eGospodarka.pl

eGospodarka.plWiadomościGospodarkaRaporty i prognozy › Produkcja budowlana w XI 2010 r.

Produkcja budowlana w XI 2010 r.

2010-12-20 13:37

Pierwszy raz w tym roku odnotowano dwucyfrowy wzrost produkcji budowlano-montażowej w Polsce. W listopadzie podniosła się po uwzględnieniu czynników sezonowych o 10,9% w skali roku. Miesiąc wcześniej wzrost wynosił 9,7% - podaje Home Broker.

Przeczytaj także: Produkcja budowlana w X 2010 r.

Bez uwzględniania czynników o charakterze sezonowym poprawa była jeszcze większa i wyniosła 14,2%. W skali pierwszych 11 miesięcy tego roku wynik jest znacznie mniej imponujący – zwyżka wynosi jedynie 2,3% w porównaniu z tym samym okresem 2009 r. To efekt słabej pierwszej połowy roku, kiedy notowany był regres w budownictwie.

Według Home Broker, do dobrego listopadowego wyniku najbardziej przyczyniły się prace specjalistyczne (zalicza się do nich na przykład roboty wykończeniowe). Tu wzrost sięgnął aż 30,3% w skali roku. W przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, poprawa wyniosła jedną piątą. Natomiast w przypadku prac związanych ze wznoszeniem budynków było to jedynie 1,8%. Można mieć jednak nadzieję, że znaczące ożywienie w budownictwie specjalistycznym, które polega między innymi na przygotowywaniu terenów pod budowę, przełoży się z czasem na poprawę w zakresie wznoszenia budynków. Istotną rolę odgrywają w tym względzie też inwestycje przedsiębiorstw, które wciąż jeszcze nie ruszyły.

Dane GUS obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 9 osób. To jeden z powodów dla których wyniki produkcji budowlano-montażowej istotnie różnią się z odczytami koniunktury w budownictwie publikowanymi również przez GUS. Wykazały one w listopadowym odczycie regres nastrojów, a nie ich poprawę. Aż o 8 pkt proc. więcej przedsiębiorców sygnalizowało regres koniunktury niż jej polepszanie się. Był to najsłabszy wynik od lutego. Diametralnie różniły się oceny koniunktury największych i najmniejszych firm. W pierwszym przypadku optymiści przeważali o 2 pkt proc., w drugim pesymistów było aż o 13 pkt proc. więcej.

Spoglądając na kondycję spółek budowlanych na giełdzie można odnieść wrażenie, że wskaźniki koniunktury lepiej oddają sytuację w budownictwie niż wielkość produkcji. Od końca października WIG-Budownictwo stracił przeszło 3% wobec zwyżki rzędu 2,5% na całym parkiecie. Zresztą deweloperzy radzili sobie w tym czasie niewiele lepiej. WIG-Deweloperzy zniżkował o ponad 1%.W skali tego roku giełdowi deweloperzy tracą blisko 4%, a spółki budowlane zyskują niecałe 9%. Indeks WIG od końca minionego roku poszedł w górę o prawie 19%.

Przeczytaj także

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: