eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › postępowanie dowodowe
 • Zwrot VAT: fiskus musi umorzyć całe postępowanie podatkowe a nie tylko odwoławcze

  Zwrot VAT: fiskus musi umorzyć całe postępowanie podatkowe a nie tylko odwoławcze

  13:54 08.11.2021

  ... odzyskania blisko 300 tys. zł zwrotu VAT spółka wniosła kolejną skargę do sądu, domagając się uchylenia rozstrzygnięcia umarzającego postępowanie odwoławcze. Spółka podniosła, że postępowanie prowadzone przez dyrektora izby skarbowej, czyli przez organ odwoławczy, miało na celu zbadanie legalności przedłużania przez naczelnika urzędu ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Organom podatkowym trzeba przedstawiać żądane dokumenty

  Organom podatkowym trzeba przedstawiać żądane dokumenty

  04:56 04.11.2021

  ... podmiotu, strony postępowania, biegłego, świadka czy pełnomocnika do wykonania ciążących na nim obowiązków. Zasadniczo więc wymierzanie kar porządkowych powinno usprawnić postępowanie podatkowe. Konsekwencją tego rozumowania jest stwierdzenie, że organ podatkowy ma prawo nałożenia kary porządkowej na podstawie art. 262 § 1 Ordynacji podatkowej ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Postępowanie podatkowe: fiskus wybiórczo traktuje dowody w sprawie

  Postępowanie podatkowe: fiskus wybiórczo traktuje dowody w sprawie

  13:48 11.05.2021

  ... potwierdzający wykonanie zakwestionowanych usług” (wyrok WSA w Bydgoszczy z 26 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Bd 843/20). Podsumowanie Wybiórczość – to najlepsze słowo opisujące postępowanie organów podatkowych wobec przedsiębiorcy w tej sprawie. Fiskus wybiera zeznania świadków, które pasują mu do jego teorii, pomijając te, które działają ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Uznanie środków pieniężnych na rachunku bankowym za dowód rzeczowy zgodne z prawem?

  Uznanie środków pieniężnych na rachunku bankowym za dowód rzeczowy zgodne z prawem?

  00:31 22.08.2020

  ... o przedstawieniu zarzutów. Aktualnie więc w fazie in rem postępowania przygotowawczego, a więc, gdy postępowanie prowadzone jest jeszcze „w sprawie”, właśnie poprzez wydanie przez ... którym pod pojęciem „dowodów rzeczowych” należy rozumieć rzeczy stanowiące źródło dowodowe, które dostarczają środków dowodowych w postaci swoich cech poznawanych za ... WIĘCEJ

  Tematy: rachunek bankowy, dowód rzeczowy, blokada rachunku bankowego, zajęcie rachunku bankowego
 • Postępowanie podatkowe: dostęp do akt sprawy

  Postępowanie podatkowe: dostęp do akt sprawy

  12:55 18.08.2020

  ... to nie jest jednak absolutne i podlega pewnym ograniczeniom. Ograniczeniom, których organy nadużywają. Kto ma prawo do wglądu w akta sprawy podatkowej? Postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, a także kontrola celno-skarbowa są jawne tylko częściowo. Przepisy Ordynacji podatkowej wprost wskazują, iż to Strona ma prawo ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Zasada swobodnej oceny dowodów w sprawie podatkowej

  Zasada swobodnej oceny dowodów w sprawie podatkowej

  11:17 21.07.2020

  ... swobodnej oceny dowodów, według której organ podatkowy prowadzący kontrolę czy postępowanie podatkowe przy ocenie wiarygodności zgromadzonych dowodów nie jest skrępowany ... dowodowy jest zupełny, jeśli zebrano i rozpatrzono wszystkie dowody, przeprowadzono wnioski dowodowe, a udowodniony stan faktyczny stanowi pełną, spójną i logiczną całość. Organ ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym

  Gromadzenie materiału dowodowego w postępowaniu podatkowym

  13:33 09.07.2020

  ... Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 maja 2017 r., I GSK 1201/15 LEX nr 2325434). „Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych ma na celu ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego w kontekście określonej normy materialnego prawa podatkowego. Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych nie jest celem samym w sobie, lecz stanowi poszukiwanie ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Świadek w postępowaniu podatkowym

  Świadek w postępowaniu podatkowym

  13:27 18.05.2020

  Świadek w postępowaniu podatkowym pełni funkcję analogiczną do tożsamej instytucji przewidzianej w przepisach postępowania cywilnego, karnego, a co za tym idzie - również szeroko pojętego postępowania administracyjnego. Pojęciem ściśle związanym ze świadkiem są, co oczywiste, składane przez niego zeznania. Warto zatem nadmienić, że na gruncie ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Rodzaje dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej

  Rodzaje dowodów na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej

  16:15 15.09.2019

  ... , gdy w danym postępowaniu odstąpiono od zasady czynnego udziału strony w postępowaniu z uwagi na uwzględnienie w całości jej wniosku albo w określonych sytuacjach umorzono postępowanie. Na kim spoczywa ciężar dowodu? Co również istotne w kontekście postępowania podatkowego, na gruncie Ordynacji podatkowej nie obowiązuje co do zasady ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa
 • Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych

  Postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych

  16:50 17.03.2019

  ... tak, że postępowanie dowodowe stanowi obligatoryjną część postępowania podatkowego. Obowiązek jego przeprowadzenia dotyczy wyłącznie ściśle określonych sytuacji. Kiedy należy je przeprowadzić? Jakie są w tym zakresie uprawnienia fiskusa oraz strony? Kiedy prowadzi się postępowanie dowodowe? Fiskus przeprowadzi postępowanie dowodowe, gdy przedłożone ... WIĘCEJ

  Tematy: ordynacja podatkowa, obowiązki organów podatkowych, postępowanie podatkowe, decyzja podatkowa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: