eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › ochrona poufnych informacji
 • Non-disclosure agreement, czyli jak chronić poufne dane firmowe

  Non-disclosure agreement, czyli jak chronić poufne dane firmowe

  08:50 23.08.2021

  ... w tym zakresie ograniczy do minimum niekontrolowany wyciek informacji poufnych, sankcje za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności informacji, np. w postaci kar umownych – ten element ma kluczowe znaczenie, ponieważ bez niego umowa NDA nie spełni zamierzonego celu jakim jest ochrona danych niejawnych. Brak uregulowania sankcji za ... WIĘCEJ

  Tematy: non-disclosure agreement, poufne dane, tajemnica przedsiębiorstwa, ochrona poufnych informacji
 • Tajemnica przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco, chroń swój know-how!

  Tajemnica przedsiębiorstwa. Przedsiębiorco, chroń swój know-how!

  13:38 25.02.2020

  ... oparte lub stanowi ona o ich przewadze konkurencyjnej. Z tego względu skuteczna ochrona know-how przedsiębiorstwa ma znaczący wpływ na kondycję firmy i jej pozycję ... dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji miały dostęp do poufnych informacji, a w postępowaniu została wyłączona jawność rozprawy. Przykłady orzecznictwa polskich ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, know-how, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - nowe regulacje

  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - nowe regulacje

  00:15 27.09.2018

  ... ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem. Zmiany weszły wżycie w dniu 4 września 2018 r. Analizowane zmiany mają na celu ustanowienie minimalnego standardu w zakresie zasad ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa, a konsekwencji ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, czyny nieuczciwej konkurencji
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zmiany od 4 września 2018

  Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zmiany od 4 września 2018

  12:58 04.09.2018

  ... w celu utrzymania ich poufności. Z kolei czynem nieuczciwej konkurencji, zgodnie z nowym brzmieniem art. 11, jest nie tylko ujawnienie lub wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, ale również samo ich pozyskanie, polegające w szczególności na nieuprawnionym dostępie, przywłaszczeniu lub kopiowaniu dokumentów, materiałów lub ... WIĘCEJ

  Tematy: ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica firmowa, czyny nieuczciwej konkurencji
 • Umowa o zachowaniu poufności

  Umowa o zachowaniu poufności

  00:55 29.09.2013

  ... . Kluczowe będzie tu zatem precyzyjne określenie zakresu dopuszczalnego wykorzystania informacji poufnych uzyskanych w toku negocjacji oraz jasne opisanie procedury zwolnienia od obowiązku zachowania poufności. NDA powinna regulować nie tylko kwestie zakazu ujawniania informacji poufnych, ale także zakaz ich wykorzystywania przez drugą stronę ... WIĘCEJ

  Tematy: tajemnica firmowa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, tajemnica przedsiębiorstwa, obowiązek zachowania poufności
 • Poufne informacje w negocjacjach biznesowych

  Poufne informacje w negocjacjach biznesowych

  11:49 24.10.2011

  ... przedsiębiorstwa, uzasadnione jest zawarcie specjalnej umowy o zachowaniu poufności. Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa jest co prawda zapewniona z mocy samego prawa (art. 11 ust ... ochrony poufnych informacji, może wiązać się z inną jeszcze trudnością. Zwłaszcza bowiem w przypadku wykorzystania przez drugą stronę negocjacji poufnych informacji ... WIĘCEJ

  Tematy: poufne informacje, umowa o zachowaniu poufności, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: