eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo wspólnotowe
 • Lawina wniosków o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

  Lawina wniosków o zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych

  13:36 03.07.2015

  ... czynności wniesienia aportem przedsiębiorstwa do SKA lub wniesienia aportem do SKA udziałów lub akcji dających większość praw głosu będą mieli prawo do zwrotu zapłaconego podatku, stanowi on bowiem nadpłatę w rozumieniu Ordynacji podatkowej. 3. Zasada „stand-still” Wyrok TSUE z 22 kwietnia 2015 r. daje możliwość ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek PCC, zwolnienia w PCC, opodatkowanie PCC, spółka komandytowo-akcyjna
 • Restrukturyzacja firmy z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej a PCC

  Restrukturyzacja firmy z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej a PCC

  13:28 30.10.2014

  ... w rozumieniu Dyrektywy. Niewątpliwie bowiem akcje SKA mogą być przedmiotem obrotu giełdowego. Ponadto spełniony jest kolejny alternatywny warunek z Dyrektywy – akcjonariusze mają prawo zbycia swoich akcji bez uprzedniego upoważnienia i odpowiadają za długi SKA do wartości posiadanych akcji. Jednocześnie Dyrektywa nie zastrzega, że wskazane ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek PCC, zwolnienia w PCC, opodatkowanie PCC, spółka komandytowo-akcyjna
 • Upadłość transgraniczna w UE

  Upadłość transgraniczna w UE

  01:03 13.10.2009

  29 maja 2000 roku Rada Wspólnot Europejskich wydała rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego w granicach Unii Europejskiej (wszystkie kraje oprócz Danii). Rozporządzenie obejmuje normy, które określają m.in. skutki prawne, jakie w polskim obszarze prawnym wywołuje zagraniczne orzeczenie w sprawie upadłości przedsiębiorcy prowadzącego ... WIĘCEJ

  Tematy: upadłość transgraniczna, prawo wspólnotowe, upadłość firmy, upadłość
 • Stawka na usługi inżynierskie a VAT

  Stawka na usługi inżynierskie a VAT

  12:46 16.05.2006

  W wyroku z 12 października 2005 r., III SA/Wa 2219/05 (Monitor Podatkowy z 2006 r. nr 2), Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że przepisy art. 27 ust. 3 pkt 1 i art. 27 ust. 4 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej: ustawa o VAT) mają węższy zakres przedmiotowy niż przepisy prawa ... WIĘCEJ

  Tematy: usługi inżynierskie, VAT, podatek od towarów i usług, PKWiU


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: