eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › aktywność zawodowa niepełnosprawnych
 • Aktywność zawodowa niepełnosprawnych

  Aktywność zawodowa niepełnosprawnych

  12:46 12.05.2010

  ... – dla porównania wśród osób bez wykształcenia pracuje 16%, z zasadniczym zawodowym 26%. Praca zawodowa a satysfakcja Z badań wynika także, że osoby pracujące mają większe poczucie ... aktywność to niższy standard życia Zespół badawczy starał się także znaleźć odpowiedź na pytanie - co stoi za tak niską aktywnością zawodową niepełnosprawnych Polaków. ... WIĘCEJ

  Tematy: niepełnosprawni, rynek pracy, praca dla osób niepełnosprawnych, praca dla niepełnosprawnych
 • Zatrudnienie niepełnosprawnych 1993-2009

  Zatrudnienie niepełnosprawnych 1993-2009

  12:53 29.01.2010

  ... niepełnosprawnych, sprawdził się jako narzędzie motywujące pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Jedynie pozostawienie go w obecnej postaci może stanowić gwarancję dalszego wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Zdaniem ekspertów konieczne jest wprowadzenie dodatkowych mechanizmów promowania zatrudnienia osób niepełnosprawnych ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie niepełnosprawnych, niepełnosprawni, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, praca dla osób niepełnosprawnych
 • Rehabilitacja zawodowa: co finansują powiaty?

  Rehabilitacja zawodowa: co finansują powiaty?

  12:18 25.11.2009

  ... i skuteczności przepisów regulujących udzielanie pomocy na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych, Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych proponuje, aby: pomoc publiczna udzielana w ramach Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (art. 26 ust.1, art. 26d, art. 26e, art. 41 ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o rehabilitacji zawodowej, niepełnosprawni, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, praca dla osób niepełnosprawnych
 • Niepełnosprawni a aktywność zawodowa

  Niepełnosprawni a aktywność zawodowa

  07:10 25.11.2009

  ... niepełnosprawnych". Projekt realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie, współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Celem badania jest pozyskanie informacji na temat osób niepełnosprawnych ... Kaczan Aktywność zawodowa kluczem do lepszego ... WIĘCEJ

  Tematy: niepełnosprawni, rynek pracy, praca dla osób niepełnosprawnych, praca dla niepełnosprawnych
 • Zatrudnianie niepełnosprawnych: zwrot kosztów

  Zatrudnianie niepełnosprawnych: zwrot kosztów

  01:10 29.09.2009

  ... zasad zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych. Kwestie te uregulowało rozp. MPiPS z 30.6.2009 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 913). Przepisy ustawy z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 ze zm ... WIĘCEJ

  Tematy: zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zatrudnianie niepełnosprawnych, praca dla osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów
 • Aktywność zawodowa niepełnosprawnych wg Lewiatana

  Aktywność zawodowa niepełnosprawnych wg Lewiatana

  11:15 15.02.2009

  ... autentyczna aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, a nie wyłącznie chęć korzystania z nadmiernych przywilejów. Eksperci wierzą, że takich zakładów pracy chronionej jest większość. Nie zgadzają się jednak na stawianie znaku równości pomiędzy osłabieniem pozycji zakładów pracy chronionej a wzrostem bezrobocia osób niepełnosprawnych. W opinii ... WIĘCEJ

  Tematy: niepełnosprawni, zatrudnianie niepełnosprawnych, zatrudnianie osób niepełnosprawnych, wsparcie dla niepełnosprawnych


Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: