granicy kary grzywny za wykroczenia skarbowe, które organ podatkowy może nakładać w drodze mandatu. Wykorzystując zmiany w przepisach akcyzowych, ustawodawca dokonał drastycznej podwyżki kar za wykroczenia skarbowe ... WIĘCEJ

  Tematy: obowiązki podatnika, zapłata podatku, wykroczenia skarbowe, przepisy karne skarbowe
 • Instytucja czynnego żalu

  Instytucja czynnego żalu

  07:01 17.04.2021

  ... elektronicznej - skrzynkę e-PUAP. Instytucja czynnego żalu KKS Zgodnie z art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego „nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, czynny żal, przestępstwa skarbowe, wykroczenia skarbowe
 • 10 najczęstszych błędów podatkowych popełnianych przez przedsiębiorców

  10 najczęstszych błędów podatkowych popełnianych przez przedsiębiorców

  10:22 05.12.2020

  ... VAT, jak i postępowaniu karnym skarbowym. 6. Odliczenie 100% VAT od paliwa/raty leasingowej itp. pomimo używania samochodu służbowego do celów prywatnych Obecne przepisy przewidują, że w przypadku wydatków związanych z samochodem wykorzystywanym dla celów służbowych, 100% VAT można odliczyć wyłącznie wtedy, gdy samochód jest użytkowany ... WIĘCEJ

  Tematy: kodeks karny skarbowy, przepisy karne skarbowe, przestępstwa skarbowe, odpowiedzialność karna skarbowa

 

1 2 ... 6

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: