eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › częściowe odliczenie VAT
 • Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - korzystne zmiany dla podatników

  Slim VAT 3 a sprzedaż mieszana - korzystne zmiany dla podatników

  00:03 19.08.2022

  ... o zaistnieniu sprzedaży mieszanej w działalności gospodarczej. Zasady odliczenia VAT w sprzedaży mieszanej Według projektu Slim Vat 3 zwiększona ma zostać kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania proporcji, w skali roku, pozwalająca na odliczenie 100% podatku VAT. Obecnie limit ten wynosi 500 zł, zostanie zaś ... WIĘCEJ

  Tematy: SLIM VAT, proporcja VAT, prewspółczynnik VAT, sprzedaż zwolniona z VAT
 • Korekta VAT naliczanego przy sprzedaży samochodu firmowego. Kiedy stosować i jak obliczyć?

  Korekta VAT naliczanego przy sprzedaży samochodu firmowego. Kiedy stosować i jak obliczyć?

  00:01 11.05.2022

  ... . zł i wyższej niż ta kwota? Jak obliczyć kwotę korekty naliczonego podatku VAT? W jaki sposób i kiedy należy ją wykazać? Co jeśli przedsiębiorca sprzedaje samochód ... ) podatek od towarów i usług? Do ceny sprzedaży auta musi doliczyć 23% podatku VAT. Wielu podatników może mieć poczucie niesprawiedliwości – w końcu odliczyli połowę VAT-u od kupna, a ... WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, samochód w firmie, sprzedaż samochodu, samochód osobowy w podatkach
 • Proporcjonalne odliczenie podatku VAT: kiedy stosować i jak obliczyć współczynnik oraz prewspółczynnik VAT?

  Proporcjonalne odliczenie podatku VAT: kiedy stosować i jak obliczyć współczynnik oraz prewspółczynnik VAT?

  12:14 27.12.2021

  ... do odliczenia podatku, a zastosowanie znajdą przepisy o proporcjonalnym odliczeniu podatku VAT. Z tego artykułu dowiesz się: Kiedy należy stosować proporcjonalne odliczenie podatku VAT Na czym polega proporcja VAT Jak obliczyć współczynnik i prewspółczynnik VAT Rozliczając VAT z faktur dotyczących nabycia towarów i usług wykorzystywanych do celów ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, wyłączenie z VAT, sprzedaż zwolniona z VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Termomodernizacja bloków mieszkalnych bez odliczenia podatku VAT

  Termomodernizacja bloków mieszkalnych bez odliczenia podatku VAT

  13:24 16.11.2021

  ... który zostanie wyłoniony w drodze przetargu, za wykonane roboty wystawi faktury na Spółdzielnię. Zadano pytanie, czy ta będzie mogła odliczyć podatek VAT wynikający z faktur za termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: „(…) Zgodnie z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Odliczenie VAT od zakupu apartamentu w hotelu

  Odliczenie VAT od zakupu apartamentu w hotelu

  13:30 09.06.2021

  ... wyposażenia lokalu oraz usług notarialnych. Wobec powyższego, zgodnie z art. 86 ustawy, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia całej kwoty podatku VAT zawartego na fakturze zakupu lokalu mieszkalnego wystawionej na obojga małżonków, wyposażenia oraz usług notarialnych, w sytuacji prowadzenia działalności polegającej wyłącznie na ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, odliczenia podatku VAT
 • Sprzedaż nieruchomości na cudzym gruncie: prawo do odliczenia VAT

  Sprzedaż nieruchomości na cudzym gruncie: prawo do odliczenia VAT

  12:10 27.05.2021

  ... sąd kasacyjny, rozpoznając sprawę, zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym o wyjaśnienie, czy unijna dyrektywa VAT nie sprzeciwia się pełnemu odliczeniu VAT w sytuacji, gdy odliczenie to dotyczy poniesionego przez przedsiębiorcę wydatku, a który przynosi korzyść również osobie trzeciej, jak miało to miejsce w opisanej ... WIĘCEJ

  Tematy: podatek od sprzedaży nieruchomości, pierwsze zasiedlenie w VAT, remont mieszkania, modernizacja mieszkania
 • Sprzedaż nieruchomości: Oświadczenie o opodatkowaniu VAT w akcie notarialnym

  Sprzedaż nieruchomości: Oświadczenie o opodatkowaniu VAT w akcie notarialnym

  13:39 04.12.2020

  ... , że skoro przedsiębiorca oświadczył, że będzie wykorzystywał przedmiotową nieruchomość do sprzedaży i działalności opodatkowanej VAT, jako że nabył ją w celu wynajmu oraz prowadzenia działalności gospodarczej, to należy mu się wskazane odliczenie VAT wynikające z faktury wystawionej przez notariusza za czynności związane ze sporządzeniem aktu jej ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, odliczenia podatku VAT
 • Zakup mieszkania na cele mieszkaniowe i do firmy a odliczenie VAT

  Zakup mieszkania na cele mieszkaniowe i do firmy a odliczenie VAT

  13:00 17.08.2020

  ... ten może zostać ponownie ograniczony właśnie z uwagi na to, że nieruchomość służy również działalności zwolnionej z VAT. Oczywiście jeżeli nieruchomość będzie służyła jedynie czynnościom zwolnionym z VAT, odliczenie nie będzie przysługiwać w ogóle. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 1 czerwca 2020 r., nr ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, odliczenia podatku VAT
 • Odliczenie VAT od zakupu mieszkania

  Odliczenie VAT od zakupu mieszkania

  13:15 17.07.2020

  ... 2020 r. wznowi działalność gospodarczą i zarejestruje się do podatku VAT. W maju 2019 r. zakupił mieszkanie, które w 50% będzie zaspokajać jego potrzeby mieszkaniowe ... z zastrzeżeniem ust. 13a. Podkreślić należy, że ustawodawca umożliwił podatnikowi odliczenie podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno ... WIĘCEJ

  Tematy: VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, odliczenie VAT, odliczenia podatku VAT
 • Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

  Od remontu drogi spółdzielnia mieszkaniowa odliczy VAT

  13:54 22.06.2020

  ... garaży Spółdzielni – jak wskazano w opisie sprawy - będą wykorzystywane tylko przez właścicieli garaży, którzy wnoszą opłaty na fundusz remontowy opodatkowany podatkiem VAT, a zatem będą wykorzystywane wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych. Tym samym, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę ... WIĘCEJ

  Tematy: proporcja VAT, VAT naliczony, odliczenie podatku VAT, czynności zwolnione z opodatkowania
 • Jakim dokumentem księgować w PKPiR nieodliczony VAT od paliwa?

  Jakim dokumentem księgować w PKPiR nieodliczony VAT od paliwa?

  15:58 17.07.2014 PORADA

  Kupujemy do firmy paliwo w ilości hurtowej. Fakturę w PKPiR księguję w dacie jej otrzymania a podatek VAT rozliczam w kolejnym miesiącu, ponieważ jeszcze nie wiem, ile paliwa zużyte zostanie do samochodów, dla których mogę odliczyć tylko 50% VAT. Po zużyciu całego paliwa, a jest to ... WIĘCEJ

  Tematy: paliwo, działalność gospodarcza, zapisy w PKPiR, podatek VAT
 • Samochód na środki trwałe a wartość początkowa

  Samochód na środki trwałe a wartość początkowa

  13:58 14.06.2013 PORADA

  Kupuję auto z salonu do firmy, które będzie środkiem trwałym. Samochód jest nowy, więc amortyzacja to 20%. Ale mam pytanie o wartość początkową, bo powiększa się ją o VAT, którego nie mogę odliczyć i o coś jeszcze? WIĘCEJ

  Tematy: samochód firmowy, kupno samochodu, środki trwałe, działalność gospodarcza
 • Zakup instalacji gazowej do samochodu a odliczenie VAT

  Zakup instalacji gazowej do samochodu a odliczenie VAT

  10:10 17.04.2013 PORADA

  Chcę dokupić instalację gazową do samochodu, który będę wprowadzać na środki trwałe w firmie. Czy od zakupu instalacji również jest ograniczenie w odliczeniu VAT? WIĘCEJ

  Tematy: instalacja gazowa do samochodu, odliczenie VAT, samochód firmowy, VAT naliczony

 

1 2 ... 10

następnaEksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: