eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › odliczenia od podatku 2016
 • Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2017 r.

  Darowizny na działalność charytatywną kościoła w PIT za 2017 r.

  13:34 24.01.2018

  ... na cel stanowiący podstawę do jej odliczenia od dochodu. Dla kogo odliczenie Wartość odliczenia, wraz z danymi obdarowanego, wykazywana jest w ... odliczenia powinien mieć każdy podatnik rozliczający podatek dochodowy). Na moment dokonania odliczenia w zeznaniu podatkowym podatnik musi posiadać dokumenty wymagane przez ustawę o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Dochody zagraniczne dziecka pozbawiają preferencji podatkowych w PIT

  Dochody zagraniczne dziecka pozbawiają preferencji podatkowych w PIT

  13:47 03.08.2017

  ... od podatku w Polsce, nie należało ich brać pod uwagę przy ustalaniu dochodów dziecka, od ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga rehabilitacyjna: zabiegu medycznego w PIT nie odliczymy

  Ulga rehabilitacyjna: zabiegu medycznego w PIT nie odliczymy

  13:16 07.07.2017

  ... odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym za 2016 r. wydatku poniesionego w związku z zabiegiem wertebroplastyki, jako wydatku na cele rehabilitacyjne, bowiem zabieg ten nie stanowi zabiegu rehabilitacyjnego, a więc wydatek ten nie spełnia warunków określonych w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Składki ZUS są odliczane w roku ich pobrania

  Składki ZUS są odliczane w roku ich pobrania

  13:33 03.07.2017

  ... lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Treść powyższego przepisu ... WIĘCEJ

  Tematy: odliczenia podatkowe, PIT-y, rozliczenia roczne, zeznania roczne
 • Odliczenie w PIT zakupu okularów dla niepełnosprawnego dziecka

  Odliczenie w PIT zakupu okularów dla niepełnosprawnego dziecka

  13:13 01.06.2017

  ... od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ww. ustawy, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7 i 7b – 7g tego artykułu. W myśl art. 26 ust. 7d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – warunkiem odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: PIT-y, zeznania podatkowe, rozliczenia podatkowe, zeznania roczne
 • Ulga na dziecko: dochód i strata w PIT nie kompensują się

  Ulga na dziecko: dochód i strata w PIT nie kompensują się

  13:28 12.05.2017

  ... odliczenia od podatku na podstawie art. 27f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem ze względu na przekroczenie wysokości określonego w art. 27f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych łącznego limitu dochodu warunkującego prawo do odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga prorodzinna: piecza nad dzieckiem to za mało

  Ulga prorodzinna: piecza nad dzieckiem to za mało

  12:10 05.05.2017

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że – odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. Według art. 27f ust. 5 ww. ustawy – odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Dzięki uldze na dziecko oszczędzą też rodzice z niskim podatkiem

  Dzięki uldze na dziecko oszczędzą też rodzice z niskim podatkiem

  13:18 24.04.2017

  ... od podatku 2 224,08 zł tytułem ulgi na dzieci, ale jej podatek za 2016 r. wyniósł 1,8 tys. zł. W takiej sytuacji, nawet jeśli rodzicowi „zabrakło” podatku do odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Kto jest uprawniony do ulgi prorodzinnej (na dzieci)?

  Kto jest uprawniony do ulgi prorodzinnej (na dzieci)?

  12:26 20.04.2017

  ... 2016 r. ukończył naukę w szkole wyższej. Po zakończonej nauce, od września podjął pracę i zarobił 12 000 zł. W takim przypadku podatnik nie może skorzystać z ulgi prorodzinnej za miesiące, w których syn się uczył gdyż jego dochody przekroczyły kwotę wolną od podatku ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne
 • Ulga prorodzinna a związek małżeński i praca dziecka

  Ulga prorodzinna a związek małżeński i praca dziecka

  09:52 16.04.2017

  ... podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że – odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę tę mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej. W myśl art. 27f ust. 5 ww. ustawy – odliczenia ... WIĘCEJ

  Tematy: ulgi podatkowe, ulga prorodzinna, ulga na dziecko, rozliczenie roczne

 

1 2 3

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: