eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › amortyzacja znaków towarowych
  • Znaki towarowe: aport a wartość początkowa

    Znaki towarowe: aport a wartość początkowa

    05:38 23.04.2009

    ... związku z powyższym dla celów podatkowych wartość znaków towarowych wnoszonych tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) do osobowej spółki handlowej w tym spółki komandytowej gdy znaki towarowe zostaną zaewidencjonowane w tej Spółce jako środek trwały, powinna odpowiadać wartości znaków towarowych określonych w akcie notarialnym przez wspólników tej ... WIĘCEJ

    Tematy: aport, wartość początkowa środków trwałych, Wartości niematerialne i prawne, wartość początkowa znaków towarowych


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: