eGospodarka.pl

eGospodarka.plTematy › KRS
 • Niższy koszt rejestracji spółki handlowej w KRS

  Niższy koszt rejestracji spółki handlowej w KRS

  00:15 31.05.2012

  ... do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero z chwilą wpisu w KRS powstaje osobowa spółka handlowa (art. 251 § 1, art. 94, art. 109 § 1 i art. 134 § 1 ... dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia do opłat za ogłoszenie wpisu do KRS stosuje się przepisy dotychczasowe (§ 3 rozporządzenia). Jeżeli natomiast po wejściu zmian ... WIĘCEJ

  Tematy: spółki handlowe, rejestracja spółki, wpis spółki do KRS, KRS
 • Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2012

  Przepisy prawne: najważniejsze zmiany I 2012

  11:35 31.01.2012

  ... uregulowano kwestie bezpłatnego udostępniania aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru oraz o dokumentach zawartych w elektronicznym katalogu dokumentów spółek przez CI KRS; wprowadzono możliwość samodzielnego pobierania wydruków dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego, które mają moc zrównaną z mocą dokumentów wydawanych przez CI ... WIĘCEJ

  Tematy: ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o KRS, KRS, rejestracja spółki z o.o.
 • Odpis z KRS bezpłatnie z Internetu

  Odpis z KRS bezpłatnie z Internetu

  11:42 24.01.2012

  ... podmiotu. Możliwość przeglądania wszystkich aktualnych danych podmiotów wpisanych do KRS z opcją ich wydruku w myśl przepisów miała pojawić się 1 stycznia 2012 r. ... o zgodności wydruku z otrzymanym dokumentem elektronicznym. Wygląd wydruku z KRS, którym można zastąpić odpis z KRS Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, odpis z KRS, wpis do KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Adres e-mail przedsiębiorcy w rejestrze KRS

  Adres e-mail przedsiębiorcy w rejestrze KRS

  12:37 05.01.2012

  ... uzyskaniu informacji o nadaniu przedsiębiorcy numeru NIP sąd rejestrowy (tj. wydział gospodarczy KRS sądu rejonowego) dokonuje z urzędu wpisu numeru NIP do rejestru. Wpis ten nie ... stosowane tradycyjne sposoby. Warto przy tym dodać, że dane wpisane do KRS korzystają z domniemania ich prawdziwości. Oznacza to, że korzystają one z domniemania prawnego ... WIĘCEJ

  Tematy: Krajowy Rejestr Sądowy, KRS, wpis do KRS, ustawa o KRS
 • Odwołanie członka zarządu a wykreślenie z KRS

  Odwołanie członka zarządu a wykreślenie z KRS

  11:23 30.12.2011

  ... (została podjęta uchwała wspólników o jego odwołaniu), nadal widniejącego w KRS. Wynika to w szczególności z faktu, że zgodnie z utrwalonym w doktrynie tematu ... , w wyroku tym wskazano, że z systemu domniemania prawdziwości wpisu w KRS, uregulowanego w art. 17 ustawy o KRS, wynikają pewne rygory i domniemania prawne, służące zapewnieniu pewności i ... WIĘCEJ

  Tematy: odwołanie członka zarządu, członek zarządu, KRS, wpis do KRS
 • Nowe wzory wniosków o wpis do KRS

  Nowe wzory wniosków o wpis do KRS

  10:48 22.06.2011

  Od 20 kwietnia 2011 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania. Zostają określone w załączniku do rozporządzenia nowe wzory: formularza wniosku o ... WIĘCEJ

  Tematy: wpis do KRS, KRS, wniosek do KRS, Krajowy Rejestr Sądowy
 • Zaskarżenie uchwały blokuje wpis do KRS

  Zaskarżenie uchwały blokuje wpis do KRS

  12:33 20.10.2010

  ... wówczas prawo żądać zawieszenia postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian w KRS wynikających z uchwały. W ten sposób zabezpieczy wykonanie w przyszłości wyroku. Określonym w ksh ... do wydania orzeczenia mógł pełnić swoją funkcję i nie został wykreślony z KRS. Wniósł więc przed złożeniem pozwu wniosek o udzielenie zabezpieczenia w którym żądał: ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, wpis do KRS, ustawa o KRS
 • Zmiana prezesa a wpis do KRS

  Zmiana prezesa a wpis do KRS

  13:37 02.09.2010

  ... prokurenta spółki w ramach prokury samoistnej, nieograniczonej. Dnia 15 lipca 2009 r. spółka złożyła w KRS sprawozdanie finansowe za 2008 r. oraz inne dokumenty, między innymi wniosek o ... , podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Natomiast za niezłożenie do KRS wniosku o wpis zmian w składzie organów spółki karą jest grzywna. Trzeba ... WIĘCEJ

  Tematy: KRS, wniosek do KRS, prezes zarządu, członek zarządu
 • Sąd rejestrowy - uprawnienia

  Sąd rejestrowy - uprawnienia

  13:56 14.05.2010

  ... czerwca 2009 r. oddalającego wniosek o wpis zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej „KRS”). Zmiany dotyczyły składu osobowego organu uprawnionego do reprezentacji ... szerokie uprawnienia, jakie przyznaje mu art. 23 ust. 1 ustawy o KRS, przez uwzględnienie nieważności uchwał podjętych z naruszeniem procedury, mającej wpływ ... WIĘCEJ

  Tematy: sąd rejestrowy, KRS, Krajowy Rejestr Sądowy, działalność gospodarcza
 • Euro-spółdzielnie

  Euro-spółdzielnie

  12:20 26.04.2006

  Rząd przyjął projekt ustawy o spółdzielni europejskiej, wprowadzający do polskiego porządku prawnego nową formę prowadzenia działalności gospodarczej, jaką jest spółdzielnia europejska. Jej członkami muszą być osoby fizyczne lub prawne pochodzące z różnych (co najmniej dwóch) państw członkowskich. Projekt stanowi wykonanie prawa Unii Europejskiej. ... WIĘCEJ

  Tematy: spółdzielnia europejska, spółdzielnie europejskie, spółdzielnie, działalność gospodarcza

poprzednia  

1 ... 8 9Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: