eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenia od podatku 2020
 • Konstrukcja pod instalację fotowoltaiczną z ulgą termomodernizacyjną

  Konstrukcja pod instalację fotowoltaiczną z ulgą termomodernizacyjną

  09:53 12.10.2021

  ... odliczenia wydatków, które w jakiejkolwiek formie pomniejszyły już zobowiązanie podatkowe podatnika. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki (art. 26h ust. 6 ww. ustawy). W myśl art. 26h ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Orzeczenie o grupie niepełnosprawności z MSWIA bez ulgi rehabilitacyjnej

  Orzeczenie o grupie niepełnosprawności z MSWIA bez ulgi rehabilitacyjnej

  13:20 02.09.2021

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawczyni nie przysługuje prawo do odliczenia od ... WIĘCEJ

  Tematy: ulga rehabilitacyjna, ulgi podatkowe, orzeczenie o niepełnosprawności, aparat słuchowy
 • Ulga prorodzinna u niepracującego rodzica/małżonka

  Ulga prorodzinna u niepracującego rodzica/małżonka

  09:54 17.08.2021

  ... odliczenia ulgi na dziecko, ponieważ podatek jest określany na imię obojga; tym samym odliczenie będzie dokonane od podatku obliczonego na imię obojga małżonków. Wynika to z przepisu art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Korekta zeznania podatkowego i zwrot ulgi na dzieci

  Korekta zeznania podatkowego i zwrot ulgi na dzieci

  13:29 05.08.2021

  ... Zgodnie z art. 27f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.) od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwotę ... każdy z rodziców ma prawo do odliczenia, w granicach przysługującego na dziecko limitu. Kwotę tę rodzice mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga termomodernizacyjna gdy dwa lokale mieszkalne

  Ulga termomodernizacyjna gdy dwa lokale mieszkalne

  11:37 20.07.2021

  ... w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, ma możliwość odliczenia, w ramach ulgi termomodernizacyjnej, wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych w 2020 r. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Wskazać należy, że kwota odliczenia przez Wnioskodawcę w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga termomodernizacyjna a faktura wystawiona na obojga małżonków

  Ulga termomodernizacyjna a faktura wystawiona na obojga małżonków

  13:39 13.07.2021

  ... 2020 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.191.2020.2.JK. Tutaj organ ... odliczenia dokonuje ten małżonek na którego jest wystawiona. Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia oraz wskazane uregulowania prawne stwierdzić należy, że – co do zasady – każdemu z małżonków przysługuje prawo do odliczenia ulgi, o której mowa w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Wymiana samego dachu również z ulgą termomodernizacyjną?

  Wymiana samego dachu również z ulgą termomodernizacyjną?

  13:53 06.07.2021

  ... podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.(…) Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawcy przysługuje możliwość odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Montaż klimatyzacji z ulgą termomodernizacyjną?

  Montaż klimatyzacji z ulgą termomodernizacyjną?

  13:33 01.07.2021

  ... przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa, stwierdzić należy, że Wnioskodawczyni może dokonać odliczenia od podstawy obliczenia podatku za 2020 r. wydatków poniesionych w 2020 r. na zakup i montaż urządzenia klimatyzacyjnego z funkcją grzania (pompy ciepła), które jest wykorzystywane przez Wnioskodawczynię do ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje na dom małżonka

  Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje na dom małżonka

  13:15 21.06.2021

  ... przez właściciela (współwłaściciela) jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Wnioskodawczyni nie będzie miała możliwości odliczenia w zeznaniu podatkowym za 2020 r., w ramach ulgi termomodernizacyjnej wskazanej w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, związanych z zakupem ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Przy uldze termomodernizacyjnej spłaty kredytu nie odliczysz

  Przy uldze termomodernizacyjnej spłaty kredytu nie odliczysz

  13:22 25.05.2021

  ... 2020 ... odliczenia od dochodu wydatków związanych ze spłatą rat pożyczkowych i odsetek od tej pożyczki, która udzielona została na przedsięwzięcie termomodernizacyjne? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Na podstawie art. 1 pkt 4 oraz art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. r. o zmianie ustawy o podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne

 

1 2 ... 4

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: