eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › prawo naprawcze
 • Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej?

  Zwrócony wniosek o ogłoszenie upadłości: co dalej?

  08:02 25.04.2013

  ... za sobą negatywne konsekwencje dla wnioskodawcy. Jakie możliwości dalszego działania przewiduje prawo w takiej sytuacji? Regulacja w przedmiocie sankcji za złożenie wadliwego wniosku o ogłoszenie upadłości zawiera się w art. 28 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze (p.u.n.). Na przestrzeni ostatnich lat przepis ten uległ znaczącej modyfikacji ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze
 • Postępowanie upadłościowe - nabycie ruchomości od syndyka

  Postępowanie upadłościowe - nabycie ruchomości od syndyka

  09:55 14.12.2012

  ... upadłościowego tj. zaspokojenia wierzycieli w jak najwyższym stopniu, z drugiej zaś strony daje możliwość korzystnego nabycia mienia przez potencjalnych nabywców. Prawo upadłościowe i naprawcze nie zawiera szczególnych unormowań w zakresie skutków sprzedaży ruchomości w toku upadłości likwidacyjnej, zatem w tym przypadku stosuje się przepisy ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo upadłościowe i naprawcze, prawo upadłościowe, prawo naprawcze, nabycie ruchomości
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości

  Wniosek o ogłoszenie upadłości

  00:15 31.10.2012

  ... lub jednostki organizacyjnej określonej wyżej ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą w razie nie złożenia wniosku we wskazanym w ustawie dwutygodniowym terminie. Ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze określa elementy, które powinien zawierać każdy wniosek o ogłoszenie upadłości. Ustawa zawiera również wykaz dodatkowych dokumentów, które należy ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, ogłoszenie upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, prawo upadłościowe i naprawcze
 • Wniosek o ogłoszenie upadłości trzeba złożyć w terminie

  Wniosek o ogłoszenie upadłości trzeba złożyć w terminie

  10:45 10.10.2012

  ... zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec osób zobowiązanych do jego złożenia, ich odpowiedzialnością odszkodowawczą, a nawet odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 373 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (pr. up. i napr.) sąd upadłościowy może orzec wobec osoby, która ze swej winy nie złożyła w termie wniosku o ogłoszenie upadłości ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo upadłościowe, prawo naprawcze, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość
 • Prawo upadłościowe i naprawcze a przedsiębiorcy

  Prawo upadłościowe i naprawcze a przedsiębiorcy

  12:36 15.03.2012

  ... 28 kwietnia 2011 r (Dz. U. z dnia 5 lipca 2011) o zmianie ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze. Ustawa precyzuje, iż prawo upadłościowe i naprawcze odnosi się do wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników. Oznacza to, iż postępowanie upadłościowe, jak i naprawcze może być prowadzone jedynie na rzecz wielu wierzycieli ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo upadłościowe, prawo naprawcze, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: