eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › baza danych o wyrobach medycznych
  • Europejska baza danych o wyrobach medycznych

    Europejska baza danych o wyrobach medycznych

    11:06 04.05.2011

    ... bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed) (Dz. Urz. UE L z 2010 r. nr 102 poz. 45, dalej "Decyzja"). Decyzja ustanawia europejską bazę danych o wyrobach medycznych (Eudamed) do celów art. 10b ust. 3 dyrektywy Rady 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych ... WIĘCEJ

    Tematy: wyroby medyczne, rynek wyrobów medycznych, rynek medyczny, baza danych o wyrobach medycznych


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: