eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › oskładkowanie umów zleceń
 • Pełne składki ZUS od umowy zlecenia. Korzyści tylko dla budżetu państwa?

  Pełne składki ZUS od umowy zlecenia. Korzyści tylko dla budżetu państwa?

  11:34 16.09.2020

  ... umów zleceń mówiło się już od dłuższego czasu. Koncepcja ta znowu powraca, stając się przedmiotem prac ... na innej podstawie, np. inna umowa zlecenia, mamy do czynienia z tzw. zbiegiem tytułów. W przypadku kilku umów zlecenia, jeżeli łączna podstawa wymiaru składek z tych tytułów osiąga kwotę minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. kwotę 2 600 zł ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, umowa o dzieło, składki ZUS, oskładkowanie umów zleceń
 • Umowa zlecenie i o dzieło z obowiązkowymi składkami społecznymi?

  Umowa zlecenie i o dzieło z obowiązkowymi składkami społecznymi?

  10:40 24.05.2019

  ... ” umów o dzieło. Przypomnijmy, że dziś umowy o dzieło nie podlegają składkom ZUS. Daleko idącym krokiem mogłoby być „ozusowanie” również umów zleceń ze studentami/uczniami, które obecnie nie podlegają obowiązkowym składkom ZUS. Drugi z celów, czyli ograniczenie unikania płacenia składek, polegające na zawieraniu umów śmieciowych zamiast umów ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, umowa o dzieło, składki ZUS, oskładkowanie umów zleceń
 • Umowa zlecenie w 2016 r.

  Umowa zlecenie w 2016 r.

  11:15 11.03.2016

  ... . Ważne! Ustawa nie zawiera żadnych przepisów przejściowych w zakresie rozstrzygania zbiegów tytułów ubezpieczeń społecznych umów cywilnoprawnych na przełomie 2015 i 2016 r. w takim przypadku należy uznać, że stosuje się ją począwszy od umów zleceń zawartych od 1 stycznia 2016 r. Np. jedna umowa zlecenie jest zawarta od 1 października ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenie, oskładkowanie umów zleceń, składki ZUS, wynagrodzenie minimalne
 • Rynek pracy 2016: władza w rękach pracowników?

  Rynek pracy 2016: władza w rękach pracowników?

  12:07 04.01.2016

  ... dotyczących umów o pracę na czas określony. Oprócz wyrównania okresów wypowiedzenia z tymi obowiązującymi wcześniej dla umów na czas nieokreślony, wprowadzono limit zatrudnienia na czas określony u jednego pracodawcy wynoszący 33 miesiące. Zmiany te zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., podobnie jak oskładkowanie wszystkich umów zleceń do ... WIĘCEJ

  Tematy: rynek pracy, wynagrodzenia, prawo pracy, oskładkowanie umów zleceń
 • Jakie zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku?

  Jakie zmiany w PIT i ZUS w 2016 roku?

  12:38 11.12.2015

  ... umów zleceń Do tej pory składki na ubezpieczenie społeczne od kilku umów zleceń mogły być płacone jedynie od pierwszej umowy zlecenia. W praktyce oznaczało to często zawieranie kilku umów ... WIĘCEJ

  Tematy: składki ZUS, umowa zlecenie, oskładkowanie umów zleceń, polityka prorodzinna
 • Oskładkowanie umów-zleceń: wykonawcy zamówień publicznych mogą rezygnować albo renegocjować

  Oskładkowanie umów-zleceń: wykonawcy zamówień publicznych mogą rezygnować albo renegocjować

  17:57 25.06.2015

  ... nowych zasad oskładkowania umów zleceń. Obecne przepisy przewidują, że dopiero w sytuacji, gdy strony nie dojdą do porozumienia do 1 marca 2016 r., będą mogły rozwiązać te umowy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Takie warunki oznaczają jednak, że wykonawcy musieliby ponosić wyższe koszty umów przez co najmniej ... WIĘCEJ

  Tematy: oskładkowanie umów zleceń, składki ZUS, umowa zlecenia, ubezpieczenia społeczne
 • „Oskładkowanie” umowy zlecenia po zmianach

  Oskładkowanie” umowy zlecenia po zmianach

  13:47 12.11.2014

  ... przez ZUS. Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy systemowej m.in.: osoba mająca zawartych kilka umów zlecenia (tj. posiadająca kilka tytułów ubezpieczenia), a której podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w ... zleceniobiorców. Na marginesie warto wskazać, iż omawiana nowelizacja przewiduje także inną nowość – „oskładkowanie ... WIĘCEJ

  Tematy: umowa zlecenia, umowy zlecenia, składki ZUS, oskładkowanie umów zleceń
 • Rząd omawia oskładkowanie umów zleceń

  Rząd omawia oskładkowanie umów zleceń

  12:44 04.03.2014

  ... nie muszą płacić już nic. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej proponuje oskładkowanie wszystkich kolejnych zleceń w miesiącu przynajmniej do wysokości płacy minimalnej. W tym roku ... co najmniej od wysokości pensji minimalnej sprawi, że zawieranie umów zleceń zamiast umów o pracę stanie się dla pracodawców mniej atrakcyjne finansowo - ... WIĘCEJ

  Tematy: oskładkowanie umów zleceń, umowa zlecenie, umowy śmieciowe, składki ZUS


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: