eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › likwidacja majątku
 • Postępowanie upadłościowe: umorzenie długów osób fizycznych

  Postępowanie upadłościowe: umorzenie długów osób fizycznych

  00:13 18.07.2013

  ... życiowego, pod warunkiem jednak, że w stan zadłużenia (niewypłacalności) popadł wskutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności. Co do zasady bowiem, po likwidacji całego majątku dłużnik nie posiada już środków na spłatę należności, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Należności te mogłyby zostać spłacone po ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawo upadłościowe i naprawcze, upadłość, likwidacja majątku
 • Postępowanie upadłościowe - nabycie ruchomości od syndyka

  Postępowanie upadłościowe - nabycie ruchomości od syndyka

  09:55 14.12.2012

  ... w stanie wolnym od jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw zastawniczych, a więc w sposób pierwotny. Niewątpliwie nabycie ruchomości w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika jest bardzo korzystne, nabywca bowiem nie tylko może nabyć rzecz po atrakcyjnej cenie, ale także otrzymuje ją bez jakichkolwiek ... WIĘCEJ

  Tematy: prawo upadłościowe i naprawcze, prawo upadłościowe, prawo naprawcze, nabycie ruchomości
 • Postępowanie naprawcze - wady i zalety

  Postępowanie naprawcze - wady i zalety

  10:23 06.07.2012

  ... do dnia prawomocnego rozstrzygnięcia, co do zatwierdzenia planu naprawczego albo umorzenia postępowania przedsiębiorca nie może zbywać ani obciążać swego majątku. Zakaz obciążania i zbywania majątku stanowi swoistą gwarancję zaspokojenia wierzytelności. Zakaz ten jednak nie dotyczy rzeczy zbywanych przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej przez ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie naprawcze, prawo upadłościowe i naprawcze, likwidacja majątku, egzekucja wierzytelności
 • Postępowanie upadłościowe - nabywanie majątku dłużnika

  Postępowanie upadłościowe - nabywanie majątku dłużnika

  00:10 08.06.2012

  ... . Podsumowując, poza oczywistą zaletą w postaci niższej (czasami nawet o połowę) ceny nabycia składnika majątku upadłego w postępowaniu upadłościowym, nabywca otrzymuje składnik majątku wolny od roszczeń i praw osób trzecich. Kupując taki składnik majątku powinno się oczywiście zadbać o należyte zbadanie go pod kątem wad, jako że po ... WIĘCEJ

  Tematy: postępowanie upadłościowe, prawo upadłościowe i naprawcze, sprzedaż przedsiębiorstwa, ogłoszenie upadłości
 • Firma w kryzysie - restrukturyzacja, upadłość czy likwidacja firmy?

  Firma w kryzysie - restrukturyzacja, upadłość czy likwidacja firmy?

  02:12 09.03.2009

  ... na dłużniku zobowiązania. Nie ma wpływu na spełnianie przez dłużnika przesłanki stanu niewypłacalności związanej z relacją wartości majątku do ciążących na dłużniku zobowiązań. Sprzedaż majątku nie służącego do prowadzenia działalności podstawowej dłużnika Może ona uzupełnić przychody osiągane przez dłużnika z bieżącej działalności operacyjnej ... WIĘCEJ

  Tematy: restrukturyzacja przedsiębiorstwa, upadłość, ogłoszenie upadłości, likwidacja przedsiębiorstwa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: